Přeskočit na obsah

Společné schůzky Liberecké zdrávky s Technickou univerzitou v Liberci a Krajskou nemocnicí Liberec týkající se dlouhodobé spolupráce

Ve dnech 22. 03. 2021 a 19. 05. 2021 proběhla významná jednání vedení naší školy se zástupci TUL a to Fakulty zdravotnických studií, Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické (katedry chemie) a zástupci laboratoří Krajské nemocnice Liberec a. s. (KNL a. s.).

Jednání se zástupci Fakulty zdravotnických studií byla iniciována vedením fakulty TUL s cílem nabídnout novou vzájemnou spolupráci podpořenou Memorandem o spolupráci v kontextu podpory nelékařských profesí v rámci TUL, Fakulty zdravotnických studií a SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec. Došlo k vyslyšení a přívětivé odezvě v nastolení nové spolupráce a plánu navazujících pracovních schůzek nad jednotlivými možnostmi kooperace, které povedenou k vytvoření memoranda.

Společná schůzka pracovníků katedry chemie a KNL a. s. se zástupkyní pro VOŠ naší školy a ředitelky školy byla koncipována jako koordinační příprava zahájení výuky nového společného oboru VOŠ Diplomovaného zdravotního laboranta.

Obě jednání byla velmi konstruktivní a tvůrčí. Všichni se na nově nastolenou vzájemnou spolupráci moc těší a věří, že bude reflektovat potřeby saturace kvalitních pracovníků ve zdravotnictví, kterých je v současných i budoucích časech velmi potřeba.

Mgr. Jana Urbanová
ředitelka školy