Home » Žáci a studenti » Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Dana Metelcová

e-mail: dana.metelcova@szs-lib.cz
tel.: +420 488 880 152

Konzultační hodiny:

  • pondělí 10:00 – 10:45
  • středa 13:35 – 14:20
  • čtvrtek 10:55 – 11:40

Schůzka mimo konzultační hodiny po osobní domluvě možná.

Motto

Rady dávat smíte, ale nikomu nevnucujte postupy.
Francois Duc de la Rochefoucauld

S čím Vám výchovný poradce pomůže?

Výchovný poradce poskytuje poradenství zákonným zástupcům žáků, žákům a studentům s ohledem na jejich očekávání a předpoklady. Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Jedná se především o konzultační, intervenční a diagnostické činnosti, což znamená např. konzultace v případě výukových a výchovných obtíží a jejich prevence, řešení školního neúspěchu (např. pomoc při volbě studijního stylu jednotlivých žáků), vytváření vhodných podmínek pro tělesný, psychický a sociální rozvoj osobnosti, spoluzajišťování péče o žáky se spec. vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané, prevence projevů rizikového chování (šikana, drogy atd.), práce s třídními kolektivy, poradenství o další studijní orientaci žáků, pomoc v náročných (krizových) situacích, podpora v případě řešení problémů a další oblasti činnosti, které vycházejí z aktuálně vzniklých, konkrétních potřeb žáků, jejich rodičů a pedagogů.

Samozřejmostí je zachovávání důvěrnosti v nakládání s citlivými informacemi a údaji, stejně jako dodržování profesního etického kodexu.

Další informace od výchovného poradce

Kontakty na další poradenské služby

Jak se správně učit?

Znáte třetinový systém učení?

Jak se učit na střední škole?

Jak napsat motivační dopis?

Specifické vývojové poruchy učení – o co se jedná?

Další studium

Co je to Europass?

Archiv školního blogu