Přeskočit na obsah

Rozvoj lidských zdrojů III

Škola realizuje projekt v období září 2023 – srpen 2025.

Projekt č.: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003344 „Rozvoj lidských zdrojů III“.

Cílem projektu je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a VOŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání SŠ a VOŠ a personální podpora kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním a vyšším odborným školám.

Projekt spolufinancuje Evropská unie.

Celkový rozpočet projektu je 2 773 274,-Kč