Přeskočit na obsah

Během maturitního studia u nás získáte výuční list a díky zkrácenému studiu můžete vystudovat VOŠ za dva roky

Liberecká zdrávka od letošního školního roku nastoupila na zcela novou cestu. „Výuční list a zároveň maturitu, zkrácené studium na vyšší odborné škole, to vše je a bude pro naše žáky realita,“ vyzdvihla ředitelka SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec Mgr. Jana Urbanová, MBA s tím, že kratší studium s oficiálními výstupy přináší rychlejší zařazení zdravotnického pracovníka na trh práce.

A jak si novou cestu představit v realitě? Žáci maturitního oboru Praktická sestra, kteří nastoupili na Libereckou zdrávku od školního roku 2022/2023, navíc mohou po třech letech studia složením závěrečné zkoušky získat výuční list v oboru Ošetřovatel. Po čtyř letech studia je pak čeká klasická maturita. Ani zde jejich nová cesta nemusí končit. Pokud si zvolí vyšší odbornou školu, nastupují již přímo do druhého ročku tříletého studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Po šesti letech studia se tak naši žáci mohou pyšnit výučních listem, maturitou i získaným titulem diplomovaného specialisty. Zajímavou novinkou by se pro absolventy vyššího odborného vzdělávání mělo stát také zařazení do stejné platové třídy jako u zdravotnický nelékařů bakalářského studia.

„Soustavně sledujeme trendy ve vzdělávání, jdeme s dobou a nebojíme se novinek. Snažíme se našim žákům i studentům nabídnout přesně to, co ve svém pracovním životě co nejvíce zužitkují. A třeba se tato forma zkrácení do budoucna otevře ještě Diplomované dětské sestře nebo Diplomovanému zdravotnímu laborantovi = my jsme připraveni!“ uzavřela ředitelka SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec Mgr. Jana Urbanová, MBA.