Home » O škole » Veřejné dokumenty

Veřejné dokumenty

Zde naleznete ke stažení veřejně dostupné dokumenty týkající se výuky, organizace, kvality a ekonomiky na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Liberci.

Základní dokumenty

Zřizovací listina .pdf

Organizační řád .pdf

Etický kodex zaměstnance

Výroční zprávy

GDPR

Školní vzdělávací programy a učební plány

Obor Praktická sestra

Školní vzdělávací program pro obor Praktická sestra – výňatek

Učební plán pro obor praktická sestra .pdf

Obor Zdravotnický asistent

Školní vzdělávací program pro obor Zdravotnický asistent – výňatek

Učební plán pro obor Zdravotnický asistent .pdf

Obor Ošetřovatel

Školní vzdělávací program pro obor Ošetřovatel – výňatek

Učební plán pro obor Ošetřovatel .pdf

Stipendijní řád pro obor Ošetřovatel od školního roku 2020-2021 .pdf

Obor Diplomovaná všeobecná sestra

Učební plán pro obor Diplomovaná všeobecná sestra .pdf

Obor Diplomovaná dětská sestra

Učební plán pro obor Diplomovaná dětská sestra .pdf

Dokumenty pro aktuální školní rok

Školní řád

Zásady pro hodnocení prospěchu a chování žáků Střední zdravotnické školy

Zásady pro hodnocení studentů Vyšší odborné školy zdravotnické

Sankční řád

Havarijní plán .pdf

Plán první pomoci (traumatologický plán) .pdf

Směrnice ředitelky školy – Postup při realizaci individuálního vzdělávacího plánu (IVP) školy .pdf

Dokumenty pro studenty

Formuláře a jejich vzory

Hodnotící škála pro odbornou praxi .pdf

Kreditní systém pro obor Diplomovaná všeobecná sestra – 1., 2. a 3. ročník .pdf

Kreditní systém pro obor Diplomovaná dětská sestra – 1., 2. a 3. ročník .pdf

Akreditace školy

Výchova a mimoškolní vzdělávání – Živnostenský list .pdf

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti – Živnostenský list .pdf

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky .pdf

Vzdělávací programy akreditované pro účely zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících .pdf

Akreditace kurzů pořádaných školou

Akreditace kurzu Sportovní masáž

Systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát kvality ISO v českém jazyce .jpg

Certifikát kvality ISO v anglickém jazyce .jpg

Certifikát kvality pro vzdělávací procesy – Training and Educational Processes .jpg

Příručka kvality .pdf

Organizační schéma školy .pdf

Mapa procesů .pdf

Ekonomické dokumenty školy

Schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2020 – 2021 usnesením Rady Libereckého kraje dne 28. 07. 2020 č. 1261/20//RK, zveřejněno 18. 8. 2020

Návrh Rozpočtu na rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu na roky 2021 – 2022

Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 – 2021 usnesením Rady Libereckého kraje dne 19. 11. 2019 č. 2111/19//RK, zveřejněno 25. 11. 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 – 2021 usnesením Rady Libereckého kraje dne 16. 7. 2019 č. 1366/19//RK, zveřejněno 6. 8. 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 – 2021 usnesením Rady Libereckého kraje dne 18. 6. 2019 č. 1291/19//RK, zveřejněno 28. 6. 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 – 2021 usnesením Rady Libereckého kraje dne 7. 4. 2019 č. 742/19/RK, zveřejněno 23. 4. 2019

Návrh Rozpočtu na rok 2019 a návrh Střednědobého výhledu na roky 2020 – 2021, zveřejněno dne 22. 3. 2019

Návrh Rozpočtu na rok 2018 a návrh Střednědobého výhledu na roky 2019 – 2020, zveřejněno dne 28. 3. 2018

Rozvaha a výsledovka – Veřejný rejstřík a Sbírka listin