Přeskočit na obsah

Harmonizáky 2019

Fotky a příběhy z harmonizačních dnů 2019 – čtěte, prohlížejte, sdílejte 🙂

Karolína z 1. PSB shrnula harmonizák takto:

Jaké to bylo na harmonizáku?

Začátek školního roku je na mnohých školách, středních či základních, spojen s harmonizačními pobyty. I naše nová škola – tzv. liberecká Zdrávka nám tuto akci zorganizovala.

Po prvních dvou dnech ve škole, během kterých jsme se všichni seznamovali s organizačními záležitostmi a téměř se ani neučili, jsme měli následující den vyrazit na „harmonizák“.

Ve středu 4. září se tedy náš dívčí třídní kolektiv sešel na libereckém vlakovém nádraží, odkud jsme měly pokračovat do Hejnic a odtud pak dále do Bílého Potoka pod Smrkem, jenž byl naším cílem. Samotná jízda vlakem byla komfortní, měly jsme dokonce vlastní vagon!
Jakmile jsme dorazily do kempu, šly jsme se ubytovat do chatek, ze kterých jsme ale nebyly úplně nadšeny. Hned první úkol, který nás v chatkách čekal, bylo povlékání peřin, které vyžadovalo kolektivní snahu, což by se dalo považovat za dost slušný teambuilding.

Dalším bodem programu bylo seznámení se se školním řádem a diskuse s paní ředitelkou. Následoval oběd a po něm aktivity s vyučujícími. Hráli jsme spousty her, při kterých jsme se vzájemně poznávali a sbližovali nejen mezi sebou, ale také s členy ostatních tříd. Asi nejvíc nás zaujala hra, při níž jsme si uvědomili, jak je důležité číst si zadání. Dostali jsme totiž papír s patnácti úlohami a jako první úkol byl: „Přečti si všechny úlohy.“ Jelikož jsme to neudělali, nemohli jsme vědět, že jako poslední úkol bylo: „Udělej jenom úlohy 2 a 14.“ Zkrátka a dobře, je dobré číst si zadání, pak si člověk mnohdy ušetří čas i práci. Také nás zaujala hra, při níž jsme kreslili podle prvního, kdo stál v řadě. Výsledky našich kreseb byly opravdu překvapující! A do třetice jsme hrály hru, tentokrát už zase jen v našem třídním kolektivu, kdy jsme se rozdělily do skupin a jednoho člena skupiny jsme obkreslily na papír a do každé části těla jsme napsaly, co máme rády a o čem sníme.
Další den jsme se všichni vypravili na výlet do Hejnic. Když jsme dorazili na místo a vyfotografovali jsme se před kostelem, hned jsme zamířili do místní cukrárny a poté i do supermarketu, kde jsme si udělali zásoby na večerní táborák, který ke kempování neodmyslitelně patří. U ohně jsme si opekli buřty a zazpívali si.

Z harmonizačního pobytu si naše třída odvezla plno zážitků a dá se říci, že jsme se sblížily. Společně strávené chvíle jsme si užily a „harmonizák“ splnil svůj účel.

Markéta z 1. PSC shrnula harmonizák takto:

Harmonizační dny očima 1. PSC

Spolu s ostatními prvními ročníky Zdrávky se i naše třída vydala na tři dny do rekreačního střediska Bílý Potok pod Smrkem. V krásném prostředí Jizerských hor a za pěkného počasí jsme absolvovaly různé poznávací, komunikační a sbližovací aktivity. Nejvíc se nám líbila aktivita o drogách, prima byla třídní hra na zvířátka Noemova archa a také výlet na vodopády. Ubytování sice nebylo nejlepší, ale stejně jsme si to užily. Zde jsme totiž jistily, že jsme sice malý (je nás jen 17), ale správný kolektiv.

Ve středu 4. 9. odjely všechny studentky 1. ročníků na Harmonizační dny do Bílého Potoka pod Smrkem. Zde byl pro nás připraven pestrý program. Poté, co jsme se ubytovaly, jsme šly hrát různé hry, při kterých jsme se lépe poznaly a skamarádily. Druhý den pro nás byla nachystána beseda s tematikou Prevence užívání drog a jiných návykových látek, do níž jsme se všechny zapojily. Myslím si, že každá z nás zde minimálně uzavřela nová přátelství.

Kolektiv třídy 1. OSE shrnul harmonizák takto:

Nástup do prvního ročníku nám škola zpříjemnila hned třetí den, když jsme zahájili začátek školního roku harmonizačním pobytem v Bílém Potoce pod Smrkem. Společně jsme tam strávili tři dny, které jsme si velice užili. Poznali jsme některé učitele z naší školy a samozřejmě spoustu nových spolužáků . Moc se nám líbil program o drogách,který nás hodně sblížil. Nejvíce jsme se spřátelili při hrách, které tam pro nás měli připravené. Díky některým hrám jsme si uvědomili i hodnotu života. Pro utužení naší fyzické kondice jsme si udělali výlet na krásné vodopády. Pohled na přírodu, která se v Jizerských horách vyskytuje, je vážně nádherný. Také jsme velice uvítali výlet do Hejnic. Zde jsme byli okouzleni nádherným kostelem a hlavně jsme si mohli nakoupit pití, sladkosti a vlastně cokoliv. Musím také zmínit skvělé aktivity, které pro nás připravily učitelky z naší školy. Poslední večer jsme si zpestřili táborákem, který opět pomohl k sblížení naší třídy.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na našich harmonizačních dnech.