Přeskočit na obsah

Speciální pedagog

Mgr. Jolana Strnadová, MBA

speciální pedagog poskytující první psychickou pomoc v nadlimitní situaci

Kdo jsem?

PEER, tedy profesní kolega, zdravotnický pracovník, který absolvoval specifický výcvik v systému psychosociální podpory kolegů.

Na základě výcviku a zkušeností z nemocničního prostředí nabízím, po předchozí domluvě, studentům i pedagogům školy, první psychickou pomoc v nadlimitních situacích, které nejde zvládnout osvědčeným způsobem.

Má podpora podléhá mlčenlivosti. Prakticky to znamená, že nikdo na informace z našeho rozhovoru nemá právo. Výjimky jsou definovány zákonem a člověk, který vyhledá moji podporu, je o nich předem informován mojí osobou.

Příklady nadlimitních situací, na které se bezpečně a společně můžeme podívat:

  • ztráta blízkého člověka (rodinný příslušník,spolužák,…)
  • náročná situace na praxi, která se nám v myšlenkách, snech opakuje
  • vztahové potíže (rodina, pracovní kolektiv, vztahy s vrstevníky, student x pedagog)
  • rozchody (partnerské, rodičů)

Konzultační hodiny:

  • úterý 14:00 – 16:00, nebo dle individuální potřeby po domluvě
  • místo – SZŠ a VOŠ zdrav. – kabinet výchovné poradkyně – 1. patro

Kontakt