Přeskočit na obsah

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1.– tříleté denní studium po střední škole zakončené absolutoriem

Maximálně 35 studentů v ročníku

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou
 • bodové ohodnocení na základě výsledků vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku a maturitní zkoušky – prospěchový průměr,
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení je nutno doložit nejpozději do termínu přijímací zkoušky 12,00 hod. na studijním oddělení VOŠ
 • bodové ohodnocení za skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče související se zvoleným oborem studia

Školné 3 000,- Kč, rozložené do dvou pololetních splátek

     Přijímací řízení pro obor Diplomovaná všeobecná sestra

Profil absolventa oboru

 • Absolvent získá kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby jednotlivců, rodin a komunit ve zdraví i nemoci.
 • Absolvent je schopen samostatného rozhodování v péče o zdraví, prevenci vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, péči o nemocné, handicapované a umírající.
 • Absolvent je schopen provádět výzkumnou činnost a aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své činnosti.

Uplatnění absolventa oboru v praxi

 • všechny typy zdravotnických zařízení – lůžková i ambulantní
 • zařízení sociálních služeb a péče
 • primární ošetřovatelská péče
 • zdravotnické zařízení dlouhodobé péče
 • agentury domácí péče

Dosažený stupeň vzdělání

 • vyšší odborné vzdělání, získání titulu DiS. – diplomovaný specialista

Učební plán, předměty a kreditní systém

Zahraniční stáže během studia

Podívejte se, jaké možnosti vycestování na odbornou stáž se vám aktuálně nabízejí: Zahraniční projekty a akce

Možnost dalšího studia po vyšší odborné škole

 • specializační studium – vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků
 • studium na vysokých školách – bakalářské i magisterské

Naši partneři pro zajištění praxe pro studenty oboru

 • Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Turnov, nemocnice Frýdlant, a. s.
 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
 • Nemocnice s poliklinikou v Semilech, p. o.
 • Nemocnice Tanvald, s. r. o
 • Dětské centrum Sluníčko, p. o. Liberec
 • Diecézní charita Litoměřice
 • Dům seniorů – Františkov, p.o. Liberec
 • Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o

Více informací o našich partnerech naleznete zde: partneři školy