Přeskočit na obsah

Schůzka s rodiči žáků budoucích ročníků

Vážení rodiče,

každý rok pořádáme schůzku určenou pro zákonné zástupce našich budoucích žáků. Na této schůzce jsou prezentovány informace týkající se studia na naší škole, jako jsou například organizační záležitosti, studijní plány, plánované akce školy nebo třeba požadavky na učebnice.

Jste srdečně zváni.

Aktuální info k termínu: červen 2023 – bude upřesněno

Témata k seznámení

  • seznámení se s organizací školního roku
  • seznámení s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů
  • seznámení s průběhem a zajištěním připravovaných harmonizačních dnů
  • činnost SZZP z. s.
  • informování o možnosti nákupu učebnic se zvýhodněnou cenou přes knihovnu školy

Mgr. Jana Urbanová,
ředitelka školy