Přeskočit na obsah

Projekt v rámci programu Vzdělávání Fondů EHP 2014-2021: SAFE AGEING

EEA AND NORWAY GRANTS 2014-2021

AKTUÁLNĚ:

Zpráva z výjezdu partnerů z Norska k nám

Zpráva z výjezdu do Norska v březnu 2022 – DEN PO DNI

Účastníky projektu financovaného z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Vzdělávání jsou dvě školy – SZŠ a VOŠ zdravotnická, Liberec, Česká republika a Johan Bojer střední škola, Leksvik, Norsko. Našimi spolupracujícími partnery jsou Domov seniorů Františkov a společnost CTMLYNG AS, Vanvikan, Norsko.

Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Cílem tohoto projektu je stínovat kolegy na pracovištích odborného výcviku a partnery ve společnosti zabývající se podpůrnými technologiemi pro seniory. Na projektu budou spolupracovat i místní studenti. Ti budou prezentovat výstupy z dotazníkového šetření zaměřeného na postoj mladých ke generaci seniorů a na povědomí veřejnosti o možnostech užití technologií chytré domácnosti pro seniory.

Cílem naší spolupráce je zkvalitnit přístup k seniorům tak, aby jejich stárnutí bylo bezpečné a pozitivní.