Přeskočit na obsah

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/5. – tříleté denní studium po střední škole zakončené absolutoriem

Maximálně 35 studentů v ročníku

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou
 • bodové ohodnocení na základě výsledků vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku a maturitní zkoušky – prospěchový průměr,
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení je nutno doložit nejpozději do termínu přijímací zkoušky 12,00 hod. na studijním oddělení VOŠ
 • bodové ohodnocení za skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče související se zvoleným oborem studia

Školné 3 000,- Kč, rozložené do dvou pololetních splátek

     Přijímací řízení pro obor Diplomovaná dětská sestra

Profil absolventa oboru

 • Absolvent/ka studijního oboru získává profesní kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby dětí všech věkových kategorií, jejich rodin a komunit ve zdraví i nemoci.
 • Absolvent/ka je připraven/a samostatně, na základě vlastního posouzení
  a rozhodnutí a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči o zdraví dítěte.
 • Absolvent/ka je schopen/a radit v prevenci onemocnění a v péči o nemocné děti a dospívající jedince státních i nestátních zařízení jedincům, rodinám nebo skupinám pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, včetně jeho změn a dodatků, dále se zněním vyhlášky č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků.

Uplatnění absolventa oboru v praxi

 • všechny typy zdravotnických zařízení – lůžková i ambulantní
 • zařízení sociálních služeb a péče
 • primární ošetřovatelská péče

Dosažený stupeň vzdělání

 • vyšší odborné vzdělání, získání titulu DiS. – diplomovaný specialista

Učební plán, předměty a kreditní systém

Možnost dalšího studia po vyšší odborné škole

 • specializační studium – vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků
 • studium na vysokých školách – bakalářské i magisterské

Naši partneři pro zajištění praxe pro studenty oboru

 • Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Turnov, nemocnice Frýdlant, a. s.
 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
 • Nemocnice s poliklinikou v Semilech, p. o.
 • Dětské centrum Sluníčko, p. o. Liberec

Více informací o našich partnerech naleznete zde: partneři školy