Home » Aktivity

Archiv rubriky: Aktivity

Fotoreport z Cykloturistického kurzu 2020 na Mácháči

“Děvčata byla úžasná, dělali svou práci, jak byli žádány a k tomu přidávali úsměv na tváři, který každého z návštěvníků potěšil.”

Srdeční záležitosti – Robert Vano – výstava fotografií

Poděkování od ředitelky projektu pro naše studentky:

Vážená paní ředitelko,

i když se chystám až začátkem měsíce října poslat oficiální poděkování všem partnerům akce, tak mi to nedá, a ještě jednou osobně děkuji za úžasné pomocnice, které mají srdce na správném místě.

Děvčata byla úžasná, dělali svou práci, jak byli žádány a k tomu přidávali úsměv na tváři, který každého z návštěvníků potěšil.

Zasílám fotografie ze slavnostního zahájení putovní výstavy Srdeční záležitosti černobílých fotografií autora Roberta Vana o srdcařích lidech, kteří se s kardiovaskulární chorobou léčí nebo své zaměstnání či koníčka vykonávají celým srdcem. Více o termínech výstavy naleznete na pozvánce v příloze tohoto mailu.

Fotografie v předmětu partnerství na akci můžete použít ke svým účelům.

Autorka černobílých fotografií – fotografka Olo Křížová, barevná fotografie – MCU KOLOSEUM, o.p.s.

S pozdravem.

Martina Motshagen

MCU KOLOSEUM, o. p. s.
Manažer projektů
www.universium.cz

Pocity z harmonizáku 2020

9Před harmonizačními dny byla většina z nás nervózní a nevěděla, co od toho všeho čekat. Ale byli i tací, z kterých nervozita spadla už první den, a odjížděli s pocitem, že bude vše v pohodě. Na nádraží jsme všechny 3 třídy odešly na nástupiště, kde na nás čekal vlak směr Bílý Potok. Ve vlaku jsme se už postupně seznamovali s lidmi, se kterými jsme to nestihli už první den. Když jsme dorazili, tak jsme celý den postupně hráli různé hry na seznamování jak s paní učitelkou třídní, ředitelkou školy, výchovnou poradkyní a taky další den s protidrogovou agenturou, kde jsme se dozvěděli plno zajímavého a i jak to mají s návykovými látkami ostatní ze třídy. Oba dny jsme šli také na výlety k vodopádům a do Hejnic. Já se spolužákem a dvěma spolužačkami jsme si dokonce zašli i na teplou oplatku do Lázní Libverda. Oba večery jsme strávili s ostatními třídami a kamarády z České Lípy hraním her a opékáním buřtů. Někteří si udělali vlastní program na půdě našich chatek. Jako třída jsme si to moc užili a harmonizák splnil svůj účel. Ostatním třídám (budoucím prvákům) přejeme, aby si to užili aspoň tak jako my.

Michal Gschwentner, 1. PSA

Podařilo se nám získat dar pro naší školu od společnosti ČEPS

Článek z MF DNES k přečtení zde

Trénink stlaní lůžek během samostudia :)

Vzkazy paní ředitelky všem žákům, studentům, pedagogům a pracovníkům školy z doby uzavření škol kvůli onemocnění COVID-19

Poděkování Krajské nemocnice Liberec studentkám naší školy za pomoc v první linii

Gestiku jsme jsme se učili na příběhu ztvárněném v gestech

V rámci výuky Psychologie a komunikace ve třetích ročnících oboru Zdravotnický asistent žáci dostali za úkol vypracovat k tématu gestiku krátký příběh a ztvárnit jej v gestech. Toto jsou zdařilé práce 🙂 (Pokračování textu…)

Zlepšování manuální zručnosti pomocí origami

V rámci praktické výuky žáci vypracovávají kazuistiky, pracovní listy s odbornou tématikou, opakují odbornou teoretickou látku a píší testy. Trochu hůře se procvičuje manuální zručnost a proto jsem žákům zadala vytvořit origami. Jak se žákyně 3. ZAC úkolu zhostily, je vidět na obrázcích. (Pokračování textu…)

Deník Extra o naší studentce Nicolette, dobrovolně pomáhající záchranářům za nouzového stavu

Celý článek pro předplatitele si můžete přečíst zde: Místo učení kryje záda záchranářům. Někdy je to na omdlení, říká studentka

Děkujeme všem, kteří pomáháte v boji s nemocí COVID-19

Karanténa, roušky, úkoly doma – tyto stojí za ukázku ;)

Žáci 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent měli za úkol vyrobit komiks, myšlenkovou mapu nebo edukační obrázek pro manipulaci s rouškou. Podívejte se na dvě vypracování, která za to stojí:

Komiks od Lenky Řehákové

(Pokračování textu…)

Liberecká Zdrávka je první certifikovanou zdravotnickou školou v ČR v oblasti managementu kvality

Jsme první zdravotnickou školou v České republice pyšnící se certifikátem managamentu kvality pro oblast výchovně vzdělávacích procesů. Prokázat kvalitu a v certifikaci uspět nás stálo několikaleté úsilí, museli jsme zapracovat mnoho změn, zlepšit řadu procesů a vůbec posunout celé řízení naší školy o stupínek výš. Povedlo se nám to, a jsme na to také patřičně hrdí.

Certifikaci jsme získali u renomovaného akreditovaného certifikačního orgánu CQS, Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, který na základě důkladného auditu shledal, že systém managementu kvality na naší škole je v souladu se všemi požadavky dle normy ČSN EN ISO 9001: 2016.

Paní ředitelka o získání certifikace managementu kvality

Díky certifikaci kvality jsme formálně potvrdili kvalitu naší školy a rovněž i skutečnost, že jsme hodnotným partnerem pro naše zdravotnické partnery, jmenovitě pro Krajskou nemocnici Liberec a Nemocnici Jablonec nad Nisou a další zdravotnické subjekty.

Byla to tvrdá práce, ale dokázali jsme to.

Mgr. Jana Urbanová

Aktuální informace

27. 2. 2020

Ve dnech 24. a 27. 2. 2020 proběhl na naší škole recertifikační audit, který určil shodu systému managementu kvality podle  potřebné normy; zhodnotil schopnost plnit aplikované požadavky zákonů, předpisů a smluv; zhodnotil efektivnost systému managementu  neustále plnit specifikované cíle a identifikovat oblasti potenciálního zlepšování systému managementu kvality.

Za všechno úsilí v organizaci, realizaci a aplikaci managementu kvality jsme byli v celkovém shrnutí auditu hodnoceni velmi dobře a navíc v jedné z dílčích oblastí ohodnoceni i na nejvyšším možném hodnocení a to “excelentní stav”.  A to je, myslím, tím nejvyšším vyznamenáním za náročnou práci celého našeho týmu, na který jsem náležitě hrdá.

Mgr. Jana Urbanová

Certifikáty managementu kvality

Představení a předtančení 4. ZAC na Maturiťáku 2020

Exkurze Člověk v tísni – předškolní klub Sezam

Dnes jsme se studentkami 2. ročníku oboru Diplomovaná dětská sestra v rámci předmětu Komunitní ošetřovatelství zavítaly do předškolního klubu organizace Člověk v tísni. Jedná se o jednu z mnoha aktivit, kterou organizace Člověk v tísni zaštiťuje.  Do problematiky nás uvedla koordinátorka podpory vzdělávání Hana Dostálová. Pomocí příběhů a životních osudů nás velice autenticky seznámila se specifiky práce s dětmi ze sociálně vyloučených rodin, s jakými problémy se nejčastěji setkávají. Její vyprávění pro nás bylo velice podnětné. Jejich činnost dává naději dětem, aby se mohli mít lépe než jejich rodiče a to právě skrze vzdělání. Studentky se přímo zapojily do kreativní činnosti s dětmi. Předškolní klub se snaží vyrovnat u dětí handicap, který si díky sociálnímu prostředí, ve kterém vyrůstají, nesou a umožnit jim lepší vstup do školní docházky.

Chcete se stát dobrovolníkem?

Další aktivitou organizace je mimo jiné doučování dětí školou povinných přímo v terénu v rodinách. V současné době mají seznam cca 60 dětí – čekatelů, kteří by potřebovali doučovatele. Někoho, kdo by jim pomohl s domácími úkoly a s přípravou na vyučování, což je pro ně stěžejní, aby se mohli ve škole začlenit a zažít úspěch. Doučovatelem může být i dobrovolník, ve věku min. 15 ti let, kdo má ochotu a chuť pomoci a získat zároveň praxi. Pokud by někdo z Vás měl zájem stát se doučovatelem a pomoci zažít úspěch ve škole dětem ze sociálně slabého prostředí, může se ozvat koordinátorce podpory vzdělávání Haně Dostálové (Tel.: 778 400 769, e-mail: hana.dostalova@clovekvtisni.cz)

Za organizaci exkurze Mgr. Kateřina Sassmann