Přeskočit na obsah

Maturitní zkouška

Aktuality, termíny

STANOVENÍ TERMÍNŮ PROFILOVÉ A ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – obor Praktická sestra 2023-2024 .pdf

Základní dokumenty

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky 2023-2024. pdf

Český jazyk a literatura

1) Didaktický test

informace týkající se didaktického testu z českého jazyka a literatury naleznete na oficiálních stránkách organizátora této části maturitní zkoušky zde: Cermat – didaktický test z anglického jazyka a literatury

Ideální pro maturitní přípravu: Maturitní didaktické testy z českého jazyka a literatury z minulých let maturit ke stažení

2) Písemná práce

Kritéria pro maturitní písemnou práci z ČJL a maturitní ústní zkoušku z ČJL .pdf

Ideální pro maturitní přípravu: Typová zadání maturitních písemných prací z českého jazyka a literatury z minulých let

3) Ústní zkouška

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:

Student si vybírá 20 literárních děl:

  • Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura do konce 19. století – min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola pro daný školní rok:

Tituly děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce 2023-2024 .pdf

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Anglický jazyk

1) Didaktický test

Informace týkající se didaktického testu z anglického jazyka naleznete na oficiálních stránkách organizátora této části maturitní zkoušky zde: Cermat – didaktický test z anglického jazyka a literatury

Ideální pro maturitní přípravu: Maturitní didaktické testy z angličtiny z minulých let maturit ke stažení

2) Písemná práce

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Ředitel/ka školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas.

Kritéria pro maturitní písemnou práci z cizích jazyků .pdf

3) Ústní zkouška

Tematické okruhy k ústní zkoušce – předmět Anglický jazyk – školní rok 2023-2024 .pdf

Kritéria pro maturitní ústní zkoušku z cizích jazyků .pdf

Německý jazyk

1) Didaktický test

Informace týkající se didaktického testu z německého jazyka naleznete na oficiálních stránkách organizátora této části maturitní zkoušky zde: Cermat – didaktický test z německého jazyka a literatury

Ideální pro maturitní přípravu: Maturitní didaktické testy z němčiny z minulých let maturit ke stažení

2) Písemná práce

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Ředitel/ka školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas.

Kritéria pro maturitní písemnou práci z cizích jazyků .pdf

3) Ústní zkouška

Tematické okruhy k ústní zkoušce – předmět Německý jazyk – školní rok 2023-2024 .pdf

Kritéria pro maturitní ústní zkoušku z cizích jazyků .pdf

Matematika

Podívejte se na informace z oficiálního zdroje státní maturity týkající se maturitní zkoušky z matematiky: Cermat – didaktický test z matematiky

Ideální pro maturitní přípravu: Maturitní didaktické testy z matematiky z minulých let ke stažení

Odborné předměty

Které odborné předměty jsou u maturitní zkoušky povinné, povinně volitelené a nepovinné se dozvíte v dokumentu zde:

Stanovení témat profilové – odborné části maturitní zkoušky 2023-2024.pdf

Ošetřování nemocných

Témata odborné části předmět Ošetřování nemocných .pdf

Ošetřovatelství

Témata odborné části předmět Ošetřovatelství .pdf

Somatologie

Témata odborné části předmět Somatologie .pdf

Psychologie a komunikace

Témata odborné části předmět Psychologie a komunikace .pdf

Přírodovědný základ

Témata odborné části – předmět Přírodovědný základ .pdf