Home » Studium na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci » Přijímací řízení na SŠ – Ošetřovatel

Přijímací řízení na SŠ – Ošetřovatel

Přijímací řízení – Ošetřovatel 53-41-H/01

Zde naleznete detailní informace týkající se přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel na naší Střední zdravotnické školy v Liberci. Dozvíte se, jaká kritéria jsou pro přijímací řízení stanovena, jaké počty bodů je možné v jakém kritériu přijímacího řízení získat, jak vznikne pořadí přijatých uchazečů a mnoho dalších informací o přijímacím řízení na naší školu.

  • Uchazeč v rámci přijímacího řízení zkoušku nekoná
  • Přihlášky ke studiu je nutné doručit nejpozději do 1. 3. 2022
  • Kritéria pro přijímání

Přihláška ke studiu pro obor Ošetřovatel na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické

Přihláška ke studiu .pdf

Podívejte se níže na video, jak správně vyplnit přihlášku ke studiu na naší škole

  • Pokud chcete přihlášku ke studiu přinést osobně, úřední hodiny sekretariátu jsou po-pá 8:00-14:00

Další informace o přijímacím řízení

Ke každé přihlášce bude přiřazen kód. Dle dosaženého počtu bodů bude sestaveno pořadí, na základě kterého bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí uchazeče. V termínu stanoveném zákonem bude tato skutečnost oznámena uchazeči dne 22. 4. 2022 po 12 hodině, výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě ve škole.

Oznámení o přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k osobnímu převzetí v budově školy v Liberci dne 25. 4. 2022 od 12:00 hod. do 16:00 hod. a 26. 4. 2021 od 10:00 hod. do 14:00 hod.. Po těchto termínech budou odeslána poštou.

17. 1. 2022
Mgr. Jana Urbanová, MBA

ředitelka školy

Archiv školního blogu