Přeskočit na obsah

Partneři školy

Velmi si vážíme spolupráce s našimi partnery, díky kterým můžeme svým žákům a studentům poskytovat kvalitní vzdělávání propojené praktickou stránkou studovaných oborů a propojovat tak jejich teoretické poznávání profese s reálnou pracovní sférou zdravotnictví.

Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Turnov, nemocnice Frýdlant, a. s. – náš hlavní partner

Mezi nejdůležitější a strategické partnery naší školy patří Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Turnov, Nemocnice Frýdlant a.s., kde probíhá praktická výuka a odborná praxe našich žáků a studentů všech typů studia. Žáci školy jsou pod vedením odborných učitelek zapojeni do aktivní ošetřovatelské péče, která odpovídá nejvyšším standardům. Přenos nových informací týkajících se rozšíření odborných vědomostí a dovedností žáků školy zajišťují učitelky, které se účastní schůzek vrchních sester, řady seminářů a dalších vzdělávacích akcí Krajské nemocnice Liberec, a.s..

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

szs-a-vos-liberec-nemocnice-jablonec-nad-nisouMezi další významné partnery školy patří Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Každým rokem se zvyšuje počet žáků a studentů, kteří žádají o splnění své individuální praxe v této nemocnici. Nejen v této nemocnici probíhá odborná praxe žáků a studentů v rámci praxe na odloučeném pracovišti.

Nemocnice Česká Lípa, a. s.

szs-a-vos-liberec-nemocnice-ceska-lipaVýznamným partnerem pro naše odloučené pracoviště Střední zdravotnické školy v České Lípě je Nemocnice Česká Lípa, a. s.. Zde, stejně jako v liberecké nemocnici, probíhá od školního roku 2019/2020 odborná praxe žáků pod vedením odborných učitelek. Naše spolupráce je logickým vyústěním zdravotnického vzdělávání v našem kraji.

Nemocnice, zdravotnická zařízení a zařízení poskytující sociální služby Libereckého kraje:

Žáci školy se ve svém volném čase v některých výše jmenovaných organizacích zúčastňují nejrůznějších akcí a finančních sbírek. V některých zařízeních probíhá též praxe žáků a studentů naší školy. Žáci a studenti tak mají možnost srovnání problematiky primární sféry, preventivních programů, následné péče a jiných segmentů zdravotnictví.

Spolupráce s Městem Liberec

Dlouhodobě spolupracujeme s Magistrátem města Liberce. Žáci naší školy se pravidelně podílejí na zajišťování akce Vítání občánků.Dále škola spolupracuje na různých akcích organizovaných Magistrátem města Liberce jako např. zdravotnický dozor. Magistrát města Liberce, konkrétně Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání vyhlašuje opakovaně oblasti podpory, kde podporuje finančně mimo jiné i akce naší zdravotnické školy.

Další partneři:

Žáci školy se ve svém volném čase v některých výše jmenovaných organizacích zúčastňují nejrůznějších akcí a finančních sbírek. V některých zařízeních probíhá též praxe žáků a studentů naší školy. Žáci a studenti tak mají možnost srovnání problematiky primární sféry, preventivních programů, následné péče a jiných segmentů zdravotnictví.