Přeskočit na obsah

Poznávací exkurze do Žitavy (Zittau)

Období písemných maturit, které na naší škole probíhalo minulý týden, je vhodné pro pořádání různých exkurzí a jiných aktivit, jež vhodně doplňují běžné vyučování. Rozhodl jsem se uskutečnit poznávací exkurzi do Žitavy (Zittau). Žitava je německé město s bohatou historií, která je velmi úzce propojena s historií našeho státu. Za zmínku stojí například činy českého krále Přemysla Otakara II., který Žitavě udělil městská práva a při své návštěvě roku 1255 určil, kde budou vystavěny městské hradby. Bohužel historický vývoj nebyl k Žitavě příliš nakloněn a její význam časem upadal. Během naší exkurze jsme si prohlédli zajímavé a významné historické památky. Uveďme např. historickou radnici, kostel sv. Jana (Johanniskirche), Johanneum (budova gymnázia), solnici (Salzhaus) a mnoho historických kašen.

Kromě toho jsme obdivovali i Grüner Ring, což je pás parků kolem historického centra Žitavy. K zahradní architektuře počítáme i květinové hodiny (Blumenuhr) se zvonkohrou s porcelánovými zvonky. Bohužel během naší návštěvy probíhala rekonstrukce těchto dvou zajímavostí. Během putování po Žitavě jsme se příležitostně zastavovali na určitých místech, kde jsme si v rámci „jazykového koutku“ rozšiřovali naše znalosti němčiny. Němčinu jsme také intenzivně využili při krátkém rozchodu, kdy byla příležitost ověřit si jazykové dovednosti v tématu nakupování.

Pevně věřím, že exkurze studentům pomohla blíže poznat město našich německých sousedů a přiblížit život v zemi, jejíž jazyk se ve škole učí. Vzhledem k zájmu účastníků, kterých bylo během tří dnů 69, mohu slíbit, že se pokusím připravit i další exkurze do jiných německých měst.

Mgr. Petr Němec
Učitel německého jazyka, organizátor exkurze

Zde několik postřehů ze zpětné vazby od našich žáků – účastníků exkurze:

„Jedna z věcí, co mě hned zaujala, bylo gymnázium. Budova vypadala nádherně. Věž se zvony mu dodávala jakousi kouzelnou atmosféru.“ – Jana Bažantová 2.ZAA

„Pan učitel nám připravil krásnou a naučnou prohlídku tohoto města. Moc se mi toto malé město líbilo. Nejvíce se mi líbil Grüner Ring, kde dříve na jeho místě byly hradby. Také mě fascinoval kmen obřího stromu z období třetihor, který původně sahal do výšky asi třikrát větší než místní gymnázium.“ – Michaela Šustrová 2.ZAA

„Vůbec jsem o Žitavě netušila to, že se po bitvě na Bílé hoře stala jedním z protestanských center. A také jsem si myslela, že je to malé městečko, ale když jsem se dozvěděla, že tam žije 25 tisíc obyvatel, tak jsem změnila názor. … Na celém výletě v Žitavě se mi asi nejvíce líbily hodiny vyrobené z kytek, ale škoda byla, že jim chyběl ciferník. I když nám zrovna počasí nepřálo, tak si myslím, že jsme si výlet všichni užili.“ – Michaela Čečatková 1.ZAC

„Na závěr si myslím, že jsme si odnesli spousty zajímavých informací o Žitavě, které se nám můžou hodit. Všichni jsme si to užili. A jsem ráda, že jsme jeli zrovna do německy mluvící země, aspoň jsme mohli komunikovat německy a to je dobré pro nás maturanty.“ Diana Hajerová 2.ZAA

„Pan Němec nám u každé zajímavosti např. staré stavby nebo německého slovíčka vždy pověděl velice zajímavý výklad a ptal se nás u toho na otázky. Nejvíce se mi na exkurzi líbilo tamní gymnázium a u toho byl strom z třetihor, což mě velice zaujalo.“ – Veronika Rejcová 2.ZAA

„Nejvtipnější část výletu nastala ve chvíli odjezdu. Podařilo se nám nastoupit do vlaku, který nemířil do Liberce, ale bůh ví kam. Byli jsme donuceni vystoupit v německé vesničce, jejíž jméno si však bohužel nepamatuji. Čekali jsme dlouhých třicet minut na vlak, který jel zpět do Žitavy a dále jsme pokračovali do rodného města, tentokrát již správným vlakem. … Na tento nešťastný nástup do vlaku budu ještě velmi, velmi dlouho vzpomínat.“ – Klára Nováková 2.ZAB

„Zakončení výletu asi všechny překvapilo v okamžiku, kdy jsme nastoupili do špatného vlaku a projeli se úplně na druhou stranu, než jsme plánovali. Ale jelikož už přestalo pršet a dokonce začalo svítit sluníčko, tak to nijak nevadilo. Udělali jsme si fotku, povídali si, zasmáli se a čekání na vlak uteklo vcelku rychle. A myslím, že ti, kteří nejeli, přišli o hezký a vtipný zážitek.“ – Daniela Landfeldová 2.ZAB

„Také jsme viděli Robur, což je starý náklaďák, který se vyráběl v Žitavě, a na nádraží byla stará parní mašina, kterou jsme viděli přijíždět a i jsme se u ní vyfotili. Nejvíc mě asi zaujali zvláštní panáčci na semaforech a také to, že tam na semaforech není pro auta zelená. Výlet se mi líbil a určitě bych někdy chtěla jet do Žitavy znovu.“ – Andrea Skrbková 2.ZAC

„Celkově se mi tato exkurze velice líbila, jelikož jsme zašli i do uliček, do kterých jsem se při jiných návštěvách neodvážila projít. Díky za tento krásný den (i přes tu zimu), příjemně jsem si ho užila.“ – Markéta Fabiánová 2.ZAC

„Dle mého názoru se exkurze velmi povedla. Chválím výběr města, pěkné i zajímavé místo, kde jsme měli možnost si jak zopakovat jazyk, tak nás neminula dějepisná vložka či trocha biologie. V Žitavě jsem byla poprvé a viděla jsem vše, co jsem potřebovala. Bylo toho tak akorát, žádné zbytečné zdlouhavé chození a hlavně nikdo neremcal, což se nestává příliš často (tleskám). Dále pak chci vyzdvihnout celkovou organizaci, která proběhla dle mého názoru v pořádku (nic nám neujelo, nikdo se neztratil, nikdo nepřišel k újmě peněžní či na zdraví apod.)“ – Michaela Zahálková 2.ZAC

„Komunikace se zdejším obyvatelstvem je pro ně velmi vtipná, protože když jsem na ně promluvila, začali se usmívat, pro mě bylo hlavní to, že mi rozuměli, co si přeji.“ – Iva Pilecká 2.ZAC

„Určitě bych uvítala další takovou exkurzi a myslím si, že nejsem sama. :-)“ – Valerie Chlupsová 2.ZAA

Štítky: