Home » Posts tagged 'Projektový den'

Archiv štítku: Projektový den

Zapojili jsme se do projektu Den pro školu

Žákyně 3. ročník Praktických sester se zapojily v rámci výuky Psychologie do projektu Den pro školu. V rámci výuky probírají vývojovou psychologii a období dospělosti a co v tomto období řešíme všichni nejvíce? Přece vztahy! 😉👍 Mezilidské vztahy a jejich kvalita je alfou a omegou všeho. Každý z nás si někdy položil otázky týkající se vztahů – jak nalézt životního partnera, jak být spokojený ve vztahu, co dělat, když nám to neklape? A právě proto jsme si do výuky pozvali PhDr. Petra Kačenu, párového psychoterapeuta s dlouhodobou praxí v manželské a rodinné poradně. Kdo by nám o metodách psychoterapie, jak řešit konflikty a jak nalézt parťáka pro život mohl říci více? A abychom, jako dobří zdravotníci, mohli navazovat důvěryhodné vztahy s našimi pacienty, tak začínáme u sebe! A Den pro školu byla výborná volba. Díky našemu online hostovi!

Jak to chodí u letecké záchranné služby – to jsme zjistili na exkurzi do ZZS LK!

Dnešní velmi pěkný a zejména zajímavý projektový den na ZZS LK pracovišti letecké záchranné služby prožily dívky z druhého a třetího ročníku sestřiček a také třetího ročníku ošetřovatel z odloučeného pracoviště Česká Lípa. Všem záchranářům moc děkujeme za poutavé, názorné, inspirativní a hlavně velmi zapálené sdělení. Týmový duch je tam příkladný a my všem moc děkujeme za jejich odhodlání a profesionalitu.

Učíme první pomoc na ZŠ logopedické v Liberci

Žáci 3. ZAB oboru Zdravotnický asistent se  zúčastnili projektového vyučování zaměřeného na učení první pomoci. Akce byla zaměřena na žáky 1. – 3. ročníku Základní školy logopedické v Liberci a měla za cíl proškolit celkem 78 dětí v problematice obvazové techniky, resuscitace, první pomoci při popálenině, zlomenině a krvácení. Maskování zraněných měli na starost Nikola Záborcová 3. ZAB a Michal Sameš 4. ZAB. (Pokračování textu…)

Projektový den na Základní škole Lesní v Liberci

Informace o akci již brzy 😉 (Pokračování textu…)

Archiv školního blogu