Přeskočit na obsah

Podívejte se, jak jsme se měli na soustředění třetích ročníků oboru Zdravotnický asistent před souvislou praxí

Třídy 3. ZAA a 3. ZAB se ve dnech 26. – 27. 5. 2016 zúčastnily soustředění před souvislou praxí. Tato akce je každoročně pořádána ve spolupráci PK PSK, PK OSE a metodičky prevence rizikového chování Mgr. B. Sojákové jako prevence záškoláctví. Hlavním tématem tohoto soustředění bylo poskytnout žákům maximum informací pro bezproblémové zvládnutí souvislé praxe, která je na konci třetího ročníku čeká a během níž odpracují 20 dní (každá 7 hodin) ve smluvních zdravotnických zařízeních. Akce se odehrávala v rekreačním středisku Jizerky v Bílém Potoce pod Smrkem.

Odborný program byl složen z bloků:

  • Prevence vertebrogenních potíží v práci zdravotníka – škola zad (Mgr. Černohousová, Mgr. Macounová)
  • Agrese, agresivita a možnosti sebeobrany ve zdravotnické praxi (externista p. Steklý- instruktor Karatedó)
  • Psychohygiena a metody relaxace (Mgr. Hyšková, Mgr. Sojáková)
  • Organizace souvislé praxe (Mgr. Hyšková, Mgr. Teplá)
  • Interpersonální vztahy, konflikty ve zdravotnictví a jejich prevence (Mgr. Macounová, Mgr. Sojáková)

Akce přispěla k posílení školního klimatu, ke stmelení třídních kolektivů a shrnutí nejdůležitějších požadavků pro absolvování souvislé praxe. Program akce byl doplněn o pobyt v přírodě, rekreačně sportovní aktivity a táborák. Pozitivní hodnocení ze strany žáků bylo potvrzeno písemným vyjádřením drtivé většiny zúčastněných.

V Liberci, 15.6 2016 Mgr. Barbora Sojáková, Mgr. Petra Hyšková

Shlédněte krátké video z nácviku sebeobrany 😉