Home » O škole » Sdružení zákonných zástupců a přátel školy, z. s.

Sdružení zákonných zástupců a přátel školy, z. s.

Sdružení zákonných zástupců a přátel školy, z. s. (dále Sdružení) funguje na naší škole již řadu let a tvoří pojítko mezi vedením školy, pedagogy a rodiči našich žáků.

Kdo je ve Sdružení zastoupen?

Zastoupeni jsou zákonní zástupci žáků Střední zdravotnické školy, a to po jednom z každé třídy. Od školního roku 2009-2010 jsou do Sdružení zákonných zástupců nově přijímáni i zástupci Vyšší odborné školy zdravotnické.

Na čem se Sdružení podílí?

Sdružení se spolupodílí na organizování školních akcí a spolufinancuje nadstandardní odborné exkurze, kterých by se někteří naši žáci nemohli z finančních důvodů zúčastnit.

Spolupráce mezi Sdružením a školou

Se Sdružením je velmi dobrá spolupráce, i pokud se týká pomoci při nákupu pomůcek či vybavení školy, financování drobných upomínkových dárků při školních soutěžích, maturitního plesu školy, předávání vysvědčení maturantům a výučních listů žákům studijního oboru Ošetřovatel na Liberecké radnici aj.

Odkdy a jak jsou jsou zákonní zástupci zapojeni?

Do Sdružení jsou rodiče zapojeni na prvních schůzkách ve škole – v případě prvních ročníků ještě v červnu (po přijímacím řízení). Rodiče jsou i tímto způsobem – prostřednictvím svých zástupců ve Sdružení zákonných zástupců – informováni o základních dokumentech školy, jako je Školní řád, Organizační řád školy aj jiné dokumenty. Dále jsou zákonní zástupci seznámeni se způsoby omlouvání absence, dobou konání a náklady spojenými s sportovním soustředěním nebo harmonizačními dny a jinými akcemi školy.

Adaptační kurz pro rodiče žáků 1. ročníku

V rámci spolupráce se Sdružením jsme se také odhodlali k pilotní realizaci tzv. Adaptačního kurzu pro rodiče žáků 1. ročníků, který proběhl v prvních dnech měsíce září školního roku 2009-2010. Adaptační kurz se setkal s velmi pozitivní odezvou.

Příspěvky a možnosti jejich platby

Příspěvek pro obor Praktická sestra a Ošetřovatel činí 500,- Kč.

Příspěvek pro obor Diplomovaná všeobecná sestraDiplomovaná dětská sestra a Diplomovaný zdravotní laborant činí 250,- Kč.

Příspěvek je možné uhradit:

  1. Bankovním převodem na účet Sdružení zákonných zástupců, číslo účtu: 43-1006810287/0100
  2. Složenkou (poštovní poukázkou), vzor vyplněné složenky níže:

Archiv školního blogu