Přeskočit na obsah

Liberecká Zdrávka je první certifikovanou zdravotnickou školou v ČR v oblasti managementu kvality

Jsme první zdravotnickou školou v České republice pyšnící se certifikátem managamentu kvality pro oblast výchovně vzdělávacích procesů. Prokázat kvalitu a v certifikaci uspět nás stálo několikaleté úsilí, museli jsme zapracovat mnoho změn, zlepšit řadu procesů a vůbec posunout celé řízení naší školy o stupínek výš. Povedlo se nám to, a jsme na to také patřičně hrdí.

Certifikaci jsme získali u renomovaného akreditovaného certifikačního orgánu CQS, Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, který na základě důkladného auditu shledal, že systém managementu kvality na naší škole je v souladu se všemi požadavky dle normy ČSN EN ISO 9001: 2016.

Paní ředitelka o získání certifikace managementu kvality

Díky certifikaci kvality jsme formálně potvrdili kvalitu naší školy a rovněž i skutečnost, že jsme hodnotným partnerem pro naše zdravotnické partnery, jmenovitě pro Krajskou nemocnici Liberec a Nemocnici Jablonec nad Nisou a další zdravotnické subjekty.

Byla to tvrdá práce, ale dokázali jsme to.

Mgr. Jana Urbanová, MBA

Aktuální informace

V letošním roce proběhl na naší škole recertifikační audit, který určil shodu systému managementu kvality podle  potřebné normy; zhodnotil schopnost plnit aplikované požadavky zákonů, předpisů a smluv; zhodnotil efektivnost systému managementu  neustále plnit specifikované cíle a identifikovat oblasti potenciálního zlepšování systému managementu kvality.

Za všechno úsilí v organizaci, realizaci a aplikaci managementu kvality jsme byli v celkovém shrnutí auditu hodnoceni velmi dobře a navíc v jedné z dílčích oblastí ohodnoceni i na nejvyšším možném hodnocení a to „excelentní stav“.  A to je, myslím, tím nejvyšším vyznamenáním za náročnou práci celého našeho týmu, na který jsem náležitě hrdá.

Mgr. Jana Urbanová, MBA

Certifikáty managementu kvality

Štítky: