Home » Studium na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci » Přijímací řízení na SŠ – Praktická sestra

Přijímací řízení na SŠ – Praktická sestra

Zde naleznete detailní informace týkající se přijímacího řízení pro obor Praktická sestra naší Střední zdravotnické školy v Liberci Dozvíte se, jaká kritéria jsou pro přijímací řízení stanovena, jaké počty bodů je možné v jakém kritériu přijímacího řízení získat, jak vznikne pořadí přijatých uchazečů a mnoho dalších informací o přijímacím řízení na naší školu.

Přijímací řízení – Praktická sestra 53-41-M/03

  • 1. kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra se koná:
    • informace budou zveřejněny do 31. 01. 2021

Přihláška ke studiu pro obor Praktická sestra na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické

Přihláška ke studiu .pdf

Další informace o přijímacím řízení

Ke každé přihlášce bude přiřazen kód. Dle dosaženého počtu bodů bude sestaveno pořadí, na základě kterého bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí uchazeče. V termínu stanoveném zákonem bude tato skutečnost oznámena uchazeči zveřejněním výsledků na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě ve škole s předpokládaným termínem do – již brzy zde. Informace o přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k osobnímu převzetí dle zákonných norem.

Jelikož má každý žák možnost dát k přijímacímu řízení 2 přihlášky (může být přijat i na jinou školu a v případě nedoložení zápisového lístku se zvyšuje šance na přijetí i pro ty, kteří splnili podmínky přijetí, ale nebyli pro vysoký počet uchazečů přijati), proto doporučujeme při eventuálním nepřijetí na naší školu podat po obdržení rozhodnutí Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

8. 12. 2020
Mgr. Jana Urbanová r. v.

ředitelka školy

Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školu

Archiv školního blogu