Přeskočit na obsah

Kurzy pro veřejnost

Na tomto místě naleznete informace týkající se nabídky specializačních vzdělávacích kurzů pro veřejnost organizovaných přímo naší školou nebo ve spolupráci s jinými institucemi.

Kurzy pro veřejnost v roce 2020-2021

Prosíme, sledujte naše webové stránky, jakmile budeme mít bližší informace, bude zde spuštěn online dotazník k přihlášení.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mail nikola.subrova@szs-lib.cz

Kurz „Sanitář“

VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ SITUACI ODSUNUTO NA NEURČITO: Vzkaz garanta kurzu
V Liberci, 19.10.2020, Mgr. Jitka Teplá

Absolvent kurzu je připraven k výkonu povolání Sanitář se znalostí rozsahu svých činností, své odpovědnosti i kompetence a své role v rámci týmu. Výstupní vědomosti a dovednosti sanitáře tj. profesní kompetence, jsou rozděleny na obecné a odborné vycházející z platné legislativy vyhlášky č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Organizace vzdělávání:

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář je koncipován modulovým způsobem vzdělávání. Moduly na sebe plynule navazují, umožňují propojení teorie s praxí.

Teoretická výuka v počtu 100 hodin probíhá na SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec ve dnech úterý, čtvrtek a sobota. Úterý a čtvrtek bude probíhat výuka v odpoledních hodinách v celkové hodinové dotaci 4 vyučovací hodiny denně (14,00 – 17,10 hodin), sobotní výuka v délce 7 vyučovacích hodin – dopolední a odpolední hodiny (8,00 – 14,15 hodin). Týdně celkem 15 vyučovacích hodin. Standardní doba vzdělávání v teoretické části kurzu je přibližně 7 týdnů.

Praktická výuka v počtu 80 hodin probíhá v akreditovaných partnerských nemocnicích.

Vstupní podmínky:

Organizaci kurzu včetně přihlášky zajišťuje Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace – středisko pro vzdělávání dospělých: Kurz sanitář

Účastník musí současně s přihláškou doložit: věk min. 18 let, doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání „Sanitář“, doklad o ukončení ZŠ, doklad o očkování – min. 2 vakcíny proti hepatitidě typu B

Průběžné podmínky:

  • absolvování teoretické výuky v rozsahu 100 hodin
  • absolvování praktické výuky v rozsahu 80 hodin na pracovišti akreditovaného zařízení
  • do celkového počtu hodin se započte nejvýše 15 % omluvené absence z hodin praktického vyučování a omluvenou absenci z hodin teoretického vyučování

Výstupní podmínky, ukončení kurzu:

  • splnění předepsaných studijních povinností
  • absolvování závěrečné zkoušky

Kurz organizuje Centrum vzdělanosti Libereckého kraje ve spolupráci s naší školou.

Více informací naleznete přímo u organizátora zde: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – kurz Sanitář

Další informace: Anotace, organizace a učební plán kurzu Sanitář