Home » O škole » Školská rada

Školská rada

Školská rada při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Kostelní 9, Liberec

Aktuálně: Výsledky voleb do školské rady z 19.11.2019

Školská rada (dále jen ŠR) při Střední zdravotnické škole (dále jen SZŠ) a Vyšší odborné škole zdravotnické (dále jen VOŠ) vznikla sloučením ŠR při SZŠ a ŠR při VOŠ, které byly ustanoveny v září 2006 jako samostatné rady. V souladu se zněním Školského zákona a Volebního řádu KÚ Liberec jsme byli povinni ustanovit na základě voleb Školskou radu.

Rada je šestičlenná se zastoupením: 2 členové – jmenovaní KÚ Liberec. Další členové – v zastoupení 2 pedagogové a 2 zástupci zákonných zástupců žáků školy. Funkční období je 3 leté, počítané od 1. zasedání ŠR.

Rada školy se podílí na aktivitách školy, na koncepčních plánech, projednává a schvaluje velkou část administrativy školy (Školní řád, Výroční zprávu, Zprávu o hospodaření, hodnocení zkoušek…).

Rada se schází 2 x ročně.

Aktuální složení:

  • Martina Podešvová, předsedkyně Školské rady (funkční období do 28. 8. 2021)
  • Romana Urxová (funkční období do 28. 8. 2021)
  • Bc. Stanislav Mackovík (funkční období do 11. 7. 2021)
  • Ladislava Kohoutová (funkční období do 11. 7. 2021)

Ověřovatelka

  • Mgr. Dana Metelcová

Zapisovatelka

  • Mgr. Petra Hoffmannová

Na všech jednání je přítomna ředitelka školy Mgr. Jana Urbanová.

V Liberci, 17.1.2019,
Mgr. Petra Hoffmannová
E-mail: phoffmannova@szs-lib.cz