Přeskočit na obsah

Školská rada

Školská rada při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Kostelní 9, Liberec

Školská rada (dále jen ŠR) při Střední zdravotnické škole (dále jen SZŠ) a Vyšší odborné škole zdravotnické (dále jen VOŠ) vznikla sloučením ŠR při SZŠ a ŠR při VOŠ, které byly ustanoveny v září 2006 jako samostatné rady. V souladu se zněním Školského zákona a Volebního řádu KÚ Liberec jsme byli povinni ustanovit na základě voleb Školskou radu.

Rada je šestičlenná se zastoupením: 2 členové – jmenovaní KÚ Liberec. Další členové – v zastoupení 2 pedagogové a 2 zástupci zákonných zástupců žáků školy. Funkční období je 3 leté, počítané od 1. zasedání ŠR.

Rada školy se podílí na aktivitách školy, na koncepčních plánech, projednává a schvaluje velkou část administrativy školy (Školní řád, Výroční zprávu, Zprávu o hospodaření, hodnocení zkoušek…).

Rada se schází 2 x ročně.

Aktuální složení:

  • Mgr. Patricie Mencová, předsedkyně Školské rady
  • Mgr. Silvie Macourková, ověřovatelka
  • Mgr. Monika Bednářová, zapisovatelka
  • Nikola Strádalová
  • Mgr. Ladislava Kohoutová
  • Mgr. Marie Fryaufová

Na všech jednání je přítomna ředitelka školy Mgr. Jana Urbanová, MBA.

V Liberci, 26. 9. 2022