Přeskočit na obsah

Učíme první pomoc na ZŠ logopedické v Liberci

Žáci 3. ZAB oboru Zdravotnický asistent se  zúčastnili projektového vyučování zaměřeného na učení první pomoci. Akce byla zaměřena na žáky 1. – 3. ročníku Základní školy logopedické v Liberci a měla za cíl proškolit celkem 78 dětí v problematice obvazové techniky, resuscitace, první pomoci při popálenině, zlomenině a krvácení. Maskování zraněných měli na starost Nikola Záborcová 3. ZAB a Michal Sameš 4. ZAB.

Žáci ZŠ logopedické se v malých skupinkách přemisťovali na stanoviště s problematikou první pomoci a žáci Střední zdravotnické školy jim na modelových situacích vysvětlovali zásady první pomoci. Děti si mohly bezprostředně situaci vyzkoušet a horlivě se zapojovaly do všech aktivit. Na závěr celé dopolední akce obdržely všechny děti za snahu a píli při zachraňování odznak vytvořený přímo pro tuto akci. Odezva všech zúčastněných byla veskrze pozitivní.

Za pořadatele akce Mgr. Petra Hyšková, Mgr. Barbora Sojáková