Přeskočit na obsah

Zdravý zoubek 2015

Již tradičně se naše škola zapojila do programu Zdravý zoubek, který je zaměřen na prevenci zubního kazu u dětí v mateřských školách, žáků základních škol a dospělé.

Trocha faktů o našich zubech

Současné studie stále ukazují na vysoký stav kazivého chrupu u dětí a mládeže v naší populaci ČR. Prevence u mládeže by měla obsahovat uvědomění si za své zdraví a naučit efektivní čištění zubů. O orálním zdraví dětí a mládeže rozhoduje účinnost primárně preventivních opatření, kterých se dětem dostává především v rodinách, dále pak v kolektivních předškolních zařízeních a stomatologických zařízeních.

Naším programem se snažíme již několik let výrazně ovlivnit další vývoj zdraví zubů dětí v MŠ, žáků ZŠ i dospělých v Libereckém kraji od roku 2003.

Všichni zúčastněni při realizaci projektu obdrží zubní kartáček a další propagační materiál. Pro zájemce z řad žáků a dospělých je vždy přichystaná oblíbenou detekce zubního plaku pomocí detekčních tablet Paro či Curapox.

Program realizují odborně proškolení studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Liberec, studenti Stření zdravotnické školy Turnov. Cíl programu je i v zapojení těchto studentů do prevence zubního kazu.

Vyhodnocení projektu Zdravý zoubek 2015

Při přípravě projektu Zdravý zoubek 2015 bylo v plánu proškolit 400 žáků v ZŠ, 1 500 dětí v MŠ a 100 dospělých v Libereckém kraji. Celkem bylo proškoleno 1 493 dětí v MŠ. Celkem bylo proškoleno 405 žáků ze ZŠ. Celkem bylo proškoleno 98 dospělých v Libereckém kraji. Počet proškolených dětí v MŠ, žáků ZŠ a rodičů programem Zdravý zoubek 2015 je 1 996. Celkem 31 studentů zodpovědně realizovalo program.

Program byl realizován v MŠ: Mateřská škola „Čtyřlístek“, „Motýlek“, „Korálek“, „Srdíčko“,„Rosnička“,„Kamarád“,“Sedmikráska“,„Srdíčko“,„Klubíčko“,„Barvířská“, „Delfínek“, „Světýlko“, „Beruška“.

Mimo Liberec to byly školky: Chotyně, Bílý Kostel.

V Turnově a okolí: MŠ Alešova, Bezručova, 28.října, Palacha, Paceřice, Jivina, Ohrazenice

Program byl realizován v ZŠ v Liberci: U Soudu, Lesní, Vrchlického, Broumovská, Gollova.

Mimo Liberec to byly školy: Stráž nad Nisou.

V Turnově: ZŠ 28.října, Skálova, Jivina.

Dospělé osoby byly proškoleny v průběhu realizačního období.

Personální zajištění projektu

  • Mgr. Jana Stejskalová (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec),
    organizátorka programu, zajištění realizace programu v Liberci
  • Mgr. Eva Tižková (Střední zdravotnická škola Turnov) zajištění realizace programu v Turnově
  • Studenti (SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec a SZŠ Turnov)

Internetové stránky programu:

www.zdravyzoubek.cz