Home » Studium na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci » Přijímací řízení na SŠ – Ošetřovatel

Přijímací řízení na SŠ – Ošetřovatel

Přijímací řízení – Ošetřovatel 53-41-H/01

V případě jakýkoliv dotazů o odloučeném pracovišti v České Lípě nás neváhejte kontaktovat na tel. číslech:
+420 482 710 016 (sekretariát ředitelky školy) nebo +420 485 100 750 (ředitelka školy)

 • 1. kolo přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel se koná:
  • LIBEREC: 22. 4. 2020 ve škole v Liberci
  • Odloučené pracoviště ČESKÁ LÍPA: 22. 4. 2020  ve škole v České Lípě
 • Přihlášku je nutné doručit nejpozději do: 1. 3. 2020
 • Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro tento obor vzdělávání (potvrzení na přihlášce ke studiu).
 • Počet přijatých uchazečů je maximálně 24 (Liberec) a 24 (pracoviště Česká Lípa)
 • Přijetí uchazeče se uskuteční na základě hodnocení dle následujících kritérií:
  • Výsledky ze ZŠ v 1. pololetí 9. ročníku – max. 50 bodů
   • bez nedostatečného hodnocení v předmětech
  • Výsledky ze ZŠ ve 2. pololetí 8. ročníku – max. 50 bodů
  • Výsledky z jednotlivých předmětů z 1. pololetí 9. ročníku – max. 100 bodů
  • Zapojení do zdravotnického kroužku – 10 bodů
  • Účast na olympiádách či soutěžích – 10 bodů
 • Maximální bodový zisk v přijímacím řízení je 220 bodů (=100%)
 • Ze všech předmětů musí být žák hodnocen.
 • Je-li žák, uchazeč cizinec a pobývá na území ČR oprávněně, pak je součástí školní části přijímacího řízení ověření znalosti českého jazyka pohovorem.
 • Dokument o přijímacím řízení ke stažení zde

Přihláška ke studiu pro obor Ošetřovatel na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické

Přihláška ke studiu .pdf

Přidělování bodů za jednotlivé části přijímacího řízení oboru Ošetřovatel

Body za 1. kritérium jsou přidělovány podle následujícího klíče:

 • průměr výsledků vzdělávání (od-do) = počet přidělených bodů
  • 1,00-1,25 = 50 bodů
  • 1,26-1,36 = 45 bodů
  • 1,37-1,60 = 40 bodů
  • 1,61-1,90 = 30 bodů
  • 1,91-2,20 = 25 bodů
  • 2,21-2,40 = 20 bodů
  • 2,41-2,50 = 10 body
  • Od 2,51 = 5 bodů

Body za hodnocení v jednotlivých předmětech, o to z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky, přírodopisu a chemie na vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku budou přidělovány následovně (ze všech předmětů musí být žák hodnocen, je-li žák, uchazeč cizinec a pobývá na území ČR oprávněně a není z českého jazyka hodnocen, pak součástí přijímacího řízení je ověření znalosti českého jazyka formou pohovoru):

Předmět Známka Počet bodů
Český jazyk 1 20
2 15
3 10
4 5
Cizí jazyk 1 20
2 15
3 10
4 5
Matematika 1 20
2 15
3 10
4 5
Přírodopis 1 20
2 15
3 10
4 5
Chemie 1 20
2 15
3 10
4 5

V případě, že ZŠ, ze které se žák hlásí, používá jiný název předmětu spadajícího do daného vzdělávacího oboru podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, bude hodnocen předmět, který svým obsahem a zaměřením odpovídá danému vzdělávacímu oboru.

Při rovnosti bodů rozhodují výsledky ze 2. pololetí 9. ročníku (bod 1.) a dále výsledky v jednotlivých předmětech (bod 3.).

Ke každé přihlášce bude přiřazen kód. Dle dosaženého počtu bodů bude sestaveno pořadí, na základě kterého bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí uchazeče. V termínu stanoveném zákonem bude tato skutečnost oznámena uchazeči dne 22. 4. 2020 po 12. hodině, výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě ve škole.

Oznámení o přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k osobnímu převzetí v budově školy v Liberci dne 23. 4. 2020 od 12.00 do 16.00 a 24. 4. 2020 od 10.00 do 14.00. Po těchto termínech budou odeslána poštou.

16. 1. 2020
Mgr. Jana Urbanová r. v.

ředitelka školy

Archiv školního blogu