Přeskočit na obsah

Crossing Borders – Projekt den po dni

2. TÝDEN PROJEKTU

Druhý týden pobytu norských studentů a jejich doprovodu byl věnován návštěvě Prahy. Exkurze po historicky významných místech umožnila shlédnout Obecní dům, Prašnou bránu, Celetnou ulici a Staroměstské náměstí. Samozřejmostí byl i Orloj. Trasa pak pokračovala na Karlův most, odkud měli návštěvníci výhled na scenérii Pražského hradu, Národního divadla, Kampy, Petřína a celé řady dalších úžasných míst. Studenti prošli přes Malou stranu a vystoupali po Zámeckých schodech na Pražský hrad. Pak prošli kolem katedráli Svatého Víta a opět po Zámeckých schodech k Valdštejnské jízdárně. Následoval přesun metrem na Václavské náměstí, jehož dominantou je socha svatého Václava a Národní muzeum.

Zpestření programu zajistila návštěva jablonecké firmy na výrobu vánočních ozdob Ornex. Průvodce firmou seznámil studenty s českou tradicí zdobení vánočních stromků skleněnými ozdobami. Zároveň jim vysvětlil

Pokračovat ve čtení: Crossing Borders – Projekt den po dni

historii výroby ozdob a samotné profese v okolním regionu a provedl je celým provozem. Studenti si mohli vyzkoušet některé techniky zdobení ozdob. Odpolední program byl věnován nahlédnutí též do regionální produkce, tentokrát piva. Studenti navštívili pivovar Konrád, kde se seznámili s celým procesem výroby. Měli možnost ochutnat výsledný produkt zpracování českého chmele. Způsob pěstování a sklízení chmele jim byl vysvětlen již při cestě do Terezína, protože skupina projížděla kolem chmelnic v okolí Litoměřic.

Odborný program věnovaný exkurzi do liberecké nemocnice byl naplánován na středu. Téma bylo zvoleno z oblasti intenzivní péče, protože standardní péče poskytovaná základními obory je skoro stejná jako v Norsku, liší se jen stavební uspořádání. To, co nemají všude, je hyperbarická komora, kterou nás provedla Bc. Michaela Brynychová, sestra pracující na oddělení anesteziologie a resuscitace (ARO) a zároveň vyučující liberecké zdravotnické školy. Odborný výklad doplnila Marie Hájková, DiS., naše absolventka. Studentům byl představen princip a specifika fungování hyperbarické komory, přínosy pro pacienty, přístrojové vybavení pro bezpečný provoz, ale i možná rizika. Studenti pak měli možnost v malých skupinkách nahlédnout přímo na oddělení ARO. Poté jsme pokračovali na heliport, kde jim sestřičky představili činnosti, které je nutné zajistit při příjmu pacienta dopraveného leteckou záchrannou službou.
Náročný program byl odlehčen odpoledním programem v IQ Landii. Zde si studenti mohli vyzkoušet celou řadu přírodovědných a technických programů, které slouží nejenom k pobavení návštěvníků, ale i ke vzdělávání.

Představení aktivit podniku Diamo umožnila čtvrteční exkurze do tohoto podniku. Návštěvníkům byla představena velká část práce v oblasti zahlazování následků hornické činnosti. Během exkurze jim byly popsány likvidační, sanační a rekultivační práce, na které se firma nyní zaměřuje. Dříve byly aktivity podniku spojeny spíše s těžbou, úpravou a zpracováním radioaktivních nerostů.
Zpáteční cesta byla zpestřena návštěvou zámku Lemberk, který vytvořil přirozený protiklad průmyslovému podniku, který studenti navštívili dopoledne. Původně gotický hrad ze 13. st., který byl v 16. st. přestavěn, představil historickou architekturu použitou u mnoha dalších zámků v Čechách. Interiér návštěvníky oslnil, protože s něčím podobným se v Norsku nesetkají.

Poslední společný den byl naplánován tak, aby měli studenti možnost navštívit unikátní stavbu Ještědsko-kozákovského hřebenu sloužící jako hotel s restaurací, vyhlídkou a vysílačem. Tato aktivita se nakonec nekonala a studenti se svým doprovodem zvolili individuálnější program. Ti, kteří o víkendu nenavštívili ZOO nebo botanickou zahradu, zamířili tam. Odpolední a podvečerní čas byl věnován rozlučkovým aktivitám, mezi které patřila i ochutnávka místní kuchyně, regionálního piva a vína z Moravy.

5. DEN PROJEKTU A VÍKEND

Návštěva liberecké radnice zpestřila norským návštěvníkům pobyt v Liberci. Prohlídka historické výzdoby interiéru a výhled do okolí z věže udělal účastníkům projektu velkou radost.

Druhá půle pracovního dne byla věnována odborné exkurzi do mateřské školky Srdíčko, kde byli norští studenti zapojení do aktivit s dětmi. Viděli pedagogickou práci s inkluzí dětí s jiným mateřským jazykem, individuální přístup nejen k handicapovaným a porovnávali metody přístupu v předškolní výchově u nás a v Norsku.

Následovala návštěva zařízení pro klienty s demencí Vila Vitae. Zařízení je vybaveno dobovým nábytkem evokujícím domácí prostředí. Prohlídka byla obohacena komunikací s klienty i pečujícím personálem. Norští studenti i pedagogové se zaujetím diskutovali o specificích péče u klientů s demencí.

Sobota byla pro všechny volným dnem. Neděle pak proběhla v duchu navazování úzkých vztahů mezi norskými a českými studenty. Aktivita byla nazvána „Family time“, kdy norští studenti strávili neděli v rodinách českých studentů.

4. DEN PROJEKTU

Čtvrtý den byl opět rozdělen do několika částí. Na úvod představili žáci 2. ročníku oboru Praktická sestra výuku předmětu Ošetřovatelství. Norští studenti byli zapojeni do praktické výuky s nácvikem hygienické péče u pacienta na lůžku. Vyzkoušeli si i měření fyziologických funkcí.

Následovala ukázka výuky anglického jazyka na naší odborné škole. V odpoledních hodinách byli norští studenti, se svým doprovodem, seznámeni s aktivitami pracovníků Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Byla jim představena činnost výjezdních skupin, práce dispečerek přijímajících volání na číslo 112. Měli možnost shlédnout moderní techniku sboru a vyzkoušet si některou z nich.

Pro jednu kolegyni z Norska byla zorganizována speciální prohlídka Jedličkova ústavu, ústavu pro tělesně a mentálně postižené osoby. Česká studentka napomáhala s překladem. Prohlídka byla velmi poučná, ale zároveň trochu smutná.

3. DEN PROJEKTU

Program zaměřený na rozšíření znalostí České historie v kontextu Holocaustu byl naplánován na středu. Účastníci absolvovali exkurzi do Muzea ghetta v Terezíně, do Magdeburských kasáren a Malé pevnosti. Část z nich již mělo zkušenost z exkurze do Osvětimy. Získali tak ucelenější obraz hrůz, které tyto památky mají návštěvníkům nastínit, aby se z nich mohl svět poučit. Téma bylo velmi náročné, a to pro všechny přítomné.

2. DEN PROJEKTU

Program druhého dne byl rozdělen do 2 hlavních částí. Dopolední část byla věnována návštěvě libereckého muzea, které v poslední době prošlo rozsáhlou modernizací a renovací exteriéru i interiéru. Liberecké muzeum patří mezi nejstarší česká muzea. Myslíme si, že návštěvníkům může přinést řadu zajímavých srovnání zpracování světové historie, ale hlavně té české. Norští studenti tak měli možnost si prohlédnout i novou expozici hudebních automatů.

V odpoledních hodinách se účastníci projektu věnovali přípravě materiálů pro společné sdílení. V rámci projektu se podílejí na přípravě nové platformy eTwinningu. Jedná se o společenství evropských škol a nově vznikající platforma má umožnit ještě větší možnosti pro společnou komunikaci, spolupráci, sdílení zkušeností atd. Prozatím své podklady, postřehy, myšlenky, fotky a videa shromažďují na jiném, všem dostupném místě. Po spuštění nové platformy bude možné využít pro tyto aktivity právě eTwinning.

1. DEN PROJEKTU – ZAHÁJENÍ

Zahájení projektu Crossing Borders proběhlo na půdě školy za účasti všech aktérů: Mgr. Metelcové – koordinátorky projektu, Mgr. Urbanové – ředitelky školy, Mgr. Hoffmannové –zástupkyně ředitelky školy, Mgr. Vencelidesové – manažerky kvality, Mgr. Kopecké – vyučující psychologie a Mgr. Lukáčové jako vyučující humanitních předmětů. Za naší školu se účastní 12 žáků v zastoupení 5 žákyň liberecké zdrávky a 7 z odloučeného pracoviště v České Lípě.

Za Norskou stranu se projektu účastní 10 studentů v doprovodu 3 vyučujících.

Na zahájení promluvila ředitelka školy ke všem přítomným, představila ideu školy, typy studia a obory na škole. Doplnila informace o cílech projektu, který má pomoci zlepšit klíčové kompetence účastníků, přičemž bude brán ohled na potřeby pracovního trhu a posílit bilaterální spolupráci mezi Norskem a Českou republikou. Tato forma stínování je zaměřena převážně na všeobecné vzdělávání a částečně umožňuje nahlédnutí do odborného vzdělávání v oblasti výuky zdravotnických pracovníků v jednotlivých zemích.

Po předání drobných dárků norským studentům došlo k představení všech účastníků a upřesnil se plánovaný program.

Následovala aktivita s Mgr. Kopeckou, kdy účastníci absolvovali aktivity „Who am I?“. V odpoledních hodinách proběhla prohlídka města po nejzajímavějších historických místech Liberce od Valdštejnských domků, okolo liberecké radnice, divadla F. X. Šaldy, knihovny, Synagogy a libereckého bazénu směrem do Lidových sadů. Trasa pokračovala kolem Severočeského muzea, ZOO a botanické zahrady k Liberecké přehradě a kolem Liebigovy vily zpět ke škole. Večer proběhla společná večeře na půdě školy.

A toto o nás napsali naši norští přátelé na fcb:

Steinkjer upper secondary school cooperates with Johan Bojer upper secondary school in Leksvik in an EEA-grants project with the title “Crossing Borders” where Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická in Liberec in the Czech Republic is project leader.

On Sunday 11th of September 6 of our students and two teachers could finally travel to Liberec together with four students and one teacher from Johan Bojer upper secondary school.

Staff and students at Liberecká Zdrávka have given us a wonderful welcome. They have organized icebreaker activities, made really nice food for us, and the Czech students have guided us on a trip around the city Liberec.

The program for the next two weeks is varied and exciting. We look forward to it!

Thank you so much to our partner in the Czech Republic for your hospitality and friendliness: to the principal Jana and vice principal Petra, the teachers Ilona, Karolina, and Martina, who were all with us today, and a special thank you to Dana – international coordinator and our contact person at the school.