Přeskočit na obsah

Nový účet Sdružení zákonných zástupců a přátel školy a informace o příspěvcích a platbách pro školní rok 2023-2024

Nové číslo bankovního účtu Sdružení je: 131-1520650247/0100

Platby za žákyně/ky SŠ na školní rok 2023-2024 plaťte ve výši 750,- Kč do 15. 11. 2023 s uvedením variabilního symbolu (kód žáka/kyně), a do zprávy pro příjemce uvádějte JMÉNO ŽÁKA/KYNĚ a TŘÍDU.

Platby za studenty/ky VOŠ na školní rok 2023-24 plaťte ve výši 350,- Kč do 15. 11. 2023 s uvedením variabilního symbolu (kód studenta/ky) a do zprávy pro příjemce uvádějte JMÉNO STUDENTA/KY a TŘÍDU.

21. 9. 2023, v Liberci, Mgr. Jana Urbanová, MBA – ředitelka školy

Více informací o Sdružení se můžete dozvědět zde.