Přeskočit na obsah

Rozvoj lidských zdrojů II – informace o realizaci projektu

Naše škola pokračuje zapojením do Šablon v dalším období, kde prohlubuje spolupráci se zaměstnavateli, pracuje na kariérovém poradenství v části SŠ i VOŠ, zvyšuje ICT a jazykovou gramotnost svých pedagogů. Sdílíme zkušenosti a účastníme se v rámci naší odbornosti zajímavých stáží. Rozvíjíme lidské zdroje.