Home » Žáci a studenti » Metodik prevence a rizikového chování

Metodik prevence a rizikového chování

Mgr. Ilona Kopecká

Kdo jsem?

Metodik prevence rizikového chování – MPRCH – je učitel se speciálním postgraduálním vzděláním, který realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany a dalšího rizikového chování. Takového, které může ublížit jak vám, tak vašim blízkým i širšímu okolí.

Co nabízím?

  • krátké individuální konzultace s osobními problémy s následným doporučením kvalifikovaných odborníků.
  • e-mailové konzultace na ilona.kopecka@szs-lib.cz
  • ve výjimečném případě – telefonické intervence na 731 233 346

Diskrétně, vstřícně, empaticky.

Konzultační hodina

  • dle individuální domluvy – pondělí 10. vyuč. hodina (od 16.05 hod.)

Plán prevence a rizikového chování na naší škole

Plán prevence a rizikového chování .pdf

Kdo vám ještě může pomoci?

Psychosociální síť v Libereckém kraji .pdf – seznam kontaktů

A hlavně nevypusť duši 😉
⬇️⬇️⬇️

 

Archiv školního blogu