Přeskočit na obsah

Diplomovaný zdravotní laborant

Diplomovaný zdravotní laborant 53-43-N/2.– tříleté denní studium po střední škole zakončené absolutoriem

Maximálně 35 studentů v ročníku

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou
 • bodové ohodnocení na základě výsledků vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku a maturitní zkoušky – prospěchový průměr,
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení je nutno doložit nejpozději do termínu přijímací zkoušky 12,00 hod. na studijním oddělení VOŠ
 • bodové ohodnocení za skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče související se zvoleným oborem studia

Školné 3 000,-Kč, rozložené do dvou pololetních splátek

     Přijímací řízení pro obor Diplomovaný zdravotní laborant

Profil absolventa oboru

Cílem oboru je kvalifikovaný pracovník, určený pro samostatnou práci v klinických a neklinických laboratořích, který vykonává svoji práci na vysoké profesionální úrovni.

Absolvent studiem získá tyto znalosti a dovednosti:

 • identifikuje vzorky biologického materiálu nebo jiných vyšetřovaných materiálů, hodnotí jejich kvalitu pro požadovaná laboratorní vyšetření nebo jiné účely a zajišťuje jejich zpracování, uchování a následnou likvidaci
 • obsluhuje laboratorní techniku a zabezpečuje její běžnou údržbu
 • připravuje materiály nutné pro laboratorní a diagnostickou činnost
 • v souvislosti s ochranou veřejného zdraví provádí odběry vzorků
 • zajišťuje péči o laboratorní zvířata
 • přejímá, kontroluje, ukládá léčivé přípravky, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dostatečnou zásobu
 • má jazykovou znalost odborné terminologie
 • pracuje s laboratorními a informačními systémy
 • má základní znalosti z legislativy oboru
 • dodržuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci v laboratoři

Diplomovaný zdravotní laborant provádí činnosti v souladu s Vyhláškou MZČR 391/2017, v platném znění.

Uplatnění absolventa oboru v praxi

Absolvent/ka studijního oboru Diplomovaný zdravotní laborant najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, laboratořích pro veterinární medicínu, potravinářský a vodárenský průmysl a v laboratořích výzkumných ústavů a vysokých škol.

Absolvent je připravován pro výkon práce v následujících laboratořích:

 • klinická biochemie
 • hematologie
 • imunohematologie a transfuzní služba
 • histologie a cytologie
 • mikrobiologie
 • imunologie
 • molekulární biologie a genetika
 • toxikologie
 • sexuologie
 • laboratoře reprodukční medicíny
 • laboratoře zdravotních ústavů
 • laboratoře se zaměřením na veterinární medicínu
 • laboratoře potravinářského a vodárenského průmyslu

Dosažený stupeň vzdělání

 • vyšší odborné vzdělání, získání titulu DiS. – diplomovaný specialista

Učební plán, předměty a kreditní systém

Možnost dalšího studia po vyšší odborné škole

 • specializační studium – vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků
 • studium na vysokých školách – bakalářské i magisterské

Naši partneři pro zajištění praxe pro studenty oboru

 • Technická univerzita Liberec – katedra chemie
 • Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Turnov, nemocnice Frýdlant, a. s.
 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
 • Nemocnice s poliklinikou v Semilech, p. o.
 • Nemocnice Tanvald, s. r. o

Více informací o našich partnerech naleznete zde: partneři školy