Přeskočit na obsah

Bakaláři pro zákonné zástupce žáků a studentů

Naše škola poskytuje webové rozhraní programu Bakaláři pro zákonné zástupce žáků a studentů školy. Toto webové rozhraní Vám umožní sledovat studijní výsledky Vašich dětí a další informace ze školy. Budeme rádi, pokud nám případné nedostatky, nefunkčnosti a připomínky sdělíte zasláním e-mailu na adresu správce: spravce.bakalari@szs-lib.cz

Webové rozhraní Bakalářů najdete na adrese bakalari.szs-lib.cz.

K prvnímu přihlášení budete potřebovat přístup do své e-mailové schránky. Do ní Vám přijdou přihlašovací údaje a první dočasné heslo, které si během prvního přihlášení budete muset změnit. Nové heslo musí splňovat následující podmínky: musí být sestaveno z minimálně 8 znaků (může být i více, nikoliv méně), mezi těmito znaky bude minimálně jedno velké písmeno (A,B,C,…) a zároveň minimálně jedno malé písmeno (a,b,c,…) a zároveň minimálně jedna číslice(1,2,3,…). Heslo by mělo být obtížně odhalitelné, proto v něm nepoužívejte své jméno, příjmení, jména svých blízkých, datum narození a lehce odhalitelné kombinace (např. Anežka123). Dobře zvoleným heslem ochráníte své osobní údaje před nezvanými lidmi.

K zaslání přihlašovacích údajů použijte odkaz zapomenuté heslo na úvodní stránce webového rozhraní bakalari.szs-lib.cz. Stejný postup zvolte i v budoucnu, pokud své heslo nebo přihlašovací jméno zapomenete.

Zadáme e-mailovou adresu, která je evidována školou jako kontaktní e-mail rodičů. Bohužel systém umožňuje evidovat e-mailovou adresu pouze jednoho zákonného zástupce. (Ve většině případů se jedná o e-mailovou adresu matky). Klikneme na Pokračovat.

Pokud není v evidenci Bakalářů mailová adresa nalezena nebo není vygenerováno přihlašovací jméno, dostanete červenou hlášku. V tomto případě se obraťte na třídní učitelku/třídního učitele a požádejte o kontrolu a případné zaregistrování Vaší e-mailové adresy.

Pokud je adresa v databázi nalezena, dostanete modrou hlášku a na vybranou e-mailovou adresu je odeslán e-mail s instrukcemi o změně hesla a také s Vaším uživatelským jménem.

Po zadání webové adresy z e-mailové zprávy do prohlížeče jsme vyzváni k zadání nového hesla.

Po potvrzení tlačítkem Změnit heslo se již může přihlásit pomocí nového hesla.

Pohled z profilu rodiče:

Náhled na Omluvenky absence:

Důležité upozornění:

Průběžná klasifikace žáků bude evidována pouze v systému Bakaláři. Pro omlouvání absence je nezbytné využít záložky Omluvenky, která je pod rolovacím menu pro Komens (pokud se nedohodnete s třídním učitelem či učitelkou na jiném postupu).

ebové rozhraní systému Bakaláři můžete také použít pro kontaktování učitelů školy a to na záložce Komens. Zde také budou uvedeny zprávy, které Vám zaslali třídní učitelka/třídní učitel, vedení školy a ostatní vyučující Vašeho dítěte.

Přejeme Vám bezproblémové využívání webového rozhraní Bakalářů pro naši školu. S chodem tohoto systému Vám pomůže v případě potřeby třídní učitelka/třídní učitel nebo správce systému dostupný na e-mailové adrese: spravce.bakalari@szs-lib.cz