Přeskočit na obsah

Školní kolo psychologické olympiády 2015-2016

V dnešním dni proběhlo školní kolo již tradičně pořádané psychologické olympiády. Tématem pro letošní ročník psychologické olympiády bylo: „Životní motto, kterým se řídím“. Do třídního kola soutěže se zapojili všichni žáci 2. a 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent.

Hodnotící komise byla složená z odborníků, kteří s naší školou opakovaně spolupracují: p. Alena Poláková – vrchní sestra dětské psychiatrie Krajské nemocnice Liberec, a.s., Mgr. Jolana Strnadová – manažerka komunikace a psychosociální péče Krajské nemocnice Liberec, a.s., p. Jiří Suchánek – instruktor soběstačnosti Krajské nemocnice Liberec, a.s. Komisi doplnila Mgr. Dana Metelcová – výchovná poradkyně naší školy a Barbora Ottová, studentka naší školy, která z našeho školního kola postoupila až do celostátního kola soutěže.

Komise měla velmi nelehký úkol rozhodnout pořadí soutěžících, neboť všechny práce byly velmi zdařilé a žáci se kvalitně připravili. Po dlouhé diskusi bylo vyhlášeno pořadí:

1. místo: Anastasia Sherstobitová
2. místo: Karolína Daňková
3. místo: Andrea Hrubá

Žákyně na prvních dvou místech budou naši školu reprezentovat v březnovém regionálním kole psychologické olympiády v Chomutově.

Držme jim palce 😉

Za předmětovou komisi Psychologie, Mgr. Petra Hyšková