Home » Studium na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci » Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Přijímáme studentky i v druhém kole přijímacího řízení 2019-2020

Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 – tříleté denní studium po střední škole zakončené absolutoriem

Maximálně 35 studentů v ročníku

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • ukončené středoškolské vzdělání (maturitní vysvědčení lze doložit nejpozději v daném kalendářním roce, tedy i po podzimním termínu maturit)
 • přijímací zkouška z biologie na úrovni učiva střední školy; o přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě získaného počtu
 • školné 3 000,- Kč, rozložené do dvou pololetních splátek

     Přijímací řízení pro obor Diplomovaná všeobecná sestra

Profil absolventa oboru

 • Absolvent získá kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby jednotlivců, rodin a komunit ve zdraví i nemoci.
 • Absolvent je schopen samostatného rozhodování v péče o zdraví, prevenci vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, péči o nemocné, handicapované a umírající.
 • Absolvent je schopen provádět výzkumnou činnost a aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své činnosti.

Uplatnění absolventa oboru v praxi

 • všechny typy zdravotnických zařízení – lůžková i ambulantní
 • zařízení sociálních služeb a péče
 • primární ošetřovatelská péče
 • zdravotnické zařízení dlouhodobé péče
 • agentury domácí péče

Dosažený stupeň vzdělání

 • vyšší odborné vzdělání, získání titulu DiS. – diplomovaný specialista

Zahraniční stáže během studia 2017-2019

Podívejte se, jaké možnosti vycestování na odbornou stáž se vám aktuálně nabízejí: Zahraniční projekty a akce

Možnost dalšího studia po vyšší odborné škole

 • specializační studium – vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků
 • studium na vysokých školách – bakalářské i magisterské

Naši partneři pro zajištění praxe pro studenty oboru

 • Největší sociální partner: Krajská nemocnice Liberec a Turnov, a. s.
 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s
 • Nemocnice Frýdlant, s. r. o.
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
 • Nemocnice s poliklinikou v Semilech, p. o.
 • Nemocnice Tanvald, s. r. o
 • Dětské centrum Sluníčko, p. o. Liberec
 • Diecézní charita Litoměřice
 • Dům seniorů – Františkov, p.o. Liberec
 • Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o

Více informací o našich partnerech naleznete zde: partneři školy