Home » Školní blog

Archiv rubriky: Školní blog

Přepisujeme historii: první studenti oboru Praktická sestra v České Lípě jdou k maturitě!

První žákyně oboru praktické sestry na odloučeném pracovišti v České Lípě si převzaly svá poslední ročníková vysvědčení a na pamětní tabuli (a NEJEN TAM = i v našich srdcích ❤️) zanechaly svou jedinečnou stopu, jako první tohoto oboru, které se chystají ke své maturitě. 🍀🍀🍀

 

Exkurze do Amsterdamu – fotoreport

Liberecká zdrávka obdivovala krásu Nizozemska, Amsterdamu! Určitě jsme nemohli vynechat krásu Keukenhofu, největšího květinového parku v zemi, navštívili jsme Královský palác, uzeum Anny Frankové, Airborne muzeum, nezapomenutelný zážitek si odnášíme také z návštěvy zoologické zahrady Burgers´Zoo, z večerní vyjížďky na grachtech Amsterdamu a nanečisto jsme si vyzkoušeli “Jak ukrást diamant” v Muzeu diamantů.

Úžasné zážitky, které si z této krásné země odnášíme, nás budou ještě dlouho provázet!

 

Bronz pro Libereckou zdrávku na florbalovém turnaji středních škol!

Zdrávka opět ukázala svého sportovního ducha! Opět byla bedna naše! Dnes jsme uhájili třetí místo ve florbalovém turnaji středních škol. Super!

Exkurze do Salzburgu 2022

Projekt Safe Aging – Partneři z Norska na Liberecké zdrávce!

Po měsíci obráceně! Partneři z Norska na Liberecké zdrávce! A jak jinak, pokračujeme v projektu Safe Ageing. Účastníky projektu, který je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Vzdělávání, jsme samozřejmě my, druhou stranou je Johan Bojer střední škola Leksvik v Norsku. Našimi spolupracujícími partnery jsou potom Domov seniorů Františkov a společnost CTMLYNG AS, Vanvikan, v Norsku.

První den návštěvy jsme věnovali tomu, abychom představili naši školu. Nechyběla prezentace, která nás představila, ukázala rozmanité aktivity, kterým se věnujeme i myšlenky, které sdílíme. Pro názornost jsme naši školu samozřejmě společně prošli a nahlédli do právě probíhajících hodin. V popoledních hodinách pak byl našim partnerům představen pilotní projekt, jehož jsme součástí, Biografie v péči o seniora, a to ve výuce ve zdravotnické škole. A jak jinak, město Liberec jsme nemohli v představování opomenout.

Dnešní dopoledne se neslo v duchu týmové spolupráce mezi dvěma spolupracujícími zeměmi. Žáci školy odprezentovali zástupcům norské strany zpracovaný pilotní projekt biografické péče o seniora z jejich pohledu, představili vlastní rozhovory se zvolenými seniory, aktivizační činnosti, které prováděli, a také výsledek jejich práce v podobě Knihy života seniora

Čtvrtek patřil technice! Partneři z Norska spolu s námi navštívili nejprve libereckou Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec, děkujeme panu řediteli Jaroslavovi Semerádovi, že nám umožnil nahlédnout do prostředí školy. Poté nás již uvítala Technická univerzita v Liberci. Na Fakultě textilní, Katedře netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, byl naším průvodcem doc. Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. Práci Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií nám poté představil Ing. Jan Koprnický, Ph.D. Téma bylo předem dané, o ničem jiném jsme ani hovořit ani nemohli!

Partnerskou návštěvu s našimi protějšky z Norska jsme završili v Praze. Dnes nás uvítal Domov Palata, domov, který poskytuje služby lidem se zrakovým postižením. Opět jsme se dostali mezi úžasné inspirující lidi, kteří neváhají pomáhat všem potřebný.

A my samozřejmě děkujeme celé norské delegaci za týden plný výměny vzájemných zkušeností, profesních i těch lidských!

Reportáž TV RTM+ o projektu SAFE AGING, kterého se s norskými partnery účastníme

Po maturitě k nám na VOŠ?

Beseda se studenty 4. ročníků maturitních oborů o možnostech dalšího studia na naší VOŠce je za námi. A my už víme, že jich u nás chce v příštím akademickém roce pokračovat pěkných pár desítek. A proč ne, po absolvování maturitního oboru je to rychlá a jasná cesta k dosažení plné kvalifikace pro práci ve zdravotnictví. Jaké studium je, to letošním maturantům přiblížili naši lektoři spolu se svými studenty oborů VOŠ. Studujte u nás i vy, více informací zde:

Nahlédněte do cvičné laboratoře s našimi studenty oboru DZL

Prohlédněte si několik fotografií ze cvičné laboratoře Technické univerzity v Liberci, kde se školí naši studenti oboru DZL v předmětu Laboratorní technika. Výuku tento akademický rok vede Ing. Martin Stuchlík z Katedry chemie TUL.

Jaké bylo letošní Regionální kolo psychologické olympiády?

Regionální kolo Psychologické olympiády, které se dnes uskutečnilo v areálu Krajská nemocnice Liberec, opět přinášelo radost! Vždyť ještě aby ne, téma Setkání s radostí ani nic jiného přinášet nemůže.

Do naší akce se zapojily všechny zdravotnické školy Libereckého a Ústeckého kraje. Celou akci provázela a moderovala Mgr. Ilona Kopecká, přivítání se za Krajskou nemocnici Liberec ujala Mgr. Ladislava Kohoutová, vrchní sestra chirurgických oborů, za Libereckou zdrávku popřála hodně štěstí všem soutěžícím Mgr. Petra Hoffmannová, statutární zástupkyně školy. A nechybělo ani krátké hudební vystoupení Libereckého dětského sboru Severáček.

A teď už k soutěžícím, kterých bylo celkem 13 a kteří do svých prací se společným jmenovatelem radost promítli například anketu, nastínili nám svůj deník, předvedli řadu video ukázek, nechyběla ani povídka z lékařského prostředí, ukázka odborného textu, literární činnost nebo téma umění a radost z pohybu.

A k čemu jsme došli? Ač se téma radosti promítalo z jakéhokoli úhlu, všichni jsme se shodli, že největší naší radostí je, když uděláme radost druhému. A i naše povolání zdravotníků nás v tom podporuje!

Gratulujeme k 1. místu slečně Marii Rejentové ze Střední zdravotnické školy v Turnově, 2. místo získala Kristýna Parýzková ze zdravotnické školy v Mostu a 3. místo patřilo Ludmile Šubrtové rovněž z Turnova.

A my máme radost, že jsme u toho mohli s vámi se všemi být.

Projekt Safe Aging – Norsko – DEN PO DNI

Projekt Safe Aging – Norsko

(Pokračování textu…)

Přednáška o oboru Ergoterapie

V rámci probírání tématu rehabilitačního ošetřovatelství u nás ve škole proběhla přednáška na téma možnosti studovat obor Ergoterapie. Naši druháci z Praktických sester tedy mají další inspiraci, kam se třeba po maturitě vydat.

Pár momentek z hodiny Vývojové psychologie u Diplomovaných všeobecných sester

Hodina Vývojové psychologie u Diplomovaných všeobecných sester dnes nabídla našim studentům další rozměr pohledu na podporu psychosomatického vývoje kojence. Zajímavé bylo například praktické cvičení techniky baby masáže.

Tulipánový měsíc

Pomoc Ukrajině

Není nám lhostejný okolní svět…. I my chceme pomoci lidem, které zasáhla válka na Ukrajině. Dnes třída 2 PSB.

Soutěž v anglickém jazyce 2022 – školní kolo

Letošní školní kolo Soutěže v anglickém jazyce je za námi! Zúčastnilo se 17 angličtinářů. Well done!

Co museli letos účastníci zvládnout?

Účastníci, kteří postoupili přes poslechový test a test na čtení do druhé části – speakingu – dostali k nahlédnutí asi na 5 minut 18 témat (viz níže). Každý si poté vylosoval dvě, z nichž si jedno téma vybral, a o něm hovořil asi 3-4 minuty před soutěžní komisí:

 • Fashion and Me
 • The Big Brother is Watching You!
 • Inspiration
 • The Best Job in the World
 • Brain Workout
 • The World in 50 Years
 • Hoaxes
 • Staying in Touch
 • Can the Internet Help You to Find Love?
 • Influencers
 • Music in the Czech Republic
 • Getting Offline for a Year
 • Students Sitting in the Corridor Being on the Phones, not Talking to Each Other
 • What Does it Mean to Be Funny for You?
 • Did I Use to Be a Rebel?
 • What do People Fear?
 • Making and Breaking Promises
 • If You Really Want to Win, Cheat!

Vítězové školního kola 2022

  1. místo: Tram Nguyen Thi Bao (1. ročník oboru Praktická sestra) – postup do krajského kola
  2. místo: Bára Banýrová (3. ročník oboru Praktická sestra) – náhradník pro postup do krajského kola
  3. místo: Adéla Kaftanová a Natálie Málová (Obě 1. ročník oboru Praktická sestra)

Všem účastníkům gratulujeme, good job 🙂

Za předmětovou komisi humanitních předmětů,
Jiří Kozák a Pavla Jakschová

Archiv školního blogu