Home » Aktuality

Archiv rubriky: Aktuality

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory VOŠ pro školní rok 2022-2023

Obor Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra – seznam přijatých uchazečů

Diplomovaná všeobecná sestra – seznam nepřijatých uchazečů

Obor Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná dětská sestra – seznam přijatých uchazečů

Diplomovaná dětská sestra – seznam nepřijatých uchazečů

Obor Diplomovaný zdravotní laborant

Diplomovaný zdravotní laborant – seznam přijatých uchazečů

Diplomovaný zdravotní laborant – seznam nepřijatých uchazečů

Úřední hodiny ve škole o letních prázdninách 2022

Červenec 2022:

(kromě žáků nastupujících 1. ročníků)

  • středa 7. 7. 2022 9:00-11:00
  • středa 20. 7. 2022 9:00-11:00

Srpen 2022:

(kromě žáků nastupujících 1. ročníků)

  • středa 3. 8. 2022 9:00-11:00
  • středa 17. 8. 2022 9:00-11:00

Srpen 2022:

(včetně žáků budoucích 1. ročníků)

  • od 25. 8. 2022 denně 9:00-11:00

Schůzka s rodiči žáků budoucích ročníků

Vážení rodiče,

každý rok pořádáme schůzku určenou pro zákonné zástupce našich budoucích žáků. Na této schůzce jsou prezentovány informace týkající se studia na naší škole, jako jsou například organizační záležitosti, studijní plány, plánované akce školy nebo třeba požadavky na učebnice.

Jste srdečně zváni. Pozvánka zde:

Vzácná návštěva hejtmana Libereckého kraje a primátora města Liberce na naší škole

Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným reg. číslem v prvním kole (náhradní termín) přijímacího řízení do prvního ročníku oboru Praktická sestra – školní rok 2022-2023

Dokument ke stažení zde

Výsledky přijímacího řízení pro obor Praktická sestra pro školní rok 2022-2023

Seznam přijatých uchazečů – Liberec

Seznam nepřijatých uchazečů – Liberec

Výsledky přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel pro školní rok 2022-2023

Seznam přijatých uchazečů

Seznam nepřijatých uchazečů

Reportáž TV RTM+ o projektu SAFE AGING, kterého se s norskými partnery účastníme

Po maturitě k nám na VOŠ?

Beseda se studenty 4. ročníků maturitních oborů o možnostech dalšího studia na naší VOŠce je za námi. A my už víme, že jich u nás chce v příštím akademickém roce pokračovat pěkných pár desítek. A proč ne, po absolvování maturitního oboru je to rychlá a jasná cesta k dosažení plné kvalifikace pro práci ve zdravotnictví. Jaké studium je, to letošním maturantům přiblížili naši lektoři spolu se svými studenty oborů VOŠ. Studujte u nás i vy, více informací zde:

POSTUP ŠKOLY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ V SOUVISLOSTI S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY

Ředitelka školy (dále ŘŠ) doplňuje informace k Postupu školy o přijímání ukrajinců ke vzdělávání ve škole (dokument ke stažení níže). Všechny pravní kroky se řídí zákony ČR. Vzdělávání zejména Školským zákonem paragrafem 20, kdy cizinci mají stejný přístup ke vzdělávání jako občané ČR. Proto ŘŠ upozorňuje na nutnost respektování kritérií pro přijímací řízení (přijímání ke vzdělávání) také o zákonné nutnosti splnění povinného očkování pro naše obory dle legislativy ČR.

Dokument ke stažení ZDE

Pomoc Ukrajině

Není nám lhostejný okolní svět…. I my chceme pomoci lidem, které zasáhla válka na Ukrajině. Dnes třída 2 PSB.

INFORMACE KE ZRUŠENÍ POVINNÉHO OČKOVÁNÍ U VYBRANÝCH SKUPIN FYZICKÝCH OSOB PROTI COVID-19, mimo jiné i u osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání

Dokument s informacemi od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke stažení zde .pdf

Novinka pro školní rok 2022-2023: Zkrácené vzdělávací cesty v ošetřovatelských oborech

NOVĚ BUDEME MÍT V NABÍDCE VZDĚLÁVÁNÍ efektivní, stupňovité a zkrácené vzdělávací cesty v ošetřovatelských oborech vzdělávání, kde v rámci studia maturitního oboru  (který bude součástí pokusného ověřování MŠMT) získá úspěšný žák/absolvent/student nejprve výuční list (Ošetřovatelství I. stupně), následně maturitní zkoušku (Ošetřovatelství II. stupně) a následně je bez přijímací zkoušky přijat do 2. ročníku akreditovaného oboru vzdělání vyšší odborné školy zakončeného absolutoriem (Ošetřovatelství III. stupně). Každý absolvovaný stupeň vzdělávací cesty zaručí absolventovi nejen kvalifikaci, ale i odpovídající stupeň vzdělání. Podívejte se na přiložený diagram zde:

Dny otevřených dveří 2022 budou vzhledem k epidemiologické situaci pouze ONLINE

Vážení uchazeči o studium na Liberecké zdrávce,

velice nás to mrzí, ale musíme zrušit osobní účast na Dni otevřených dveří. Není třeba však být smutní, my s vámi být chceme, proto k vám jdeme ONLINE! Řadu informací o Liberecké zdrávce naleznete již nyní na našich webových stránkách nebo sociálních sítích, postupně vám pomůžeme vyplnit přihlášku ke studiu, seznámíme vás například s tím, jak díky pilotnímu ověřování zkrácené formy studia bude možné být již za 6 let kvalifikovanou Diplomovanou všeobecnou sestrou a navíc vám díky novým videím umožníme nahlédnout přímo do našich hodin. Pokud však budete chtít naši školu navštívit, tak i tady máme variantu. Individuální návštěvu lze domluvit na emailu kamrichova@szs-lib.cz.

Liberecká zdrávka je s Vámi za každých okolností.

Těšíme se na Vás všechny, kteří se ve školním roce 2022-2023 stanete našimi žáky a studenty.

Mgr. Jana Urbanová, MBA – ředitelka školy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2022 ONLINE

“Zachraň život – napiš dopis!”

Zapojte se do výzvy i Vy 😉 Více informací na stránkách projektu.

Archiv školního blogu