Přeskočit na obsah

Kontakty na poradenské služby

Linka důvěry Liberec

Pro uživatele, kteří se ocitli v krizi nebo v situaci, kterou prožívají jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující se sníženou schopností vlastními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout sami v potřebném čase.

Pro uživatele, kteří chtějí zůstat v anonymitě nebo potřebují okamžitou a nepřetržitou dostupnost služby.

Tel.: +420 485 177 177,  +420 485 106 464,  +420 606 450 044  NONSTOP
www.linka-duvery.cz

Bílý kruh bezpečí

Poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.

Tel.: +420 485 150 707, +420 605 952 852

e-mail: bkb.liberec@bkb.cz

www.bkb.cz

Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006

Modrá linka (linka důvěry)

Schránka internetového poradenství. Jedná se o způsob internetové komunikace, založený na web based message systému. Obdobně jako u e-mailu se klient na linku důvěry obrací písemně, svůj text však neodesílá, ale ukládá do speciální webové schránky pod svým přihlašovacím jménem a heslem. Zde si vyzvedne i odpověď.

Tel.: +420 549 241 010, +420 608 902 410
Skype: modralinka
e-mail: help@modralinka.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec

Poradna poskytuje odborné služby a pomoc při řešení poruch partnerských, manželských, rodinných a jiných mezilidských vztahů formou poradenství a terapie. Podílí se na řešení závažných společenských problémů, jako jsou násilí v rodinách, týrání a pohlavní zneužívání dětí, kriminalita mládeže, rasismus, alkoholismus a drogové závislosti, situace rodin nezaměstnaných, rodin se zdravotně handicapovaným členem, situace seniorů aj.

Tel.: +420 485 108 866, +420 485 103 190, +420 606 167 312
e-mail: rodpor.liberec@volny.cz
www.rpliberec.cz 

Středisko výchovné péče ČÁP

Středisko je školským zařízením poskytujícím preventivně výchovnou péči. Tuto péči poskytuje dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání (ambulantní či internátní formou).

Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha chování, ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy.

Tel: +420 482 750 807, +420 482 757 275, +420 728 145 169
e-mail: svp_lbc@centrum.cz
www.svp-lbc.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec

Poradna poskytuje bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství dětem, žákům a studentům ve věku od 3 do 19 let z okresu Liberec

Tel.:  +420 482 710 517, +420 731 488 235
e-mail: info@pppliberec.cz
www.pppliberec.cz