Přeskočit na obsah

Školní kolo Psychologické olympiády 2019 „Síla okamžiku“

Školního kola se zúčastnilo 11 žáků z druhých a třetích ročníků oboru zdravotnický asistent. V odborné komisi zasedla Mgr. Alena Poláková, Mgr. Dana Metelcová, Mgr. Jolana Strnadová, Bc. Monika Konášová a Eliška Havlová za žáky. Soutěž proběhla pod taktovkou Mgr. Ilony Kopecké, vedoucí předmětové komise Psychologie a komunikace. Na úvod přítomné pozdravila Mgr. Jana Urbanová, ředitelka školy. Soutěžící svými prezentacemi dojali, rozesmáli, překvapili i inspirovali. Přestože letošní téma bylo velmi náročné na zpracování a mnozí soutěžící se nevyhnuli osobnímu, často bolestnému příběhu, lze konstatovat jediné tvrzení – naši žáci jsou opravdu dobří a svým vystoupením každý sám za sebe soutěž vyhrál. Jako každý rok měla porota velkou práci s výběrem vítězů. Nakonec dospěla k závěru:

  • 1. místo – postupové Zuzana Malečková
  • 2. místo – postupové Michaela Červenclová
  • 3. místo – nepostupové – Zuzana Valášková

Regionální kolo se koná v březnu na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Mostě.

Ilona Kopecká