Home » Studium na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci » Přijímací řízení na VOŠ – obor Diplomovaná dětská sestra

Přijímací řízení na VOŠ – obor Diplomovaná dětská sestra

Přijímací řízení – Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/5.

Podívejte se, jaká uplatnění na vás po vystudování oboru čekají: Profil absolventa

Studium je vhodné i pro absolventy středních škol nezdravotnických oborů.

Kritéria přijetí:

 • přihláška ke studiu na VOŠ
  • potvrzená střední školou, ve které nyní studujete 4. ročník,
   nebo
  • přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení a vysvědčení za ukončený 4. ročník (maturitní vysvědčení lze doložit nejpozději v daném kalendářním roce, tedy i po podzimním termínu maturit)
 • studium je vhodné i pro absolventy středních škol nezdravotnických oborů
 • splnění požadovaného testu z biologie člověka na úrovni látky střední školy: ukázka testu a podrobnosti
 • Počet přijatých uchazečů je maximálně 35
 • Termín přijímací zkoušky
  • 1. kolo: již proběhlo
  • 2. kolo: již proběhlo
  • 3. kolo: již proběhlo

Přihláška ke studiu pro obor Diplomovaná dětská sestra na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické

Přihláška ke studiu .docx

Kontakty, informace o studiu na VOŠ

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Informace o přijetí

O přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě získaného počtu bodů. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat výsledný průměr známek na maturitním vysvědčení. V termínu stanoveném zákonem bude tato skutečnost oznámena uchazeči.

Při eventuálním nepřijetí na naší školu doporučujeme okamžitě podat Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Přijetí do vyššího ročníku

Přečtěte si informace o přijetí do vyššího ročníku zde.

V Liberci, 15. 11. 2018

Mgr. Jana Urbanová
ředitelka školy, v. r.