Home » Studium na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci » Přijímací řízení na VOŠ – obor Diplomovaná dětská sestra

Přijímací řízení na VOŠ – obor Diplomovaná dětská sestra

Přijímací řízení – Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/5.

Podívejte se, jaká uplatnění na vás po vystudování oboru čekají: Profil absolventa

Termín přijímací zkoušky BEZ PÍSEMNÉHO TESTU

  • 1. kolo: již proběhlo
  • 2. kolo: již proběhlo

Vyhlášení přijímacího řízení – dokument ke stažení

Přihláška ke studiu pro obor Diplomovaná všeobecná sestra na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické

Přihláška ke studiu .docx

Přijetí do vyššího ročníku

Přečtěte si informace o přijetí do vyššího ročníku zde.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku ke stažení

Kontakty, informace o studiu na VOŠ

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Informace o přijetí

O přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě získaného počtu bodů. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat výsledný průměr známek na maturitním vysvědčení. V termínu stanoveném zákonem bude tato skutečnost oznámena uchazeči.

Při eventuálním nepřijetí na naší školu doporučujeme okamžitě podat Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Připravujeme nový obor VOŠ

Připravujeme akreditaci nového oboru: Diplomovaný zdravotnický laborant – podmínky přijímacího řízení budou včas aktualizovány