Přeskočit na obsah

Zlepšování manuální zručnosti pomocí origami

V rámci praktické výuky žáci vypracovávají kazuistiky, pracovní listy s odbornou tématikou, opakují odbornou teoretickou látku a píší testy. Trochu hůře se procvičuje manuální zručnost a proto jsem žákům zadala vytvořit origami. Jak se žákyně 3. ZAC úkolu zhostily, je vidět na obrázcích.