Přeskočit na obsah

Témata absolventských prací

Na této stránce jsou postupně dle školních roků vyvěšována témata absolventských prací oboru Diplomovaná všeobecná sestra na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Liberci.

Pro studenty volící si téma své absolventské práce připomínáme, že se stejné téma absolventské práce nesmí za uplynulé 2 roky opakovat.

Témata absolventských prací pro školní rok 2022-2023

Studijní skupina 3. ročník DVS a 3. ročník DDS

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2022-2023

Témata absolventských prací pro školní rok 2021-2022

Studijní skupina 3. ročník DVS a 3. ročník DDS

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2021-2022

Témata absolventských prací pro školní rok 2020-2021

Studijní skupina 3. ročník DVS
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Jitka Teplá

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2021-2022

Studijní skupina 3. ročník DVS
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Petra Hyšková

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2021-2022

Studijní skupina 3. ročník DDS
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Silvie Macourková

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2021-2022

Témata absolventských prací pro školní rok 2018-2019

Studijní skupina 3. ročník DVS
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Karolína Lukáčová

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2018-2019

Témata absolventských prací pro školní rok 2017-2018

Studijní skupina 3. ročník DVS
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Petra Hoffmanová

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2017-2018

Témata absolventských prací pro školní rok 2016-2017

Studijní skupina 3. ročník DVS
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Petra Hoffmanová

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2015-2016

Témata absolventských prací pro školní rok 2015-2016

Studijní skupina 3. ročník DVS
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Jitka Veverková

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2015-2016

  1. Výživa u geriatrických pacientů / klientů (ponecháno téma z minulého roku)
  2. Ošetřovatelský proces u P/K s kolorektálním karcinomem
  3. Ošetřovatelský proces u pacienta po cévní mozkové příhodě
  4. Smyslová aktivizace u pacienta s demencí
  5. Obezita – problém současnosti
  6. Biografie geriatrického pacienta/klienta dle koncepčního modelu prof. E. Böhma s využitím poznatků v ošetřovatelské péč
  7. TEP kyčelního kloubu
  8. Ošetřovatelský proces u dětí s psychiatrickým onemocněním
  9. Bazální stimulace
  10. OSE. proces u P/K v hospicové péči
  11. Ošetřovatelský proces u pacienta s diagnózou roztroušená skleróza
  12. Nové trendy v péči o operační ránu
  13. Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s diabetickou nohou
  14. Znalosti první pomoci u dětí ZŠ
  15. Ošetř. péče o pacienta s Diabetem Mellitem 2. typu
  16. Oše. proces u pacientky s laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomií
  17. Ošetřovatelská péče o perkutánní endoskopickou gastrostomii u pacienta ve vigilním kómatu
  18. Nemoc motýlích křídel – edukace OŠE péče
  19. Syndrom karpálního tunelu – nemoc počítačové generace
  20. Zatížení v roli neprofesionálních rodinných pečujících o nemocného se zaměřením na psychickou, fyzickou zátěž a finanční kompenzaci ze sociálního systému a zdravotní péče
  21. Edukační materiál pro P/K se stomií
  22. Ošetřovatelský proces u pacienta/ klienta s jaterní cirhózou
  23. Znalosti studentů v rozdílnosti péče o nevidomé a slabozraké pacienty
  24. Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s cévní mozkovou příhodou aterosklerotického původu na iktové jednotce – kazuistika
  25. Edukace P/K před a po gastroskopickém vyšetření při vředové chorobě gastroduodena
  26. Postoje žáků střední školy ke kyberšikaně
  27. Vliv celkové, kombinované a centrálně svodné anestezie na kognitivní funkce v pooperačním období
  28. Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s odběrem hemokultur
  29. Ošetřovatelský proces u P/K s chronickým ethylismem
  30. Ošetřovatelský proces u P/K se stomií

Témata absolventských prací pro školní rok 2014-2015

Studijní skupina 3. ročník DV A, DV B
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Jitka Teplá

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2014-2015

 1. Život s autismem
 2. Ošetřovatelský proces u P/K po kraniocerebrálním traumatu po 13 letech
 3. Nádorové onemocnění varlat
 4. Zdravotník v roli pacienta
 5. Paliativní péče z pohledu pečující osoby
 6. Resekce žaludku
 7. Ošetřovatelský proces u pacienta s dekubitem
 8. Srovnání vlivu antikoncepce na organismus zeny napříč stoletím.
 9. Autoimunitní onemocnění – SLE (Systémový lupus erythematodes)
 10. Zubní kaz, informovanost žáků a studentů SZŠ a VOŠ zdrav. o jeho prevenci.
 11. Ošetřovatelský proces u P/K s kolapsovým stavem
 12. Informovanost dárců o využití krve a krevní plazmy
 13. Metody léčby chronických posttraumatických bolestí
 14. Rozdíl řádových a světských sester ve vnímání pacienta/klienta
 15. Ošetřovatelský proces u P/K s akutním levostranným selháním.
 16. Ošetřovatelský proces u P/K v bezvědomí
 17. Život po AIM
 18. Poruchy přijmu potravy
 19. Obezita – problém současnosti
 20. OP u P/K s frakturou proximálního humeru
 21. Využití konceptů péče o seniory s poruchou paměti a orientace
 22. Výživa u geriatrických p/k-kazuistika
 23. Problematika autotransfúze
 24. Informovanost P/K s antikoagulační léčbou
 25. Problematika komunikace s klienty se zrakovým handicapem v ošetřovatelské praxi
 26. Informovanost veřejnosti ve středním věku z Libereckého kraje o možnostech preventivních prohlídek u praktického lékaře
 27. Edukace P/K po exstirpaci novotvaru v prsu
 28. Komunikace sester s pacienty jiných národnostních menšin v České republice při poskytování ošetřovatelské péče
 29. Inovativní metody v ošetřovatelské péči o seniory se zaměřením na reflexologii nohy
 30. Srovnání změn postupu a používaných preparátů při léčbě obezity před třiceti lety a dnes
 31. Fyzická zdatnost mládeže a dospívajících
 32. Astma bronchiale – kazuistika
 33. Informovanost obyvatel o prevenci kolorektálního karcinomu
 34. Edukace P/K před implantací kardiostimulátoru
 35. Je plánované rodičovství ve 21. století problém?
 36. Ošetřovatelský proces u P/K se subdurálním hematomem
 37. Pacient s vasodilatační léčbou tinnitu
 38. Stresová inkontinence moči u ženy středního věku.
 39. Arteriální přístupy v kardiologii, jejich komplikace a řešení
 40. Ošetřovatelský proces u pacienta s lokální intraarteriální trombolýzou
 41. Zásady správného životního stylu u kojících žen
 42. Psychologická problematika klienta s tělesným postižením (ošetřovatelská kazuistika)

Témata absolventských prací pro školní rok 2013-2014

Studijní skupina 3. ročník DVS
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Eva Kosáková

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2013-2014

 1. Hodnocení bolesti z pohledu sestry kardiocentra KNL a.s.
 2. Ošetřovatelská péče u pacienta s umělou plicní ventilací
 3. Ošetřovatelský proces u pacienta se zlomeninou proximální části femuru
 4. Ošetřovatelský proces u pacienta po amputaci dolní končetiny – kazuistika.
 5. Ošetřovatelský proces u K/P s mentální anorexií – kazuistika
 6. Terapeuticko – psychologický přístup u P/K s úzkostí – kazuistika
 7. Ošetřovatelský proces u pacienta se spondylolistézou – kazuistika
 8. Ošetřovatelská péče u pacienta s pacemakerem
 9. Ošetřovatelský proces u pacienta se subdurálním hematomem.
 10. Porovnání oše péče u pacienta s akutním infarktem myokardu dnes a před dvaceti lety
 11. Psychické potřeby pacienta/klienta po amputaci dolní končetiny
 12. Ošetřovatelský proces u pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu – kazuistika.
 13. Ošetřovatelský proces u pacienta s pentaplegií na spinální jednotce
 14. Ošetřovatelská proces u pacienta po operaci kavernózního hemangiomu
 15. Edukace K/P s DM o syndromu diabetické nohy
 16. Ošetřovatelský proces u K/P s polytraumatem
 17. Informovanost studentů o vředové chorobě gastroduodena
 18. Děti a sociální sítě
 19. Informovanost veřejnosti o epilepsii
 20. Ošetřovatelský proces u pacienta s paraplegií
 21. Ošetřovatelský proces u pacienta s flebotrombózou dolní končetiny – kazuistika.
 22. Cefalea z psychosomatického hlediska v povolání sestry
 23. Hodnocení vlivu ústavní péče na vývoj dítěte do tří let
 24. Míra informovanosti o riziku vzniku karcinomu děložního čípku
 25. Pohled na komunikaci na odděleních kde probíhá výuka ošetřovatelské praxe
 26. Ošetřovatelský proces u K/P s akutní pankreatitidou

Témata absolventských prací pro školní rok 2012-2013

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2012-2013

 1. Pacient s poruchou polykání
 2. Ošetřovatelský proces u klienta s roztroušenou sklerózou
 3. Ošetřovatelský proces u klienta se schizofrenií
 4. Zkušenosti sester s ošetřováním periferních žilních vstupů
 5. Ošetřovatelský proces u klienta s totální endoprotézou kyčelního kloubu
 6. Problematika hospicové péče
 7. Ošetřovatelský proces u klienta s Crohnovou chorobou
 8. Ošetřovatelský proces u nemocného s cévní mozkovou příhodou
 9. Ošetřovatelský proces u klienta s kardiostimulátorem
 10. Informovanost veřejnosti o podmínkách zdravého duševního vývoje mládeže
 11. Syndrom spánkové apnoe

Témata absolventských prací pro školní rok 2011-2012

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2011-2012

 1. Ošetřovatelský proces u pacienta po tonzilektomii – kazuistika
 2. Rettův syndrom – kazuistika
 3. Informovanost žáků SŠ o následcích kouření
 4. Ošetřovatelský proces u pacienta s dg. DM před a po TEP kyčelního kloubu- kazuistika
 5. Léčba bércových vředů pomocí larev – kazuistika
 6. Psychická a fyzická zátěž sester v péči o geriatrické pacienty
 7. Informovanost žen 21. století o možnostech antikoncepce
 8. Edukace pacienta s dg. Psoriasis
 9. Výživa nemocného v onkologii
 10. Kombinovaná transplantace ledviny a slinivky břišní – kazuistika
 11. Problematika dětí se strabismem a tupozrakostí
 12. Ošetřovatelský proces u pacienta s bipolární poruchou – kazuistika
 13. Ošetřovatelský proces u pacienta s poraněním mozku – kazuistika
 14. Ošetřovatelský proces u pacienta s ileostomií – kazuistika
 15. Zkušenosti středního zdravotnického personálu s vlhkou terapií ran
 16. Interupce a kulturně etický pohled na ni

Témata absolventských prací pro školní rok 2010-2011

Studijní skupina 3. DVS
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Iva Nováková

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2010-2011

 1. Týrání a zanedbávání seniorů
 2. Příčiny mužské a ženské neplodnosti a možnosti jejího řešení
 3. Informovanost dívek o možnosti aplikace a využití očkovacích látek proti rakovině děložního čípku vakcínami Silgard a Cervarix
 4. Informovanost žen o problematice poporodních depresí
 5. Informovanost a postoje veřejnosti týkající se problematiky syndromu CAN
 6. Využití bazální stimulace v ošetřovatelském procesu
 7. Schizofrenie z pohledu veřejnosti
 8. Chirurgická léčba obezity – kazuistika u pacienta po bandáži žaludku
 9. Informovanost veřejnosti o osteoporóze a její prevenci
 10. Informovanost veřejnosti o Downově syndromu
 11. Informovanost veřejnosti o nevidomých a slabozrakých
 12. Ošetřovatelský proces u pacientky po akutním císařském řezu
 13. Umírání a smrt v nemocniční péči z pohledu lékaře
 14. Vrozené vývojové vady a screening v těhotenství

Studijní skupina 4. DVS
Vedoucí školní skupiny: MUDr. Monika Schleiderová

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2010-2011

 • Postoj a informovanost zdravotníků k problematice eutanazie
 • Kraniocerebrální poranění – kazuistika
 • Postoj společnosti k užívání tabákových výrobků
 • Alternativní možnosti porodu a jejich využívání v praxi
 • Hodnocení bolesti u pacientů na vybraných oddělení
 • Důstojné umírání – paliativní péče v současném zdravotnictví
 • Faktory ovlivňující psychický stav profesionálních vojáků AČR na zahraniční misi
 • Obezita jako problematika současné doby
 • Informovanost řidičů laiků a řidičů profesionálů o poskytování první pomoci (urgentní stavy)
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence
 • Informovanost občanů o možnosti nepovinného očkování
 • Informovanost veřejnosti o možnosti dárcovství krve zaměřené na Středočeský kraj
 • Edukační postupy v chirurgických oborech

Témata absolventských prací pro školní rok 2009-2010

Studijní skupina 4. DVS
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Petra Hyšková

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2009-2010

 1. Motivace klientů transfuzní stanice k dárcovství krve
 2. Gynekologická mykotická onemocnění žen v období pohlavní zralosti
 3. Názory a postoje veřejnosti na intimitu kojení
 4. Informovanost žáků 8. a 9. tříd ZŠ o drogové problematice
 5. Uspokojení základních potřeb u hospitalizovaných klientů s onemocněním dýchacích cest
 6. Zmapování příčiny vzniku mentální anorexie u školní mládeže
 7. Názory veřejnosti na okolnosti vedoucí k suicidiálnímu jednání
 8. Připravenost zdravotníků na multikulturní ošetřovatelství
 9. Informovanost dospělé veřejnosti Libereckého kraje o hospicové péči

Témata absolventských prací pro školní rok 2008-2009

Studijní skupina 4. DVS

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2008-2009

 1. Klienti s diabetem mellitem v dialyzačním programu
 2. Péče o své zdraví lidí ve středním věku
 3. Informovanost klientů kožních oddělení o nemoci erysipel
 4. Kasuistika: Ošetřovatelský proces u K/P s polytraumatem
 5. Míra informovanosti žen o přípravě k porodu
 6. Informovanost veřejnosti o homosexualitě
 7. Hodnotová orientace studentů SZŠ a Gymnázií
 8. Možný negativní vliv vodního sportu na lidský organizmus
 9. Prevence obezity školních dětí
 10. Informovanost veřejnosti o prevenci onemocnění přenosných klíšťaty
 11. Informovanost studentů o fóbiích
 12. Informovanost žen o kojení
 13. Informovanost žáků 1. a 2. ročníků středních škol (mládeže) o pohlavně přenosných chorobách (AIDS, Syfilis)
 14. Informovanost veřejnosti o rakovině žaludku
 15. Informovanost veřejnosti o maligním melanomu
 16. Životní styl pacientů s inkontinencí
 17. Historie a současnost péče o mentálně postižené
 18. Prevence rakoviny děložního čípku u mladistvých
 19. Prevence karcinomu prsu

Témata absolventských prací pro školní rok 2007-2008

Studijní skupina 4. DVS

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2007-2008

 1. Informovanost sportovců o dopingu
 2. Výživa a tělesná aktivita těhotných žen v Libereckém kraji
 3. Nikotinismus u zdravotníků v Klaudiánově nemocnici Mladá Boleslav
 4. Péče dětí o své zuby na základních školách v Libereckém kraji
 5. Informovanost mládeže Libereckého kraje o zahájení pohlavního života
 6. Somatometrické odchylky u dětské populace a možnosti jejich prevence
 7. Vliv auditu na psychiku sester
 8. Spokojenost klientů se stomickou poradnou
 9. Informovanost žen o prevenci rakoviny děložního čípku
 10. Specifika pracovní zátěže sestry na lůžkovém oddělení
 11. Hodnocení kvality života ve stáří
 12. Úroveň informovanosti klientů s celiakií
 13. Informovanost veřejnosti o poskytování první pomoci
 14. Informovanost matek o možnostech preventivního očkování dětí
 15. Infekční rizika při práci sester
 16. Stres jako příčina vzniku syndromu vyhoření u zdravotních sester
 17. Informovanost dospívajících o problematice užívání marihuany
 18. Informovanost veřejnosti o metodách alternativní medicíny
 19. Integrace dětí s kochleárním implantátem do společnosti

Témata absolventských prací pro školní rok 2005-2006

Studijní skupina DVS

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2005-2006

 1. Míra informovanosti mužů o karcinomu varlat
 2. Epilepsie
 3. Míra informovanosti žen o antikoncepci
 4. Edukace klientů k endoskopickému vyšetření
 5. ?
 6. Míra informovanosti žen o mamografickém vyšetření
 7. Psychický stav pacienta po změně tělesného schématu
 8. Míra informovanosti o drogové problematice u školních dětí
 9. Informovanost žen o porodu s epidurální analgézií

Témata absolventských prací pro školní rok 2004-2005

Studijní skupina 3. DVS
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Radmila Antonová

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2004-2005

 1. Kvalita poskytované péče a služeb v ústavu sociální péče Nová Ves
 2. Škola pro praxi
 3. Práva pacientů ve zdravotnické praxi
 4. Výskyt onemocnění a informovanost pacientů se syndromem karpálního tunelu
 5. Faktory ovlivňující indikaci k totální endoprotéze kolenního kloubu
 6. Prevence zubního kazu
 7. Spolupráce dobrovolníků a zdravotnického personálu v péči o klienta na lůžkovém oddělení
 8. Význam profylaxe těhotných pro průběh porodu
 9. Problematika pacientů s diabetickou nohou
 10. Informovanost klientů o možnostech léčby chronické bolesti zad
 11. Postoje zdravotníků a pacientů Krajské nemocnice Liberec k problematice psychosomatické medicíny
 12. Kvalita života nemocných s psoriázou
 13. Alkohol, droga č. 1 ve společnosti
 14. Přístup rodiny ke smrti svých blízkých očima zdravotníků pracujících na LDN v Libereckém kraji
 15. Informovanost rodinných příslušníků v oblasti péče o seniory v domácím prostředí
 16. Postoj sester Krajské nemocnice Liberec k zavedení ošetřovatelského procesu do praxe

Studijní skupina 2. DSIP
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Jana Stejskalová

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2004-2005

 1. Psychická zátěž sestry intenzivní péče
 2. Ošetřovatelský proces u klientky po hysterektomii
 3. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. Crohnova choroba
 4. Ošetřovatelský proces u klienta s náhlou příhodou břišní – ileus
 5. Ošetřovatelský proces u klienta s nádorem mozku
 6. Ošetřovatelský proces u klienta v dialyzačním programu
 7. Nozokomiální infekce v intenzivní medicíně
 8. Ošetřovatelský proces u klienta s náhlou příhodou břišní – pankreatitis
 9. Ošetřovatelský proces u dospělého klienta s dechovou nedostatečností
 10. Ošetřovatelský proces u klienta s traumatickým poškozením páteře a míchy
 11. Ošetřovatelský proces u klienta s pneumotoraxem
 12. Ošetřovatelský proces u klienta v hypovolemickém šokovém stavu
 13. Ošetřovatelský proces u klienta s akutní lékovou intoxikací
 14. Bazální stimulace u klienta v intenzivní medicíně

Témata absolventských prací pro školní rok 2003-2004

Studijní skupina 3. DVS
Vedoucí školní skupiny: Bc. Silvie Macourková

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2003-2004

 1. Ošetřovatelský proces u klienta s depresivním onemocněním
 2. Zubní kaz a prevence zubního kazu
 3. Ošetřovatelský proces u klientky s kolostomií
 4. Zapojení rodiny do péče o geriatrického pacienta
 5. Vývoj komunikace u tříletého dítěte zařazeného v dětském domově
 6. Motivace obyvatel Liberce k dobrovolnému dárcovství krve
 7. Problematika pohledu veřejnosti na klienta s dg. Schizofrenie
 8. Výskyt obezity u klientů s dg. Diabetes mellitus II. typu a její vliv na průběh onemocnění
 9. Prevence obezity u dětí předškolního věku
 10. Míra primární informovanosti klientek onkologické poradny Libereckého kraje o prevenci nádorového onemocnění prsu
 11. Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a mentální bulimie

Studijní skupina 2. DSIP
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Barbora Sojáková

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2003-2004

 1. Ošetřovatelský proces u klienta po splenektomii
 2. Ošetřovatelský proces u klienta s plicní embolií
 3. Ošetřovatelský proces u klienta s levostranným selháním srdce
 4. Ošetřovatelský proces u klienta před a po angioplastice koronárních cév
 5. Ošetřovatelský proces u klienta s CA jícnu – stav po laryngektomii
 6. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. jaterní cirhóza
 7. Ošetřovatelský proces u novorozence předčasně narozeného
 8. Ošetřovatelský proces u klienta po totální endoprotéze kyčle
 9. Ošetřovatelský proces u ženy po laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii
 10. Problematika mentální anorexie, následky a výskyt v populaci
 11. Ošetřovatelský proces u klienta s ulcerosni colitis
 12. Vliv hemodialyzačního – transplantačního programu na kvalitu života nemocného
 13. Ošetřovatelský proces u hypotrofického novorozence
 14. Ošetřovatelský proces u klienta po totální endoprotéze kolene
 15. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. mozkové aneurysma
 16. Ošetřovatelský proces u klienta s CMP

Témata absolventských prací pro školní rok 2001-2002

Studijní skupina 3. DVS
Vedoucí školní skupiny: Mgr. Radmila Antonová

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2001-2002

 1. Život dětí s inzulínovou pumpou
 2. Nemoc jako náročná životní situace
 3. Ošetřovatelský proces u klienta po nefrektomii
 4. Downův syndrom
 5. Ošetřovatelský proces u ženy a dítěte s indikací SECTIO CESAREA
 6. Život s roztroušenou mozkomíšní sklerózou
 7. Obezita – vliv na zdraví
 8. Život s epilepsií
 9. Ošetřovatelský proces u klienta po úrazu ruky
 10. Ošetřovatelský proces u klienta s varixy
 11. HOSPIC – důstojné umírání
 12. Ošetřovatelský proces u klienta s karcinomem prostaty
 13. Ošetřovatelský proces u klienta s poraněním páteře a míchy
 14. Výskyt karcinomu tlustého střeva u naší populace

Témata absolventských prací pro školní rok 2000-2001

Studijní skupina 3. DVS

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2000-2001

 1. Postavení tělesně postižených v dnešní společnosti
 2. Ovlivnění kvality života člověka s alergickým onemocněním
 3. Ošetřovatelský proces u pacienta s TEP kyčle
 4. Ošetřovatelský proces u pacienta před a po implantaci kardiostimulátoru
 5. Zubní kaz a možnosti jeho prevence
 6. Míra informovanosti žen o novotvarech mléčné žlázy
 7. Ošetřovatelský proces u pacientky po hysterektomii
 8. Ošetřovatelský proces u klienta s drogovou závislostí
 9. Vliv výživy na zdraví dítěte
 10. Ošetřovatelský proces u geriatrického pacienta s CMP
 11. Využití časového fondu v ošetřovatelském procesu
 12. Problematika stresu u sester a možnosti redukce stresu
 13. Přítomnost partnera u porodu
 14. Péče o nemocného s dg. Crohnova nemoc a idiopatická proktokolitis
 15. Ošetřovatelský proces u klienta s TEP kolenem se zaměřením na pooperační rehabilitaci
 16. Ošetřovatelský proces u pacienta s femoropopliteárním By-passem

Studijní skupina DSIP

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 2000-2001

 1. Traumatické krvácení do mozku
 2. Karcinom žaludku
 3. Akutní pankreatitida
 4. Respirační dystress syndrom
 5. Asthma bronchiale
 6. Subarachnoidální krvácení
 7. Kraniocerebrální poranění
 8. Karcinom tlustého střeva
 9. M. Crohn
 10. Diabetes mellitus
 11. Akutní infarkt myokardu
 12. Mentální anorexie
 13. Cirhóza jaterní
 14. Vředová choroba gastroduodenální
 15. Smrt mozku – transplantace orgánů

Témata absolventských prací pro školní rok 1999-2000

Studijní skupina DVS

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 1999-2000

 1. Problematika následné péče o nemocné po úrazu páteře
 2. Následná ošetřovatelská péče o stomiky
 3. Problematika edukace klienta s dg. diabetes mellitus
 4. Péče o dětské astmatiky v léčebnách
 5. Zdravá škola – výchova dětí ke zdravému životnímu stylu – péče o pohybový aparát
 6. Proč mladí lidé berou drogy?
 7. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. diabetes mellitus
 8. Využití protetických pomůcek pro handicapované
 9. Ošetřovatelský proces u klienta po operaci žlučníku
 10. Ošetřovatelský proces u klienta s cévní mozkovou příhodou
 11. Zdravá školka – výchova dětí ke zdravému životnímu stylu – péče o výživu
 12. Ošetřovatelský proces u klienty s drogovou závislostí
 13. Faktory ovlivňující práci sester

Studijní skupina DSIP

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 1999-2000

 1. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. tu tlustého střeva
 2. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. akutní pancreatitída
 3. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. cholelithiáza
 4. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. mentální anorexie
 5. Ošetřovatelský proces u klienta po transplantaci ledvin v dialyzačním programu
 6. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. tu tlustého střeva
 7. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. diabetes mellitus
 8. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. chronická renální insuficience
 9. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. tu tlustého střeva
 10. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. infarkt myokardu
 11. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. astma, CHOCHBP
 12. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. pankreatitida
 13. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. smrt mozku
 14. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. nádorového onemocnění GIT
 15. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. tu žaludku
 16. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. akutní IM
 17. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. chronická renální insuficience
 18. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. tu tlustého střeva
 19. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. bronchopneumonií
 20. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. perforace žaludečního vředu
 21. Ošetřovatelský proces u klienta s dg. tu tlustého střeva

Témata absolventských prací pro školní rok 1998-1999

Studijní skupina DVS

Dokument ke stažení: Témata absolventských prací 1998-1999

 1. Co vlastně víme o HIV?
 2. Základní somatické a sociální potřeby nemocného na oddělení
 3. Podstata antikoncepce, její druhy a informovanost o antikoncepci na ZŠ
 4. Obezita – její diagnostika, komplikace a prevence
 5. Problematika nemocného s dg. hypertense
 6. Vliv bolesti na život člověka a možnosti psychického ovlivnění bolesti
 7. Význam a historie hospicové péče u nás a ve světě
 8. Faktory ovlivňující práci sester
 9. Uspokojování potřeb pacientů / klientů před, během a po endoskopickém vyšetření
 10. Ošetřovatelská kazuistika u nemocného s dg. diabetes mellitus II. typu
 11. Význam návštěv v průběhu hospitalizace u dospělých