Home » Aktuality » Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Praktická sestra pro školní rok 2020-2021

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Praktická sestra pro školní rok 2020-2021

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY VYHLÁŠENÉ VÝSLEDKY NA PRACOVIŠTI LIBEREC:

Vyhodnocené výsledky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k dnešnímu dni neobsahují uchazeče, kteří mohou konat zkoušku v náhradním termínu 23. června 2020Výsledky ostatních uchazečů přijímacího řízení se zveřejňují dle běžného postupu. Dotčeným uchazečům, kteří mohou konat zkoušku v náhradním termínu v celkovém počtu 29 uchazečů je třeba „držet“ místo pro náhradní termín, obdobně jako při standardní omluvě uchazeče z řádného termínu. Proto prozatím výsledková listina obsahuje 43 přijatých uchazečů a ostatní uchazeči musí být nepřijati. K definitivnímu naplnění kapacity do počtu 72 přijatých uchazečů dojde po vyhodnocení uchazečů z náhradního termínu nejspíše 26. 06. 2020 po vyhodnocení výsledků Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

V Liberci, 16. 6. 2020, Mgr. Jana Urbanová, ředitelka školy

Seznam přijatých uchazečů – Liberec

Seznam nepřijatých uchazečů – Liberec

Seznam přijatých uchazečů – Česká Lípa

Seznam nepřijatých uchazečů – Česká Lípa

Archiv školního blogu