Přeskočit na obsah

Absolutorium

Na tomto místě naleznete informace týkající se absolutorií pro obor Diplomovaná všeobecná sestra, obor Diplomovaná dětská sestra a obor Diplomovaný zdravotní laborant na naší Vyšší odborné škole zdravotnické. Absolutorium se skládá ze zkoušky z klinických oborů, cizího jazyka a obhájení Absolventské práce.

Řádný termín absolutorií ve školním roce 2023-2024

  • již brzy zde

Okruhy otázek k absolutoriu, školní rok 2023-2024

Obor Diplomovaná všeobecná sestra

Odborné předměty – otázky k absolutoriu – obor DVS 2023-2024 .pdf

Anglický jazyk – otázky k absolutoriu – obor DVS 2023-2024 .pdf

Obor Diplomovaná dětská sestra

Odborné předměty – otázky k absolutoriu – obor DDS 2023-2024 .pdf

Anglický jazyk – otázky k absolutoriu – obor DDS 2023-2024 .pdf

Německý jazyk – otázky k absolutoriu – obor DDS 2023-2024 .pdf

Obor Diplomovaný zdravotní laborant

Odborné předměty – otázky k absolutoriu – obor DZL 2023-2024 .pdf

Anglický jazyk – otázky k absolutoriu – obor DZL 2023-2024 .pdf

Absolventská práce

Témata absolventských prací

Žádost o povolení provedení výzkumného šetření .docx

Žádost o povolení dotazníkového šetření .docx