Přeskočit na obsah

Harmonizační dny 2020

Harmonizační dny z pohledu 1. PSA

Před harmonizačními dny byla většina z nás nervózní a nevěděla, co od toho všeho čekat. Ale byli i tací, z kterých nervozita spadla už první den, a odjížděli s pocitem, že bude vše v pohodě. Na nádraží jsme všechny 3 třídy odešly na nástupiště, kde na nás čekal vlak směr Bílý Potok. Ve vlaku jsme se už postupně seznamovali s lidmi, se kterými jsme to nestihli už první den. Když jsme dorazili, tak jsme celý den postupně hráli různé hry na seznamování jak s paní učitelkou třídní, ředitelkou školy, výchovnou poradkyní a taky další den s protidrogovou agenturou, kde jsme se dozvěděli plno zajímavého a i jak to mají s návykovými látkami ostatní ze třídy. Oba dny jsme šli také na výlety k vodopádům a do Hejnic. Já se spolužákem a dvěma spolužačkami jsme si dokonce zašli i na teplou oplatku do Lázní Libverda. Oba večery jsme strávili s ostatními třídami a kamarády z České Lípy hraním her a opékáním buřtů. Někteří si udělali vlastní program na půdě našich chatek. Jako třída jsme si to moc užili a harmonizák splnil svůj účel. Ostatním třídám (budoucím prvákům) přejeme, aby si to užili aspoň tak jako my.

Michal Gschwentner, 1. PSA

Harmonizační dny z pohledu 1. PSL

Ve středu ráno dne 2. 9. 2020 se naše třída 1. PSL v počtu 26 žákyň sešla na vlakovém nádraží v České Lípě. Po zakoupení jízdenek jsme nastoupily do vlaku směr Bílý Potok pod Smrkem. Jízda trvala přibližně dvě hodiny i s přestupy. V průběhu cesty jsme se začaly pomalu navzájem seznamovat a cesta nám rychle utíkala. Když jsme dorazily do cílové stanice čekala nás ještě necelé dva kilometry dlouhá cesta do RS.

V RS nás s úsměvem přivítala paní ředitelka Mgr. Jana Urbanová spolu s dalšími učiteli a sdělila nám program na jednotlivé dny pobytu. Po vřelém uvítání jsme se šly i s paní učitelkou třídní Mgr. Milenou Vlachovou ubytovat do chatek.

Naším prvním programem bylo seznámení s paní ředitelkou školy. Každá z nás se představila a řekla, proč si vybrala zrovna tuto střední školu a co od ní očekáváme. Poté jsme šly na oběd a následoval program se školním psychologem a paní učitelkou třídní. Odpoledne jsme vyrazily na procházku po okolí. Po večeři jsme měly osobní volno.

Další den jsme měly budíček okolo osmé hodiny a šly na snídani. V průběhu dne jsme hrály různé hry, které měla naše paní třídní učitelka připravené. Po obědě pro nás paní učitelka naplánovala výlet do Hejnic, kde jsme navštívily chrám Navštívení Panny Marie. Sladkou tečkou výletu byla zastávka v kavárně. Zde si každá z nás dala něco dobrého. Po návratu do RS nastal čas odpočinku a poté posezení s výchovnou poradkyní. K večeru jsme si zahrály volejbal a po večeři opékaly buřty i se třídami z Liberce.

Poslední den 4.9. jsme měly přednášku o prevenci rizikového chování. Na harmonizačních dnech jsme se všichni společně velmi sblížily a pořádně si je užily.

Studentky 1. PSL