Přeskočit na obsah

Ošetřovatel

Ošetřovatel 53-41-H/01 – tříletá denní forma studia po základní škole zakončená závěrečnou zkouškou a obdržením výučního listu

Maximálně 24 žáků (Liberec) a 24 žáků (pracoviště Česká Lípa)

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • ukončené základní vzdělání
 • přihláška ke studiu na střední škole potvrzená základní školou
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání (potvrzení na přihlášce ke studiu)
 • osobní bezúhonnost
 • odpovídající výsledky z 8. a 9. třídy základní školy

     Přijímací řízení pro obor Ošetřovatel

Profil absolventa oboru

 • Absolvent se jako zdravotnický pracovník uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru.
 • Absolvent je schopen uplatnit se i v domácí ošetřovatelské péči, dále jako zdravotník v zařízeních sociální péče. A to v léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních geriatrické péče a zařízeních hospicové a respitní péče.
 • Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči. Ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči.

Více detailních informací naleznete zde: 

Uplatnění absolventa oboru v praxi

 • ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích
 • pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR

Dosažený stupeň vzdělání

 • střední vzdělání s výučním listem

Stipendijní řád

Možnost ubytování během studia v Liberci

 • Studenti naší školy mohou využít ubytování při naší škole: Domovy mládeže

Možnost dalšího studia po střední škole

Naši partneři pro zajištění praxe pro studenty oboru

 • Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Turnov, nemocnice Frýdlant, a. s.
 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
 • Nemocnice s poliklinikou v Semilech, p. o.
 • Nemocnice Tanvald, s. r. o
 • Dětské centrum Sluníčko, p. o. Liberec
 • Diecézní charita Litoměřice
 • Dům seniorů – Františkov, p.o. Liberec
 • Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o

Více informací o našich partnerech naleznete zde: partneři školy

Akce a projekty, kterých se studenti mohou pravidelně účastnit