Home » Žáci a studenti » Bakaláři pro zákonné zástupce žáků a studentů

Bakaláři pro zákonné zástupce žáků a studentů

Naše škola spustila webové rozhraní programu Bakaláři pro zákonné zástupce žáků a studentů školy. Toto webové rozhraní Vám umožní sledovat studijní výsledky Vašich dětí a další informace ze školy. Do budoucna chystáme zprovoznění rozvrhu, suplování, přehledu plánovaných akcí a evidenci docházky (třídní knihu). V současné době se jedná o zkušební provoz, během kterého musíme celý systém doladit a vychytat “mouchy”. Budeme rádi, pokud nám případné nedostatky, nefunkčnosti a připomínky sdělíte zasláním e-mailu na adresu správce: spravce.bakalari@szs-lib.cz

Webové rozhraní Bakalářů najdete na adrese bakalari.szs-lib.cz.

K prvnímu přihlášení budete potřebovat přístup do své e-mailové schránky. Do ní Vám přijdou přihlašovací údaje a první dočasné heslo, které si během prvního přihlášení budete muset změnit. Nové heslo musí splňovat následující podmínky: musí být sestaveno z minimálně 8 znaků (může být i více, nikoliv méně), mezi těmito znaky bude minimálně jedno velké písmeno (A,B,C,…) a zároveň minimálně jedno malé písmeno (a,b,c,…) a zároveň minimálně jedna číslice(1,2,3,…). Heslo by mělo být obtížně odhalitelné, proto v něm nepoužívejte své jméno, příjmení, jména svých blízkých, datum narození a lehce odhalitelné kombinace (např. Heslo123). Dobře zvoleným heslem ochráníte své osobní údaje před nezvanými lidmi.

K zaslání přihlašovacích údajů použijte odkaz zapomenuté heslo na úvodní stránce webového rozhraní bakalari.szs-lib.cz. Stejný postup zvolte i v budoucnu, pokud své heslo nebo přihlašovací jméno zapomenete.

pokyny-pro-rodice-baklari-1

 

Zadáme e-mailovou adresu, která je evidována školou jako kontaktní e-mail rodičů. Bohužel systém umožňuje evidovat e-mailovou adresu pouze jednoho zákonného zástupce. Ve většině případů se jedná o e-mailovou adresu matky.

Pokud není v evidenci Bakalářů mailová adresa nalezena nebo není vygenerováno přihlašovací jméno, jsme o tom informováni. V tomto případě se obraťte na třídní učitelku/třídního učitele a požádejte a zaregistrování Vaší e-mailové adresy.

Pokud je mailová adresa uvedena u více žáků (rodičů), vybereme, kterého se změna hesla týká, a použijeme tlačítko Poslat mail. Můžeme se vrátit Zpět do zadání mailové adresy nebo celou akci Stornovat.

Na vybranou e-mailovou adresu je odeslán e-mail s instrukcemi o změně hesla.

Po zadání webové adresy z e-mailové zprávy do prohlížeče jsme vyzváni k zadání nového hesla.

Po potvrzení tlačítkem Změnit heslo se již může přihlásit pomocí nového hesla.

pokyny-pro-rodice-baklari-8

Zde je náhled prostředí z pohledu rodiče:

pokyny-pro-rodice-baklari-9

Důležité upozornění:

Průběžná klasifikace žáků bude evidována pouze v systému Bakaláři. Nebude již evidována ve studijním průkazu žáka/studenta.

Webové rozhraní systému Bakaláři můžete také použít pro kontaktování učitelů školy a to na záložce Komens. Zde také budou uvedeny zprávy, které Vám zaslali třídní učitelka/třídní učitel, vedení školy a ostatní vyučující Vašeho dítěte.

Přejeme Vám bezproblémové využívání webového rozhraní Bakalářů pro naši školu. S chodem tohoto systému Vám pomůže v případě potřeby třídní učitelka/třídní učitel nebo správce systému dostupný na e-mailové adrese: spravce.bakalari@szs-lib.cz

Tyto pokyny si můžete stáhnout zde: Pokyny pro rodiče/zákonné zástupce žáků/studentů školy .pdf