Přeskočit na obsah

Náš učitelský tým

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem ve formátu jprijmeni@szs-lib.cz (např. e-mail pro Mgr. Jakub Bér = jber@szs-lib.cz)

Ředitelka a vedení školy

Mgr. Jana Urbanová, MBA
ředitelka školy, učitelka odborných předmětů
Mgr. Petra Hoffmannová, MBA
statutární zástupkyně ředitelky, učitelka odborných předmětů
Mgr. Petra Hyšková, MBA
zástupkyně ředitelky pro vyšší odbornou školu, učitelka odborných předmětů
Mgr. Jitka Teplá, MBA
vedoucí učitelka praktického vyučování, učitelka odborných předmětů

Třídní učitelé

Mgr. Kateřina Lajksnerová
třídní učitelka 1. PSA, učitelka české jazyka a literatury a latinského jazyka
Mgr. Jana Králíková
třídní učitelka 1. PSB, učitelka odborných předmětů
MUDr. Monika Schleiderová
třídní učitelka 1. PSC, učitelka odborných předmětů
Mgr. Jiří Kozák
třídní učitel 2. PSA, učitel anglického jazyka
Mgr. Alena Křížová
třídní učitelka 2. PSB, učitelka matematiky, IKT a anglického jazyka
Mgr. Kamila Podobská
třídní učitelka 3. PSA, učitelka odborných předmětů
Mgr. Jana Lacinová
třídní učitelka 3. PSB, učitelka českého jazyka a literatury
Mgr. Ilona Kopecká
třídní učitelka 3. PSC, učitelka odborných předmětů
Mgr. Martina Jeništová, B. A.
třídní učitelka 4. PSA, učitelka anglického jazyka
Mgr. Monika Dlouhá
třídní učitelka 4. PSB, učitelka odborných předmětů
Mgr. Milena Vlachová, MBA
třídní učitelka 4. PSL, učitelka odborných předmětů
Mgr. Jakub Bér
třídní učitel 1. OSE, učitel dějepisu, ekonomie a občanské nauky
Mgr. Monika Konášová
třídní učitelka 2. OSE, učitelka odborných předmětů
PhDr. Libor Drábek
třídní učitel 3. OSE, učitel fyziky a tělesné výchovy

Vedoucí studijních skupin na vyšší odborné škole

Mgr. Petra Hyšková, MBA
vedoucí studijní skupiny 1. DVS, zástupkyně ředitele pro VOŠ, učitelka odborných předmětů
Mgr. Silvie Macourková
vedoucí studijní skupiny 1. DDS a 3. DDS, učitelka odborných předmětů
Mgr. Martina Vencelidesová
vedoucí studijní skupiny 1. DZL, 2. DZL a 3. DZL, učitelka chemie a biologie
Mgr. Karolína Lukáčová
vedoucí studijní skupiny 2. DVS, učitelka německého jazyka a dějepisu
Mgr. Jitka Teplá, MBA
vedoucí studijní skupiny 2. DDS, vedoucí učitelka praktického vyučování, učitelka odborných předmětů
Mgr. Jaroslava Knapová
vedoucí studijní skupiny 3. DVS, učitelka odborných předmětů

Učitelé Liberec

Ing. Kateřina Amrichová
učitelka odborných předmětů ekonomických
Mgr. Monika Bednářová
učitelka odborných předmětů
Ing. Veronika Bicanová
učitelka tělesné výchovy
Bc. Monika Culková
učitelka odborných předmětů
Mgr. Dominika Dvořáková
učitelka odborných předmětů
Mgr. Kateřina Havrdová
učitelka matematiky a informatiky
Mgr. Pavla Jakschová
učitelka anglického jazyka
Mgr. Jaroslava Knapová
učitelka odborných předmětů
Mgr. Monika Konášová
učitelka odborných předmětů
Mgr. Michaela Kopáčková
učitelka odborných předmětů
Bc. Eva Kořínková
učitelka odborných předmětů
Mgr. Eva Kosáková
učitelka odborných předmětů

Bc. Libuše Žánová
učitelka odborných předmětů
Mgr. Šárka Linková
učitelka odborných předmětů
Bc. Petra Lišková
učitelka odborných předmětů
Mgr. Veronika Lochmanová, MBA
učitelka odborných předmětů
Mgr. Lucie Macounová
učitelka odborných předmětů
Mgr. Jiří Malec
učitel tělesné výchovy
Mgr. Dana Metelcová
výchovná poradkyně, učitelka anglického jazyka
Ing. Helena Mezeiová
učitelka matematiky
PhDr. Radmila Pacltová
učitelka odborných předmětů
Mgr. Petr Němec
učitel německého jazyka, informatiky a biologie
Mgr. et Mgr. Kateřina Sassmann
učitelka odborných předmětů
Mgr. Barbora Sojáková
učitelka odborných předmětů
Mgr. Jana Stejskalová
učitelka odborných předmětů
Mgr. Kateřina Strnadová
učitelka tělesné výchovy
Mgr. Jana Hanyková
učitelka odborných předmětů
Mgr. Zuzana Škramovská
učitelka odborných předmětů
Mgr. Nikola Tichá
učitelka odborných předmětů
Mgr. Milena Trousílková Tůmová
učitelka odborných předmětů
Mgr. Jitka Veverková
učitelka odborných předmětů
Mgr. Irena Zappeová
učitelka odborných předmětů

Učitelé Česká Lípa

Mgr. Josef Kún
učitel tělesné výchovy
Mgr. Jitka Pecháčková
učitelka českého jazyka a literatury
Mgr. Dagmar Svobodová
učitelka odborných předmětů
Ing. Filip Šena
učitel anglického jazyka
Ing. Eva Velíková
učitelka ekonomie
Mgr. Milena Vlachová, MBA
učitelka odborných předmětů
Mgr. Barbora Žandová, MBA
učitelka odborných předmětů

Externí vyučující

Mgr. Arientová Kateřina

Kateřina Bílá

MUDr. Alžběta Blanková

Bc. Michaela Brynychová

MUDr. Lucie Brzulová

Mgr. Iva Dolinová, Ph.D.

Mgr. Markéta Dvořáčková

Mgr. Eva Gawliková

Mgr. Pavel Hartman

MUDr. Markéta Hojsáková

Ing. Lucie Horáčková

MUDr. Pavla Horáčková

Ing. Markéta Hrdinová

Andrea Jäkelová

Mgr. Šárka Jakůbková

Mgr. Petra Janatová

MUDr. Simona Ježková

MUDr. Tomáš Jirásek

MUDr. Jana Klčová

MUDr. Tomáš Klinger

MUDr. Karolína Kocmanová

Mgr. Ladislava Kohoutová

MUDr. Šárka Konečná

Mgr. Martin Kracík

MUDr. Vladimír Kracík

Ing. Anna Králová

MUDr. Zdeňka Kráľovská

MUDr. Ludmila Krutská

Bc. Martina Křečková

MUDr. Eva Kubrtová

MUDr. Martin Kuchař

Bc. Michaela Kvěchová

Mgr. Monika Líbalová

Veronika Mrázková

Ing. Jana Müllerová

Kateřina Oraná

Ing. Petr Parma, Ph.D.

Olga Pavlíková

Mária Pilařová

Mgr. Petra Plašková

Ing. Jaroslav Procházka

MUDr. Renata Procházková, Ph.D.

Mgr. Blanka Ptáčková

RNDr. Lenka Řehořová

Mgr. Irena Srpová

Mgr. Blanka Stárková

Ing. Martin Stuchlík

MUDr. Jana Svobodová

Jana Štemberová

Hedvika Švejdová

Mgr. Klára Vavrušková

Ivana Veselá

MUDr. Alena Volfová

Mgr. Kateřina Varmužová, Ph.D.

Zuzana Vyskočilová