Přeskočit na obsah

Praktická sestra

Praktická sestra 53-41-M/03 – čtyřleté denní studium po základní škole zakončené maturitní zkouškou

Maximálně 70 žáků v ročníku

Novinka od roku 2022:

Zkrácené vzdělávací cesty v ošetřovatelských oborech

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • ukončené základní vzdělání
 • přihláška ke studiu na střední škole potvrzená základní školou
 • splnění jednotného testování dle MŠMT
 • odpovídající výsledky z 8. a 9. třídy základní školy
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání (potvrzení na přihlášce ke studiu)
 • osobní bezúhonnost

     Přijímací řízení pro obor Praktická sestra

Profil absolventa oboru

 • Absolvent získá odborné kompetence k provádění činností základní ošetřovatelské péče.
 • Absolvent získá odborné kompetence k podílení se na poskytování vysoce specifické ošetřovatelské péče pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru.

Pro více detailních informací nahlédněte sem: 

Uplatnění absolventa oboru v praxi

 • ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči
 • jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a zařízeních hospicové a respitní péče
 • pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR

Dosažený stupeň vzdělání

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Možnost dalšího studia po střední škole

Možnost ubytování během studia v Liberci

 • Studenti naší školy mohou využít ubytování při naší škole: Domovy mládeže

Naši partneři pro zajištění praxe pro studenty oboru

 • Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Turnov, nemocnice Frýdlant, a. s.
 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
 • Nemocnice s poliklinikou v Semilech, p. o.
 • Nemocnice Tanvald, s. r. o
 • Dětské centrum Sluníčko, p. o. Liberec
 • Diecézní charita Litoměřice
 • Dům seniorů – Františkov, p.o. Liberec
 • Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.

Více informací o našich partnerech naleznete zde: partneři školy

Akce a projekty, kterých se studenti pravidelně účastní