Home » Žáci a studenti » Absolutorium

Absolutorium

Na tomto místě naleznete informace týkající se absolutorií pro obor Diplomovaná všeobecná sestra a obor Diplomovaná dětská sestra na naší Vyšší odborné škole zdravotnické. Absolutorium se skládá ze zkoušky z Klinických oborů, cizího jazyka a obhájení Absolventské práce.

Řádný termín absolutorií ve školním roce 2020-2021

21.-25. 6. 2021 – vice informací zde: Stanovení termínu absolutorií 2021 .pdf

Okruhy otázek k absolutoriu, školní rok 2020-2021

Obor Diplomovaná všeobecná sestra

Klinické obory – otázky k absolutoriu – obor DVS 2020-2021 – .pdf ke stažení

Anglický jazyk – otázky k absolutoriu – obor DVS 2020-2021 – .pdf ke stažení

Obor Diplomovaná dětská sestra

Klinické obory – otázky k absolutoriu – obor DDS 2020-2021 – .pdf ke stažení

Anglický jazyk – otázky k absolutoriu – obor DDS 2020-2021 – .pdf ke stažení

Absolventská práce

Žádost o povolení provedení výzkumného šetření – .docx ke stažení

Žádost o povolení dotazníkového šetření – .docx ke stažení

Archiv školního blogu