Home » Aktuality

Archiv rubriky: Aktuality

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek pro obory VOŠ 2020-2021

Mimořádné sdělení ředitelky školy pro zahájení školního roku 2020-2021 a k Manuálu MŠMT vzhledem ke COVID-19

     Dokument ke stažení zde

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro obory VOŠ 2020-2021

Pozvánka na třídní schůzky pro rodiče nastupujících prvních ročníků – školní rok 2020-2021

Vážení rodiče,

ZVEME VÁS NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY DNE 25. 8. 2020 od 16.30 HODIN, KTERÉ SE BUDOU KONAT V BUDOVĚ ŠKOLY V LIBERCI V KOSTELNÍ ULICI.

Námětem bude:

  • seznámení se s organizací školního roku
  • seznámení s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů
  • seznámení s průběhem a zajištěním připravovaných harmonizačních dnů
  • činnost SZZP z. s.INFORMOVÁNÍ O MOŽNOSTI NÁKUPU UČEBNIC SE ZVÝHODNĚNOU CENOU

Mgr. Jana Urbanová
ředitelka školy

Informace pro nastupující 1. první ročníky k začátku školního roku 2020-2021

Mílí žáci, nastupující do našich 1. ročníků v Liberci a České Lípě – zde jsou pro vás připraveny důležité informace, prosíme, čtěte důsledně, ať všechno víte 😉

Kdy, kam a v kolik hodin přijít první školní den?

Mimořádné sdělení ředitelky školy pro zahájení školního roku 2020-2021 a k Manuálu MŠMT vzhledem ke COVID-19

Seznam povinné literatury (učebnic)

Seznam povinné literatury (učebnice), objednávkové formuláře + další informace – liberecké i českolipské třídy

Harmonizační dny

Informace k harmonizačním dnům v září 2020 pro liberecké třídy

Informace k harmonizačním dnům v září 2020 pro českolipské třídy

Třídní schůzky pro rodiče nastupujících prvních ročníků

Pozvánka na třídní schůzky pro rodiče nastupujících prvních ročníků – školní rok 2020-2021

Těšíme se na vás,

Liberecká Zdrávka

Úřední hodiny ve škole o letních prázdninách 2020

Červenec 2020:

(kromě žáků nastupujících 1. ročníků)

  • středa 1. 7. 2020 9.00-11.00
  • středa 8. 7. 2020 9.00-11.00
  • středa 29. 7. 2020 9.00-11.00

Srpen 2020:

(kromě žáků nastupujících 1. ročníků)

  • středa 5. 8. 2020 9.00-11.00
  • od 24.8.2020 denně 9-11 hod – včetně žáků nastupujících 1. ročníků

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Praktická sestra pro školní rok 2020-2021 po náhradním termínu – Liberec

Seznam přijatých uchazečů – Liberec

Seznam nepřijatých uchazečů – Liberec

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Praktická sestra pro školní rok 2020-2021

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY VYHLÁŠENÉ VÝSLEDKY NA PRACOVIŠTI LIBEREC:

Vyhodnocené výsledky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k dnešnímu dni neobsahují uchazeče, kteří mohou konat zkoušku v náhradním termínu 23. června 2020Výsledky ostatních uchazečů přijímacího řízení se zveřejňují dle běžného postupu. Dotčeným uchazečům, kteří mohou konat zkoušku v náhradním termínu v celkovém počtu 29 uchazečů je třeba „držet“ místo pro náhradní termín, obdobně jako při standardní omluvě uchazeče z řádného termínu. Proto prozatím výsledková listina obsahuje 43 přijatých uchazečů a ostatní uchazeči musí být nepřijati. K definitivnímu naplnění kapacity do počtu 72 přijatých uchazečů dojde po vyhodnocení uchazečů z náhradního termínu nejspíše 26. 06. 2020 po vyhodnocení výsledků Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

V Liberci, 16. 6. 2020, Mgr. Jana Urbanová, ředitelka školy

Seznam přijatých uchazečů – Liberec

Seznam nepřijatých uchazečů – Liberec

Seznam přijatých uchazečů – Česká Lípa

Seznam nepřijatých uchazečů – Česká Lípa

Vzkazy paní ředitelky všem žákům, studentům, pedagogům a pracovníkům školy z doby uzavření škol kvůli onemocnění COVID-19

Informace k provozu školy v souvislosti s uvolňováním opatření v období 27. 5. – 30. 6. 2020

Informace k provozu školy v souvislosti s uvolňováním opatření v období 27. 5. – 30. 6. 2020

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek a pokyny 2019-2020

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2019-2020

Pokyny ke zkouškám pro končící ročníky 2019-2020

Pravidla pro závěrečné hodnocení žáků a studentů 2019-2020

Ke stažení zde: Pravidla pro závěrečné hodnocení žáků a studentů 2019-2020 (Pokračování textu…)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel pro školní rok 2020-2021

Liberec:

Seznam přijatých uchazečů, obor Ošetřovatel, školní rok 2020-2021 – Liberec

Seznam nepřijatých uchazečů, obor Ošetřovatel, školní rok 2020-2021 – Liberec

Česká Lípa

Seznam přijatých uchazečů, obor Ošetřovatel, školní rok 2020-2021 – Česká Lípa

Seznam nepřijatých uchazečů, obor Ošetřovatel, školní rok 2020-2021 – Česká Lípa

 

Mimořádné uzavření škol vládou ČR: prohlášení vedení školy k žákům, studentům a pracovníkům školy

– ke stažení zde

Liberecká Zdrávka je první certifikovanou zdravotnickou školou v ČR v oblasti managementu kvality

Jsme první zdravotnickou školou v České republice pyšnící se certifikátem managamentu kvality pro oblast výchovně vzdělávacích procesů. Prokázat kvalitu a v certifikaci uspět nás stálo několikaleté úsilí, museli jsme zapracovat mnoho změn, zlepšit řadu procesů a vůbec posunout celé řízení naší školy o stupínek výš. Povedlo se nám to, a jsme na to také patřičně hrdí.

Certifikaci jsme získali u renomovaného akreditovaného certifikačního orgánu CQS, Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, který na základě důkladného auditu shledal, že systém managementu kvality na naší škole je v souladu se všemi požadavky dle normy ČSN EN ISO 9001: 2016.

Paní ředitelka o získání certifikace managementu kvality

Díky certifikaci kvality jsme formálně potvrdili kvalitu naší školy a rovněž i skutečnost, že jsme hodnotným partnerem pro naše zdravotnické partnery, jmenovitě pro Krajskou nemocnici Liberec a Nemocnici Jablonec nad Nisou a další zdravotnické subjekty.

Byla to tvrdá práce, ale dokázali jsme to.

Mgr. Jana Urbanová

Aktuální informace

27. 2. 2020

Ve dnech 24. a 27. 2. 2020 proběhl na naší škole recertifikační audit, který určil shodu systému managementu kvality podle  potřebné normy; zhodnotil schopnost plnit aplikované požadavky zákonů, předpisů a smluv; zhodnotil efektivnost systému managementu  neustále plnit specifikované cíle a identifikovat oblasti potenciálního zlepšování systému managementu kvality.

Za všechno úsilí v organizaci, realizaci a aplikaci managementu kvality jsme byli v celkovém shrnutí auditu hodnoceni velmi dobře a navíc v jedné z dílčích oblastí ohodnoceni i na nejvyšším možném hodnocení a to “excelentní stav”.  A to je, myslím, tím nejvyšším vyznamenáním za náročnou práci celého našeho týmu, na který jsem náležitě hrdá.

Mgr. Jana Urbanová

Certifikáty managementu kvality