Home » Studium na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci » Přijímací řízení na VOŠ – obor Diplomovaná všeobecná sestra

Přijímací řízení na VOŠ – obor Diplomovaná všeobecná sestra

Přijímací řízení – Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11

Podívejte se, jaká uplatnění na vás po vystudování oboru čekají: Profil absolventa

Kritéria přijetí:

 • přihláška ke studiu na VOŠ
  • potvrzená střední školou, ve které nyní studujete 4. ročník,
   nebo
  • přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení a vysvědčení za ukončený 4. ročník (maturitní vysvědčení lze doložit nejpozději v daném kalendářním roce, tedy i po podzimním termínu maturit)
  • studium je vhodné i pro absolventy středních škol nezdravotnických oborů
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu
 • splnění požadovaného testu z biologie člověka na úrovni látky střední školy: ukázka testu a podrobnosti
 • Počet přijatých uchazečů je maximálně 35
 • Termín přijímací zkoušky
  • 1. kolo: již proběhlo
  • 2. kolo: 20. 9. 2019, přihlášku je nutno odeslat nejpozději do 4. 9. 2019 na sekretariát školy
  • 3. kolo: 9. 10. 2019, přihlášku je nutno odeslat nejpozději do 24. 9. 2019 na sekretariát školy

Přijetí do vyššího ročníku

Přečtěte si informace o přijetí do vyššího ročníku zde.

Přihláška ke studiu pro obor Diplomovaná všeobecná sestra na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické

Přihláška ke studiu .docx

Kontakty, informace o studiu na VOŠ

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Informace o přijetí

O přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě získaného počtu bodů. V termínu stanoveném zákonem bude tato skutečnost oznámena uchazeči.

Při eventuálním nepřijetí na naší školu doporučujeme okamžitě podat Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.