Kurzy pro veřejnost

Na tomto místě naleznete informace týkající se nabídky specializačních vzdělávacích kurzů pro veřejnost organizovaných přímo naší školou nebo ve spolupráci s jinými institucemi.

Kurzy pro veřejnost v roce 2019-2020

Prosíme, sledujte naše webové stránky, jakmile budeme mít bližší informace, bude zde spuštěn online dotazník k přihlášení.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mail nikola.subrova@szs-lib.cz

Jak to bylo s kurzy pro veřejnost v roce 2016-2017?

V minulém období naše škola nabídla a realizovala následující kurzy pro veřejnost:

Baby masáž, Český jazyk, Trénink paměti, První pomoc, Příprava k porodu, Relaxační metody.

Veřejných kurzů pořádaných naší Zdrávkou se zúčastnilo celkem 18 frekventantů.

Kurz “Sanitář”

16. 3. 2020 – Na základě vyhlášení nouzového stavu v ČR se do odvolání přerušuje teoretická výuka kurzu Sanitář, která se konala na naší škole. Jakmile nám situace dovolí opět vrátit výuku do školních prostor, budeme Vás ihned kontaktovat. Sledujte prosím i naše webové stránky. Děkujeme za pochopení.

Absolvent kurzu je připraven k výkonu povolání Sanitář se znalostí rozsahu svých činností, své odpovědnosti i kompetence a své role v rámci týmu. Výstupní vědomosti a dovednosti sanitáře tj. profesní kompetence, jsou rozděleny na obecné a odborné vycházející z platné legislativy vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Kurz organizuje Centrum vzdělanosti Libereckého kraje ve spolupráci s naší školou.

Více informací naleznete přímo u organizátora zde: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – kurz Sanitář

Další informace: Anotace, organizace a učební plán kurzu Sanitář

Kurz “Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných”

Účastník kurzu je připraven k výkonu povolání “Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných” se znalostí rozsahu svých činností, své odpovědnosti i kompetence a své role v rámci týmu. Je teoreticky i prakticky připraven zajistit zdravotní péči a přednemocniční neodkladnou péči v rámci dopravní služby v běžných situacích i při mimořádných událostech. Pochopí základní funkce organismu a jejich souvislosti. Osvojí si etické zásady, psychologický a empatický přístup k nemocným a raněným.

Kurz organizuje Centrum vzdělanosti Libereckého kraje ve spolupráci s naší školou.

Kurz “Masér pro sportovní masáže a působnost mimo oblast zdravotnictví”

Účastník kurzu zná základy anatomie; fyziologie, zná a ovládá základní hmaty pro sportovní a klasické masáže; zná základy komunikace s klientem; zná a ovládá základy tapovací techniky a její využití; zná pravidla bezpečnosti práce na pracovišti; ví, že nesmí diagnostikovat a využívat léčebných (terapeutických) masáží a technik.

Akreditace kurzu

Kurz organizuje naše škola.