Home » Aktuality

Archiv rubriky: Aktuality

Právě teď z EDUCA WEEK LIBEREC 2021

Jsme na EDUCE! A co vše od nás můžete čekat? Zdravotnická zařízení, přístroje, trenažéry, které si můžete vyzkoušet, focení, zábavu a hlavně lidé se srdcem na dlani.

Výsledky pohovoru v anglickém jazyce k projektu Crossing Borders

Výsledky ke stažení zde: Pohovor v anglickém jazyce k projektu Crossing Borders .pdf

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obory VOŠ pro školní rok 2021-2022

Obor Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná dětská sestra – seznam přijatých uchazečů

Diplomovaná dětská sestra – seznam nepřijatých uchazečů

Obor Diplomovaný zdravotní laborant

Diplomovaný zdravotní laborant – seznam přijatých uchazečů

Diplomovaný zdravotní laborant – seznam nepřijatých uchazečů

Liberecké psychologické dny 2021 – pozvánka, program a informace

Tradiční každoroční událostí jsou Liberecké psychologické dny organizované při naší škole. Zajímá-li Vás více, prohlédněte si informace a fotografie týkající se Psychologických dnů z minulých ročníků níže. Srdečně Vás rovněž zveme i na další ročník Libereckých Psychologických dní.

PROGRAM AKCE

Sdělení ředitelky školy k realizaci výuky od 13. 9. 2021

Ke stažení zde: Sdělení ředitelky školy k realizaci výuky od 13. 9. 2021

Začal nový školní rok 2021-2022!

Školu dnes naplnil ten “pravý školní život.” Hurááááá!!!! Nové studenty máme na naší vyšší odborné škole, přivítali jsme do našich řad nové Diplomované všeobecné sestry, Diplomované dětské sestry a přivítali jsme také zcela nové studenty studijního oboru Diplomovaného zdravotního laboranta.

Zahájení školního roku 2021-2022

V jaké třídě a v kolik hodin se sejdete 1. září 2021 v první školní den, a jak je to s aktuálními epidemiologickými opatřeními? To se dozvíte zde:

Zahájení školního roku 2021-2022 .pdf

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory VOŠ pro školní rok 2021-2022

Obor Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra – seznam přijatých uchazečů

Diplomovaná všeobecná sestra – seznam nepřijatých uchazečů

Obor Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná dětská sestra – seznam přijatých uchazečů

Diplomovaná dětská sestra – seznam nepřijatých uchazečů

Obor Diplomovaný zdravotní laborant

Diplomovaný zdravotní laborant – seznam přijatých uchazečů

Diplomovaný zdravotní laborant – seznam nepřijatých uchazečů

Úřední hodiny ve škole o letních prázdninách 2021

Červenec 2021:

(kromě žáků nastupujících 1. ročníků)

  • středa 7. 7. 2021 9:00-11:00
  • středa 28. 7. 2021 9:00-11:00

Srpen 2021:

(kromě žáků nastupujících 1. ročníků)

  • středa 4. 8. 2021 9:00-11:00
  • od 26. 8. 2021 denně 9:00-11:00 – včetně žáků nastupujících 1. ročníků

Výsledky přijímacího řízení pro obor Praktická sestra pro školní rok 2021-2022

Náhradní termín, aktualizováno 14. 6. 2021

Seznam přijatých uchazečů, aktualizováno 20. 5. 2021

Seznam nepřijatých uchazečů,  aktualizováno 20. 5. 2021

Nejsou bohužel jen pozitivní zprávy…

Společné schůzky Liberecké zdrávky s Technickou univerzitou v Liberci a Krajskou nemocnicí Liberec týkající se dlouhodobé spolupráce

Ve dnech 22. 03. 2021 a 19. 05. 2021 proběhla významná jednání vedení naší školy se zástupci TUL a to Fakulty zdravotnických studií, Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické (katedry chemie) a zástupci laboratoří Krajské nemocnice Liberec a. s. (KNL a. s.).

Jednání se zástupci Fakulty zdravotnických studií byla iniciována vedením fakulty TUL s cílem nabídnout novou vzájemnou spolupráci podpořenou Memorandem o spolupráci v kontextu podpory nelékařských profesí v rámci TUL, Fakulty zdravotnických studií a SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec. Došlo k vyslyšení a přívětivé odezvě v nastolení nové spolupráce a plánu navazujících pracovních schůzek nad jednotlivými možnostmi kooperace, které povedenou k vytvoření memoranda.

Společná schůzka pracovníků katedry chemie a KNL a. s. se zástupkyní pro VOŠ naší školy a ředitelky školy byla koncipována jako koordinační příprava zahájení výuky nového společného oboru VOŠ Diplomovaného zdravotního laboranta.

Obě jednání byla velmi konstruktivní a tvůrčí. Všichni se na nově nastolenou vzájemnou spolupráci moc těší a věří, že bude reflektovat potřeby saturace kvalitních pracovníků ve zdravotnictví, kterých je v současných i budoucích časech velmi potřeba.

Mgr. Jana Urbanová
ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel pro školní rok 2021-2022

Seznam přijatých uchazečů

Seznam nepřijatých uchazečů

Poděkování primátora Liberce našim studentům za pomoc v nemocnicích během pandemie COVID-19

Máme skvělé zprávy z Dozorového auditu v rámci managementu kvality na naší škole!

Máme za sebou i v této nelehké době v průběhu měsíce února 2021 Dozorový audit v rámci udržování kvality naší školy. Za přispění mých spolupracovníků a to zejména kolegyně Mgr. Martiny Vencelidesové (představitelky managementu kvality) se nám podařilo dosáhnout v celkovém shrnutí výsledku dobrý stav v šesti oblastech a excelentní stav v jedné z oblastí hodnocení. Jsem nesmírně hrdá na svůj tým, který je schopen za všech okolností zvládnout udržovat prestižní postavení naší školy a udržovat i nadále vysokou míru kvality.

VŠEM PATŘÍ OBROVSKÉ A SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ. ???

Jana Urbanová – ředitelka školy

Citace ze Zprávy DOZOROVÉHO AUDITU (DA), kde je v jedné z jeho mnoha částí uvedeno – Neustálé zlepšování / Continual improvement (Silné stránky/Důkazy o plnění): “Organizace neustále zlepšuje (Pokračování textu…)

Archiv školního blogu