Home » Studium na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci » Přijímací řízení na VOŠ – obor Diplomovaná dětská sestra

Přijímací řízení na VOŠ – obor Diplomovaná dětská sestra

Přijímací řízení – Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/5.

Podívejte se, jaká uplatnění na vás po vystudování oboru čekají: Profil absolventa

Termín administrativní části přijímací zkoušky

3. kolo: přihlášku je nutno odeslat nejpozději do 21. 9. 2022 na sekretariát školy

  • 7. 10. 2022 – nejpozdější termín dodání maturitního vysvědčení

2. kolo: již proběhlo

1. kolo: již proběhlo

Přihláška ke studiu pro obor Diplomovaná dětská sestra na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické

Přihláška ke studiu VOŠ .docx

Podívejte se níže na video, jak správně vyplnit přihlášku ke studiu na naší škole 😉

Kontakty, informace o studiu na VOŠ

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Informace o přijetí

O přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě získaného počtu bodů. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat výsledný průměr známek na maturitním vysvědčení. V termínu stanoveném zákonem bude tato skutečnost oznámena uchazeči.

Při eventuálním nepřijetí na naší školu doporučujeme okamžitě podat Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Archiv školního blogu