Home » Aktuality

Archiv rubriky: Aktuality

Poděkování primátora Liberce našim studentům za pomoc v nemocnicích během pandemie COVID-19

Máme skvělé zprávy z Dozorového auditu v rámci managementu kvality na naší škole!

Máme za sebou i v této nelehké době v průběhu měsíce února 2021 Dozorový audit v rámci udržování kvality naší školy. Za přispění mých spolupracovníků a to zejména kolegyně Mgr. Martiny Vencelidesové (představitelky managementu kvality) se nám podařilo dosáhnout v celkovém shrnutí výsledku dobrý stav v šesti oblastech a excelentní stav v jedné z oblastí hodnocení. Jsem nesmírně hrdá na svůj tým, který je schopen za všech okolností zvládnout udržovat prestižní postavení naší školy a udržovat i nadále vysokou míru kvality.

VŠEM PATŘÍ OBROVSKÉ A SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ. 💓👍💓

Jana Urbanová – ředitelka školy

Citace ze Zprávy DOZOROVÉHO AUDITU (DA), kde je v jedné z jeho mnoha částí uvedeno – Neustálé zlepšování / Continual improvement (Silné stránky/Důkazy o plnění): “Organizace neustále zlepšuje (Pokračování textu…)

Informace pro žáky a studenty školy k prezenční výuce a zkouškám v souvislosti s opatřeními MZCR a pokyny MŠMT

Dokument zde: Informace pro žáky a studenty školy k prezenční výuce a zkouškám v souvislosti s opatřeními MZCR a pokyny MŠMT

Podmínky připuštění k jednotné přijímací zkoušce v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZCR a pokyny MŠMT

Dokument zde: Podmínky připuštění k přijímací zkoušce

Studujte obor Diplomovaný zdravotní laborant na naší VOŠ

Diplomovaný zdravotní laborant: Přijímací řízení pro školní rok 2021-2022

Studujte obor Diplomovaná dětská sestra na naší VOŠ

Diplomovaná dětská sestra: Přijímací řízení pro školní rok 2021-2022

Studujte obor Diplomovaná všeobecná sestra na naší VOŠ

Diplomovaná všeobecná sestra: Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021-2022

Nové změny v realizaci maturitní zkoušky pro jaro školního roku 2020-2021

Přečtěte si aktuální informace o změnách v souvislosti s pandemickou situací, termínech zkoušek, podmínkách aj.

Kvalita distanční výuky na Liberecké zdrávce – shrnutí autoevaluační komise

“Vyučující na Liberecké zdrávce se snaží již dlouhé měsíce o vybalancování potřeb prezenční výuky s možnostmi té distanční. Na jaře 2020 jsme si stanovili, jak k distanční výuce přistoupit s výhledem na lepší zítřky, které jsme v začátku nového školního roku toužebně očekávali. Jenže podzim byl ve znamení příprav na pokračování distanční formy výuky a všichni jsme se snažili připravit (Pokračování textu…)

Organizační změna výuky ke dni 9. 3. 2021 – povinná praxe

Ke stažení zde:

Organizační změna ke dni 9. 3. 2021 – povinná praxe – obory SŠ

Organizační změna ke dni 9. 3. 2021 – povinná praxe – obory VOŠ

Základní informace k pracovní povinnosti žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

Ke stažení zde: Sdělení MŠMT ředitelům škol .pdf

Účastníme se dalšího projektu EU

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

Aktuální informace k maturitě, závěrečné zkoušce a absolutoriu 2021

Přečtěte si aktuální informace o změnách v souvislosti s pandemickou situací, termínech zkoušek, podmínkách aj.

Ombudsman dětem

Vzkaz paní ředitelky k pololetí 2020-2021

Archiv školního blogu