Přeskočit na obsah

Sdružení zákonných zástupců a přátel školy, z. s.

Sdružení zákonných zástupců a přátel školy, z. s. (dále Sdružení) funguje na naší škole již řadu let a tvoří pojítko mezi vedením školy, pedagogy a rodiči našich žáků.

Příspěvky a platby pro aktuální školní rok

Číslo bankovního účtu Sdružení: 131-1520650247/0100

Platby za žákyně/ky SŠ na školní rok 2023-2024 plaťte ve výši 750,- Kč do 15. 11. 2023 s uvedením variabilního symbolu (kód žáka/kyně), a do zprávy pro příjemce uvádějte JMÉNO ŽÁKA/KYNĚ a TŘÍDU.

Platby za studenty/ky VOŠ na školní rok 2023-24 plaťte ve výši 350,- Kč do 15. 11. 2023 s uvedením variabilního symbolu (kód studenta/ky) a do zprávy pro příjemce uvádějte JMÉNO STUDENTA/KY a TŘÍDU.

Kdo je ve Sdružení zastoupen?

Zastoupeni jsou zákonní zástupci žáků Střední zdravotnické školy, a to po jednom z každé třídy. Od školního roku 2009-2010 jsou do Sdružení zákonných zástupců nově přijímáni i zástupci Vyšší odborné školy zdravotnické.

Na čem se Sdružení podílí?

Sdružení se spolupodílí na organizování školních akcí a spolufinancuje nadstandardní odborné exkurze, kterých by se někteří naši žáci nemohli z finančních důvodů zúčastnit.

Spolupráce mezi Sdružením a školou

Se Sdružením je velmi dobrá spolupráce, i pokud se týká pomoci při nákupu pomůcek či vybavení školy, financování drobných upomínkových dárků při školních soutěžích, maturitního plesu školy, předávání vysvědčení maturantům a výučních listů žákům studijního oboru Ošetřovatel na Liberecké radnici aj.

Odkdy a jak jsou jsou zákonní zástupci zapojeni?

Do Sdružení jsou rodiče zapojeni na prvních schůzkách ve škole – v případě prvních ročníků ještě v červnu (po přijímacím řízení). Rodiče jsou i tímto způsobem – prostřednictvím svých zástupců ve Sdružení zákonných zástupců – informováni o základních dokumentech školy, jako je Školní řád, Organizační řád školy aj jiné dokumenty. Dále jsou zákonní zástupci seznámeni se způsoby omlouvání absence, dobou konání a náklady spojenými s sportovním soustředěním nebo harmonizačními dny a jinými akcemi školy.