Home » Žáci a studenti » Maturita

Maturita

Rozhodnutí ředitelky školy o složení maturitní zkoušky pro aktuální školní rok

Rozhodnutí o složení maturitní zkoušky pro školní rok 2020-2021

Harmonogram pro maturující ročníky 2020-2021

Aktuální informace naleznete v tuto chvíli zde: termíny společné části maturity

Český jazyk a literatura

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Student si vybírá 20 literárních děl:

  • Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura do konce 19. století – min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola:

Tituly děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce 2020-2021

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Obecná struktura ústní zkoušky z Českého jazyka a literatury

Přečtěte si informace z oficiálního zdroje státní maturity týkající se ústní zkoušky z Českého jazyka a literatury zde.

Ideální pro maturitní přípravu:

Maturitní didaktické testy z českého jazyka a literatury z minulých let maturit ke stažení

Zadání maturitních písemných prací z českého jazyka a literatury z minulých let maturit ke stažení

Cizí jazyk

Podívejte se na informace z oficiálního zdroje státní maturity týkající se maturitních zkoušek z cizích jazyků zde.

Anglický jazyk

Tématické okruhy k ústní zkoušce – předmět Anglický jazyk – školní rok 2020-2021

Ideální pro maturitní přípravu:

Maturitní didaktické testy z angličtiny z minulých let maturit ke stažení

Zadání maturitních písemných prací z angličtiny z minulých let maturit ke stažení

Německý jazyk

Tématické okruhy k ústní zkoušce – předmět Německý jazyk – školní rok 2020-2021

Ideální pro maturitní přípravu:

Maturitní didaktické testy z němčiny z minulých let maturit ke stažení

Zadání maturitních písemných prací z angličtiny z minulých let maturit ke stažení

Matematika

Podívejte se na informace z oficiálního zdroje státní maturity týkající se maturitní zkoušky z matematiky zde.

Ideální pro maturitní přípravu:

Maturitní didaktické testy z matematiky z minulých let ke stažení

Profilové zkoušky

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019-2020

V tomto dokumentu naleznete informace týkající se povinných zkoušek profilové části, kterými jsou zkouška z Ošetřování nemocných a Ošetřovatelství a dále informace týkající se nepovinných zkoušek profilové části, kterými jsou Psychologie a komunikace, Somatologie, Informační a komunikační technologie a Přírodovědný základ. Základní informace o termínech je rovněž k dispozici.

Informace o profilových zkouškách 2020-2021 .pdf – již brzy zde

Informace o profilových zkouškách 2019-2020 .pdf