Home » Školní blog

Archiv rubriky: Školní blog

Vzkaz paní ředitelky, květen 2021

Začínají přijímačky na střední školu 2021

Dnes odstartovalo první kolo přijímacího řízení pro studium na naší střední škole. Liberecká zdrávka v letošním roce zaznamenala opravdu nebývalý zájem o studium ze stran budoucích středoškoláků. Pro studium v oboru Praktická sestra nebo Ošetřovatel dorazilo do naší školy celkem 144 přihlášek, což je téměř o třetinu více než v roce loňském.

Poděkování primátora Liberce našim studentům za pomoc v nemocnicích během pandemie COVID-19

Pozvali jsme si vědce do výuky!

Většina učitelů přemýšlí, jak zpestřit online výuku svým studentům. Jednou ze skvělých možností je zapojení odborníka na danou problematiku přímo do výuky. Tuto myšlenku skvěle naplňuje projekt Akademie věd České republiky s názvem „Pozvěte si vědce do hodiny,“ do kterého se bez zaváhání již opakovaně zapojila i naše škola. (Pokračování textu…)

Máme skvělé zprávy z Dozorového auditu v rámci managementu kvality na naší škole!

Máme za sebou i v této nelehké době v průběhu měsíce února 2021 Dozorový audit v rámci udržování kvality naší školy. Za přispění mých spolupracovníků a to zejména kolegyně Mgr. Martiny Vencelidesové (představitelky managementu kvality) se nám podařilo dosáhnout v celkovém shrnutí výsledku dobrý stav v šesti oblastech a excelentní stav v jedné z oblastí hodnocení. Jsem nesmírně hrdá na svůj tým, který je schopen za všech okolností zvládnout udržovat prestižní postavení naší školy a udržovat i nadále vysokou míru kvality.

VŠEM PATŘÍ OBROVSKÉ A SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ. 💓👍💓

Jana Urbanová – ředitelka školy

Citace ze Zprávy DOZOROVÉHO AUDITU (DA), kde je v jedné z jeho mnoha částí uvedeno – Neustálé zlepšování / Continual improvement (Silné stránky/Důkazy o plnění): “Organizace neustále zlepšuje (Pokračování textu…)

Studujte obor Diplomovaný zdravotní laborant na naší VOŠ

Diplomovaný zdravotní laborant: Přijímací řízení pro školní rok 2021-2022

Studujte obor Diplomovaná dětská sestra na naší VOŠ

Diplomovaná dětská sestra: Přijímací řízení pro školní rok 2021-2022

Studujte obor Diplomovaná všeobecná sestra na naší VOŠ

Diplomovaná všeobecná sestra: Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021-2022

Mezinárodní den porozumění autismu – my šíříme povědomí modrou!

Na 2. 4. 2021 připadá další významný den 🙂 a naše dívky 1. ročníku praktických sestřiček se svou třídní učitelkou v České Lípě jej velmi pěkně a se srdcem na dlani pojaly. TAK NACHYSTEJTE MODROU A KLIDNĚ NÁM POŠLETE FOTEČKU 🙂

Na 2. dubna připadá Mezinárodní den porozumění autismu. Symbolickou podporu rodinám s autistickými dětmi lidé vyjadřují modrým oblečením, modře se rozsvěcují známé kulturní památky ve světě i u nás. Také naše třída 1. PSL se do této akce zapojila a v tento den se oblékla do modré, jelikož modrá barva je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, jenž jsou pro osoby s poruchou autistického spektra problematické.

Žákyně 1. PSL a třídní učitelka Mgr. Milena Vlachová 😍

Kvalita distanční výuky na Liberecké zdrávce – shrnutí autoevaluační komise

“Vyučující na Liberecké zdrávce se snaží již dlouhé měsíce o vybalancování potřeb prezenční výuky s možnostmi té distanční. Na jaře 2020 jsme si stanovili, jak k distanční výuce přistoupit s výhledem na lepší zítřky, které jsme v začátku nového školního roku toužebně očekávali. Jenže podzim byl ve znamení příprav na pokračování distanční formy výuky a všichni jsme se snažili připravit (Pokračování textu…)

Ponožková výzva ke Světovému dnu Downnova Syndromu

ÚŽASNÝ POČIN NAŠICH SRDCAŘŮ NA ODLOUČENÉM PRACOVIŠTI V ČESKÉ LÍPĚ … “Podařilo se nám oslovit i známé a nasbírat 121 fotografií.” 👏👏👏 A všimněte si na středu fotky mávajícího klučiny u našeho loga – jmenuje se Lukáš a měl OBROVSKOU RADOST a moc nás ve škole zdraví 👍👋 21. březen je Světový den Downova syndromu. V tento den se na podporu lidí s Downovým syndromem a jejich rodin pořádá PONOŽKOVÁ VÝZVA. Výzva je určena všem, kteří chtějí projevit solidaritu a zároveň chtějí šířit povědomí o tom, že právě lidská individualita činí tento svět krásným, pestřejším, zajímavějším a inspirujícím. V tento den se na znak oslavy lidské jedinečnosti nosí dvě rozdílné ponožky. My jsme se do této výzvy tento rok také úspěšně zapojily. Žákyňky 1. PSL a třídní učitelka 🥰 (1. ročník praktická sestra odlouč. pracoviště Česká Lípa) 💗

V první linii – březen 2021

Tulipánový měsíc v nemocnici Česká Lípa

Proč nepomáhat a zároveň nedělat radost a krásu kolem sebe! To přeci lidé, kteří mají srdce na dlani, dělají! A tak se naše českolipské žákyně oboru Praktická sestřička pustily, v rámci Tulipánového měsíce, jehož cílem je přinést s jarem naději všem, kdo se osobně či v blízkém okolí setkávají s onkologickým onemocněním, do práce. Všechny se tak společně s paní třídní učitelkou Mgr. Vlachovou staly „patronkami“ přáníček i samotné výzdoby čekárny pro onkologické pacienty v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě. Radost měli nejen pacienti, ale také personál 🙂

Soutěž v anglickém jazyce 2021 – školní kolo

Letošní školní kolo Soutěže v anglickém jazyce bylo svou formou vyjímečné – proběhlo kompletně online na aplikaci Google Meet, jehož prostřednictvím probíhá na naší škole i ostatní distanční výuka v době aktuálně vrcholící pandemie COVID-19.

Co museli letos účastníci zvládnout?

 1. Odpovědět na rozehřívací otázku: How is your life in the time of pandemic and restrictions?
 2. Následně si účastníci losovali z 18 témat, o kterých museli sami, bez přípravy, asi 5 minut anglicky hovořit:
  1. Which area of your country would you like to get to know better?
  2.  Are you happier doing mental or physical work?
  3. Do you think you have to spend a lot of money to have a good holiday?
  4. Do you think people spend too much time on the phone?
  5. Have you done anything interesting with your friends recently?
  6. How do you use the Internet for studying?
  7. Is your routine at weekends different from your daily routine?
  8. Do you think Instagram is a waste of time?
  9. What would you do if your friend were in trouble?
  10. Have you ever had good luck?
  11. Do you like to be physically active or do you prefer relaxing?
  12. Do you plan to study anything in the future?
  13. Some people say there will be no need for shops in the future because we’ll buy everything online. What do you think?
  14. Do you agree that learning about our past is important for our future?
  15. What do you think is more important: money or happiness?
  16. Do you think learning to speak German is important for people in our country?
  17. Do you follow the rules or do you like tampering them?
  18. What kind of mental hygiene do you practice to keep sane during this time.

Vítězové školního kola

  1. místo: Ondřej Horák (2. PSA) – postup do krajského kola
  2. místo, o které se podělili:
   • Petra Boháčková (3. PSA), David Jeřábek (1. PSA), Viktorie Svobodová (2. PSA), Tina Žáčková (3. PSA)

Všem účastníkům gratulujeme, jste skvělí angličtináři 😉

Za předmětovou komisi humanitních předmětů,
Pavla Jakschová a Jiří Kozák

Biografická péče o seniory – záznam webináře ke shlédnutí online

Přednášela PhDr. Eva Procházková, Ph.D.

Archiv školního blogu