Home » Žáci a studenti » Bakaláři – pokyny pro žáky a studenty

Bakaláři – pokyny pro žáky a studenty

Vítejte na webovém rozhraní programu Bakaláři na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci

Toto webové rozhraní Vám umožní sledovat Vaše studijní výsledky a další informace ze školy. Do budoucna chystáme zprovoznění rozvrhu, suplování, přehledu plánovaných akcí a evidenci docházky (třídní knihu). V současné době se jedná o zkušební provoz, během kterého musíme celý systém doladit a vychytat “mouchy”. Budeme rádi, pokud nám případné nedostatky, nefunkčnosti a připomínky sdělíte zasláním e-mailu na adresu správce: spravce.bakalari@szs-lib.cz

Webové rozhraní Bakalářů najdete na adrese bakalari.szs-lib.cz.

K prvnímu přihlášení budete potřebovat přístup do své školní e-mailové schránky. Do ní Vám přijdou přihlašovací údaje a první dočasné heslo, které si během prvního přihlášení budete muset změnit. Nové heslo musí splňovat následující podmínky: musí být sestaveno z minimálně 8 znaků (může být i více, nikoliv méně), mezi těmito znaky bude minimálně jedno velké písmeno (A,B,C,…) a zároveň minimálně jedno malé písmeno (a,b,c,…) a zároveň minimálně jedna číslice (1,2,3,…). Heslo by mělo být obtížně odhalitelné, proto v něm nepoužívejte své jméno, příjmení, jména svých blízkých, datum narození a lehce odhalitelné kombinace (např. Heslo123). Dobře zvoleným heslem ochráníte své osobní údaje před nezvanými lidmi.

K zaslání přihlašovacích údajů použijte odkaz zapomenuté heslo na úvodní stránce webového rozhraní bakalari.szs-lib.cz. Stejný postup zvolte i v budoucnu, pokud své heslo nebo přihlašovací jméno zapomenete.

Zadáme školní e-mailovou adresu, která je ve tvaru jmeno.prijmeni@szs-lib.cz.

Pokud není v evidenci Bakalářů mailová adresa nalezena nebo není vygenerováno přihlašovací jméno, jsme o tom informováni. V tomto případě se obraťte na třídní učitelku/třídního učitele nebo ze školní e-mailové schránky napište na adresu spravce.bakalari@szs-lib.cz – vždy uveďte, že se nemůžete přihlásit do Bakalářů, a dále celé Vaše jméno a třídu.

Na vybranou e-mailovou adresu je odeslán e-mail s instrukcemi o změně hesla.

Po zadání webové adresy z mailové zprávy do prohlížeče jsme vyzváni k zadání nového hesla.

Po potvrzení tlačítkem Změnit heslo se již může přihlásit pomocí nového hesla.

pokyny-pro-zaky-6

Zde je náhled prostředí z pohledu žáka:

pokyny-pro-zaky-7

Důležité upozornění:

Průběžná klasifikace žáků bude evidována pouze v systému Bakaláři. Nebude již evidována ve studijním průkazu žáka/studenta.

Přejeme Vám bezproblémové využívání webového rozhraní Bakalářů pro naši školu. S chodem tohoto systému Vám pomůže v případě potřeby třídní učitelka/třídní učitel nebo správce systému dostupný na e-mailové adrese správce: spravce.bakalari@szs-lib.cz

Tyto pokyny si můžete stáhnout zde: Pokyny pro přihlášení a obnovu zapomenutého hesla .pdf