Home » Žáci a studenti » Absolutorium

Absolutorium

Na tomto místě naleznete informace týkající se absolutorií pro obor Diplomovaná všeobecná sestra, obor Diplomovaná dětská sestra a obor Diplomovaný zdravotní laborant na naší Vyšší odborné škole zdravotnické. Absolutorium se skládá ze zkoušky z klinických oborů, cizího jazyka a obhájení Absolventské práce.

Řádný termín absolutorií ve školním roce 2021-2022

řádný termín absolutorií: 20.-24.6.2022 – harmonogram bude upřesněn

Okruhy otázek k absolutoriu, školní rok 2021-2022

Obor Diplomovaná všeobecná sestra

Klinické obory – otázky k absolutoriu – obor DVS 2021-2022 – .pdf

Anglický jazyk – otázky k absolutoriu – obor DVS 2021-2022 – .pdf

Německý jazyk – otázky k absolutoriu – obor DVS 2021-2022 – .pdf

Obor Diplomovaná dětská sestra

Klinické obory – otázky k absolutoriu – obor DDS 2021-2022 – .pdf

Anglický jazyk – otázky k absolutoriu – obor DDS 2021-2022 – .pdf

Německý jazyk – otázky k absolutoriu – obor DDS 2021-2022 – .pdf

Absolventská práce

Témata absolventských prací

Žádost o povolení provedení výzkumného šetření – .docx

Žádost o povolení dotazníkového šetření – .docx

Archiv školního blogu