Přeskočit na obsah

Sdělení ředitelky školy ohledně výuky v termínu od středy 7. 10. 2020

——————————————————————————————————————

SDĚLENÍ VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM/STUDENTŮM/RODIČŮM A ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM LIBERECKÉ ČÁSTI NAŠÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY:

Od středy 7. 10. 2020 se výuka přesouvá do distanční formy s výjimkou praktického vyučování. Praktické vyučování u našich sociálních partnerů i praktické činnosti probíhající v učebnách školy a budou realizovány dle platného rozvrhu.

Viz sdělení pana hejtmana a sdělení Krajské hygienické stanice.

V Liberci, dne 5. 10. 2020
Mgr. Jana Urbanová – ředitelka školy

——————————————————————————————————————