Přeskočit na obsah

Soutěž v anglickém jazyce 2019 – školní kolo

Tradiční lednovou událostí na Liberecké Zdrávce i jiných středních školách je školní kolo Soutěže v anglickém jazyce. V letošním ročníku se zúčastnilo 19 účastníků, kteří museli svou angličtinu otestovat vůči nelehkým receptivním i produktivním jazykovým úlohám. Nejlepší účastník postoupil do krajského kola soutěže. Všem účastníkům náleží úcta, naučit se cizí jazyk není nic lehkého a jednou z možností jak si svou angličtinu otestovat je právě soutěž 😉

Co jste museli letos zvládnout?

Test na poslech a čtení s porozuměním

Úroveň obou cvičení byla Upper-intermediate (B2). Pokud jste opravdu velmi zvědaví, mrkněte do následující publikace, odkud byla cvičení pro školní kolo převzata:

 • OXENDEN, Clive a Christina LATHAM-KOENIG. New English file: upper-intermediate student’s book. Oxford: Oxford University Press, 2008. Oxford English. ISBN 9780194518420.
  • Poslech: str. 67/CAN YOU UNDERSTAND THESE PEOPLE – a, b
 • OXENDEN, Clive, Jane HUDSON a Christina LATHAM-KOENIG. New English file: upper-intermediate : workbook. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 9780194518451.
  • Čtení: str. 5/2 b, d + str. 17/1 b, c

Mluvení po dobu 3 minut na vylosované téma bez přípravy

Pro letošní ročník si účastníci mohli vylosovat z následujících témat:

 • MY OPINION ON FAKE NEWS
 • MY OPINION ON INSTAGRAMMING
 • MY OPINION ON TAKING SELFIE PHOTOS
 • HOW TO MAKE MY ENGLISH BETTER – MY TIPS, MY ADVICE
 • INTROVERT AND EXTROVERT PEOPLE – WHAT I THINK OF THEM
 • A STORY I USUALLY TELL EVERYONE
 • THE STORY OF MY FAVOURITE TV SERIES
 • REAL WORLD VS. ONLINE WORLD – MY OPINION
 • I LOVE VS. I HATE
 • FAMILY OR CAREER? MY OPINION
 • IF YOU DON’T HAVE A SOCIAL MEDIA ACCOUNT, YOU DON’T EXIST – YOUR OPINION

Vítězové školního kola

 1. místo Nicolette Schelzigová (3. ZAC) – postup do krajského kola
 2. místo Lea Němečková (3. ZAB)
 3. místo Karolína Svobodová (2. ZAC)

Všem účastníkům soutěže vzdáváme čest, vítězi patří gratulace. Well done 🙂

Za předmětovou komisi humanitních předmětů
Jiří Kozák a Pavla Jakschová