Přeskočit na obsah

Ústřední kolo Psychologické olympiády

Liberecká zdrávka se v letošním roce stala realizátorem Ústředního kola psychologické olympiády. Záštitu nad touto nádhernou akcí, kdy garantem byla Česká asociace sester samotnou akci zahájila přímo prezidentka asociace PhDr. Martina Šochmanová, MBA, převzal člen Rady Libereckého kraje pro resort zdravotnictví Mgr. Vladimír Richter. Téma, „Jak jsem překonal sám sebe“ nabídlo mnoho pohledů všech jedenácti účastníků z celé České republiky. Ani publikum nebylo ledajaké, skládalo se z našich žáků prvních ročníků oboru Praktická sestra, kteří získali vynikající inspiraci třeba i pro svůj život. Nejednou se díky jednotlivým prezentacím zalesklo oko posluchačů, mnohokrát se sálem liberecké ZUŠ rozezněl smích….A jak to dopadlo? 1. příčka patří Jihočeskému kraji. 1. místo obsadila Štěpánka Kleinová ze SZŠ a VOŠ České Budějovice, 2. místo získala Karolína Tůmová ze SZŠ Vinohrady a 3. místo Daniel Talanda ze SZŠ a VOŠ Kolín. Čestná uznání pak náležela Nikole Gottfriedové ze SZŠ Kyjov a Dominice Olivové ze SŠZS Chrudim. Velká poklona bezesporu náleží všem soutěžícím, kteří předvedli excelentní výkony, poděkování míří také ke všemu učitelskému a neučitelskému doprovodu soutěžících, velké díky putuje hodnotící komisi, která neměla lehké rozhodování, pěveckému sboru Severáček a samozřejmě všem sponzorům. No a pak to největší poděkování, všem realizátorům ústředního kola v čele s Mgr. Ilonou Kopeckou.

A pozor, tajemství prozrazeno – příští rok je tématem psychologické olympiády „Tajemství komunikace.“