Home » Žáci a studenti » Absolutorium

Absolutorium

Na tomto místě naleznete informace týkající se absolutorií pro obor Diplomovaná všeobecná sestra na naší Vyšší odborné škole zdravotnické. Absolutorium se skládá ze zkoušky z Klinických oborů, cizího jazyka a obhájení Absolventské práce.

Náhradní a opravný termín absolutorií pro školní rok 2018-2019:

11. září 2019 – začátek 9:35 hod.

Řádný termín absolutorií ve školním roce 2019-2020:

22. 6. – 24. 6. 2020

Závazné termíny pro studenty VOŠ 2019-2020 – .pdf ke stažení – již brzy zde

Okruhy otázek k absolutoriu – studijní skupina 3. DVS, školní rok 2018-2019 a 2019-2020

Klinické obory

Otázky k absolutoriu – klinické obory 2018-2019 – .pdf ke stažení

Otázky k absolutoriu – klinické obory 2019-2020 – .pdf ke stažení již brzy zde

Cizí jazyky

Otázky k absolutoriu z anglického jazyka 2018-2019 – .pdf ke stažení

Otázky k absolutoriu z německého jazyka 2018-2019 – .pdf ke stažení

Otázky k absolutoriu z anglického jazyka 2019-2020 – .pdf ke stažení

Otázky k absolutoriu z německého jazyka 2019-2020 – .pdf ke stažení

Absolventská práce

Žádost o povolení provedení výzkumného šetření – .docx ke stažení

Žádost o povolení dotazníkového šetření – .docx ke stažení