Home » O škole » Partneři školy

Partneři školy

Velmi si vážíme spolupráce s našimi partnery, díky kterým můžeme svým žákům a studentům poskytovat kvalitní vzdělávání propojené praktickou stránkou studovaných oborů a propojovat tak jejich teoretické poznávání profese s reálnou pracovní sférou zdravotnictví.

Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Turnov, nemocnice Frýdlant, a. s. – náš hlavní partner

Mezi nejdůležitější a strategické partnery naší školy patří Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Turnov, Nemocnice Frýdlant a.s., kde probíhá praktická výuka a odborná praxe našich žáků a studentů všech typů studia. Žáci školy jsou pod vedením odborných učitelek zapojeni do aktivní ošetřovatelské péče, která odpovídá nejvyšším standardům. Přenos nových informací týkajících se rozšíření odborných vědomostí a dovedností žáků školy zajišťují učitelky, které se účastní schůzek vrchních sester, řady seminářů a dalších vzdělávacích akcí Krajské nemocnice Liberec, a.s..

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

szs-a-vos-liberec-nemocnice-jablonec-nad-nisouMezi další významné partnery školy patří Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Každým rokem se zvyšuje počet žáků a studentů, kteří žádají o splnění své individuální praxe v této nemocnici. Nejen v této nemocnici probíhá odborná praxe žáků a studentů v rámci praxe na odloučeném pracovišti.

Nemocnice Česká Lípa, a. s.

szs-a-vos-liberec-nemocnice-ceska-lipaVýznamným partnerem pro naše odloučené pracoviště Střední zdravotnické školy v České Lípě je Nemocnice Česká Lípa, a. s.. Zde, stejně jako v liberecké nemocnici, probíhá od školního roku 2019/2020 odborná praxe žáků pod vedením odborných učitelek. Naše spolupráce je logickým vyústěním zdravotnického vzdělávání v našem kraji.

Nemocnice, zdravotnická zařízení a zařízení poskytující sociální služby Libereckého kraje:

Žáci školy se ve svém volném čase v některých výše jmenovaných organizacích zúčastňují nejrůznějších akcí a finančních sbírek. V některých zařízeních probíhá též praxe žáků a studentů naší školy. Žáci a studenti tak mají možnost srovnání problematiky primární sféry, preventivních programů, následné péče a jiných segmentů zdravotnictví.

Spolupráce s Městem Liberec

Dlouhodobě spolupracujeme s Magistrátem města Liberce. Žáci naší školy se pravidelně podílejí na zajišťování akce Vítání občánků.

szs-vos-liberec-mesto-liberecDále škola spolupracuje na různých akcích organizovaných Magistrátem města Liberce jako např. zdravotnický dozor. Magistrát města Liberce, konkrétně Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání vyhlašuje opakovaně oblasti podpory, kde podporuje finančně mimo jiné i akce naší zdravotnické školy.

Další partneři:

Žáci školy se ve svém volném čase v některých výše jmenovaných organizacích zúčastňují nejrůznějších akcí a finančních sbírek. V některých zařízeních probíhá též praxe žáků a studentů naší školy. Žáci a studenti tak mají možnost srovnání problematiky primární sféry, preventivních programů, následné péče a jiných segmentů zdravotnictví.

Archiv školního blogu