Home » Posts tagged 'Harmonizační dny'

Archiv štítku: Harmonizační dny

Harmonizační dny 2020

Harmonizační dny z pohledu 1. PSA

Před harmonizačními dny byla většina z nás nervózní a nevěděla, co od toho všeho čekat. Ale byli i tací, z kterých nervozita spadla už první den, a odjížděli s pocitem, že bude vše v pohodě. Na nádraží jsme všechny 3 třídy odešly na nástupiště, kde na nás čekal vlak směr Bílý Potok. Ve vlaku jsme se už postupně seznamovali s lidmi, se kterými jsme to nestihli už první den. Když jsme dorazili, tak jsme celý den postupně hráli různé hry na seznamování jak s paní učitelkou třídní, ředitelkou školy, výchovnou poradkyní a taky další den s protidrogovou agenturou, kde jsme se dozvěděli plno zajímavého a i jak to mají s návykovými látkami ostatní ze třídy. Oba dny jsme šli také na výlety k vodopádům a do Hejnic. Já se spolužákem a dvěma spolužačkami jsme si dokonce zašli i na teplou oplatku do Lázní Libverda. Oba večery jsme strávili s ostatními třídami a kamarády z České Lípy hraním her a opékáním buřtů. Někteří si udělali vlastní program na půdě našich chatek. Jako třída jsme si to moc užili a harmonizák splnil svůj účel. Ostatním třídám (budoucím prvákům) přejeme, aby si to užili aspoň tak jako my.

Michal Gschwentner, 1. PSA

Harmonizační dny z pohledu 1. PSL

Ve středu ráno dne 2. 9. 2020 se naše třída 1. PSL v počtu 26 žákyň sešla na vlakovém nádraží v České Lípě. Po zakoupení jízdenek jsme nastoupily do vlaku směr Bílý Potok pod Smrkem. Jízda trvala přibližně dvě hodiny i s přestupy. V průběhu cesty jsme se začaly pomalu navzájem seznamovat a cesta nám rychle utíkala. Když jsme dorazily do cílové stanice čekala nás ještě necelé dva kilometry dlouhá cesta do RS.

V RS nás s úsměvem přivítala paní ředitelka Mgr. Jana Urbanová spolu s dalšími učiteli a sdělila nám program na jednotlivé dny pobytu. Po vřelém uvítání jsme se šly i s paní učitelkou třídní Mgr. Milenou Vlachovou ubytovat do chatek.

Naším prvním programem bylo seznámení s paní ředitelkou školy. Každá z nás se představila a řekla, proč si vybrala zrovna tuto střední školu a co od ní očekáváme. Poté jsme šly na oběd a následoval program se školním psychologem a paní učitelkou třídní. Odpoledne jsme vyrazily na procházku po okolí. Po večeři jsme měly osobní volno.

Další den jsme měly budíček okolo osmé hodiny a šly na snídani. V průběhu dne jsme hrály různé hry, které měla naše paní třídní učitelka připravené. Po obědě pro nás paní učitelka naplánovala výlet do Hejnic, kde jsme navštívily chrám Navštívení Panny Marie. Sladkou tečkou výletu byla zastávka v kavárně. Zde si každá z nás dala něco dobrého. Po návratu do RS nastal čas odpočinku a poté posezení s výchovnou poradkyní. K večeru jsme si zahrály volejbal a po večeři opékaly buřty i se třídami z Liberce.

Poslední den 4.9. jsme měly přednášku o prevenci rizikového chování. Na harmonizačních dnech jsme se všichni společně velmi sblížily a pořádně si je užily.

Studentky 1. PSL

Harmonizáky 2019

Fotky a příběhy z harmonizačních dnů 2019 – čtěte, prohlížejte, sdílejte 🙂

Karolína z 1. PSB shrnula harmonizák takto:

Jaké to bylo na harmonizáku?

Začátek školního roku je na mnohých školách, středních či základních, spojen s harmonizačními pobyty. I naše nová škola – tzv. liberecká Zdrávka nám tuto akci zorganizovala.

Po prvních dvou dnech ve škole, během kterých jsme se všichni seznamovali s organizačními záležitostmi a téměř se ani neučili, jsme měli následující den vyrazit na „harmonizák“.

Ve středu 4. září se tedy náš dívčí třídní kolektiv sešel na libereckém vlakovém nádraží, odkud jsme měly pokračovat do Hejnic a odtud pak dále do Bílého Potoka pod Smrkem, jenž byl naším cílem. Samotná jízda vlakem byla komfortní, měly jsme dokonce vlastní vagon!
Jakmile jsme dorazily do kempu, šly jsme se ubytovat do chatek, ze kterých jsme ale nebyly úplně nadšeny. Hned první úkol, který nás v chatkách čekal, bylo povlékání peřin, které vyžadovalo kolektivní snahu, což by se dalo považovat za dost slušný teambuilding.

Dalším bodem programu bylo seznámení se se školním řádem a diskuse s paní ředitelkou. Následoval oběd a po něm aktivity s vyučujícími. Hráli jsme spousty her, při kterých jsme se vzájemně poznávali a sbližovali nejen mezi sebou, ale také s členy ostatních tříd. Asi nejvíc nás zaujala hra, při níž jsme si uvědomili, jak je důležité číst si zadání. Dostali jsme totiž papír s patnácti úlohami a jako první úkol byl: „Přečti si všechny úlohy.“ Jelikož jsme to neudělali, nemohli jsme vědět, že jako poslední úkol bylo: „Udělej jenom úlohy 2 a 14.“ Zkrátka a dobře, je dobré číst si zadání, pak si člověk mnohdy ušetří čas i práci. Také nás zaujala hra, při níž jsme kreslili podle prvního, kdo stál v řadě. Výsledky našich kreseb byly opravdu překvapující! A do třetice jsme hrály hru, tentokrát už zase jen v našem třídním kolektivu, kdy jsme se rozdělily do skupin a jednoho člena skupiny jsme obkreslily na papír a do každé části těla jsme napsaly, co máme rády a o čem sníme.
Další den jsme se všichni vypravili na výlet do Hejnic. Když jsme dorazili na místo a vyfotografovali jsme se před kostelem, hned jsme zamířili do místní cukrárny a poté i do supermarketu, kde jsme si udělali zásoby na večerní táborák, který ke kempování neodmyslitelně patří. U ohně jsme si opekli buřty a zazpívali si.

Z harmonizačního pobytu si naše třída odvezla plno zážitků a dá se říci, že jsme se sblížily. Společně strávené chvíle jsme si užily a „harmonizák“ splnil svůj účel.

(Pokračování textu…)

Pár momentek z harmonizačních dnů 2018

Mrkněte na pár fotografií z aktivit na harmonizačních dnech naších prvních ročníků 2018 ?

Například třída 1. PSB shrnula harmonizáky následovně:

„V den příjezdu na „Harmonizáky“ se celá naše třída vydala k místnímu vodopádu, kde jsme z přírodních materiálů skládaly obrázky a vymýšlely k nim příběhy se zdravotnickou tématikou. Večer jsme si kolektivně opékaly buřty. Druhý den ráno jsme si společně ukuchtily vynikající snídani. Měly jsme různé komunikační aktivity ke vzájemnému poznávaní se. Dopoledne jsme si sestavily třídní pravidla a po obědě jsme si šly opět užít různé herní aktivity. Během pobytu nás navštívila, a nejen důležité informace předala, ale i suroviny na snídani přivezla, paní ředitelka a metodička prevence rizikového chování. Jako celá třída jsme si to velmi užily a harmonizační dny nám pomohly zapamatovat si jména a více se vzájemně poznat.“

(Pokračování textu…)

Harmonizační dny 1. ročníků 2017-2018: Kdy, kde a co s sebou?

Harmonizační dny se konají vždy začátkem nového školního roku. Žáci prvních ročníků tráví dva dny společně se svým třídním učitelem, výchovným poradcem a dalšími učiteli, povídají si o tom, jak to na škole funguje, jaká jsou jejich práva, ale i povinnosti, dozvídají se nejrůznější tipy a triky k efektivnímu studiu na škole, ale hlavně a především mají možnost se mezi sebou seznámit: vždyť stráví následujících několik let společně v jedné třídě ? (Pokračování textu…)

Postřehy účastníků harmonizačních dnů 2016

„Naše třída měla harmonizační pobyt naplánovaný hned na první školní dny. To znamenalo, sbalit si batoh a 1. září místo do školy zamířit na autobusové nádraží. Těžko říct, jestli to bylo lepší, nebo horší, než jít do školy. Myslím, že většina z nás byla trochu vyděšená a toho rána vstávala s nepříjemným mrazením v žaludku. Alespoň já teda určitě. (Pokračování textu…)

Harmonizační dny 2015

Informace o akci již brzy 🙂 (Pokračování textu…)

Archiv školního blogu