Přeskočit na obsah

Výchovný a kariérový poradce

Mgr. Dana Metelcová

e-mail: dmetelcova@szs-lib.cz
tel.: +420 488 880 152

Konzultační hodiny:

  • Po: 10:00 – 10:45
  • St: 11:50 – 13:30

Schůzka mimo konzultační hodiny po osobní domluvě možná.

Motto

Rady dávat smíte, ale nikomu nevnucujte postupy.
Francois Duc de la Rochefoucauld

S čím Vám výchovný poradce pomůže?

Výchovný poradce poskytuje poradenství zákonným zástupcům žáků, žákům a studentům s ohledem na jejich očekávání a předpoklady. Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Jedná se především o konzultační, intervenční a diagnostické činnosti, což znamená např. konzultace v případě výukových a výchovných obtíží a jejich prevence, řešení školního neúspěchu (např. pomoc při volbě studijního stylu jednotlivých žáků), vytváření vhodných podmínek pro tělesný, psychický a sociální rozvoj osobnosti, spoluzajišťování péče o žáky se spec. vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané, prevence projevů rizikového chování (šikana, drogy atd.), práce s třídními kolektivy, poradenství o další studijní orientaci žáků, pomoc v náročných (krizových) situacích, podpora v případě řešení problémů a další oblasti činnosti, které vycházejí z aktuálně vzniklých, konkrétních potřeb žáků, jejich rodičů a pedagogů.

Samozřejmostí je zachovávání důvěrnosti v nakládání s citlivými informacemi a údaji, stejně jako dodržování profesního etického kodexu.

Další informace od výchovného poradce

Kariérový poradce

Nevíte, kam dál? Chcete pokračovat ve studiu a zlepšit si kvalifikaci?
Tyto odkazy by vás mohly navést na obor vašeho zájmu: